Vaalitelineiden paikat kaupungissa

Vaalitelineet asetetaan siten, että vaalitelinepaikkoja on viisi (5) vanhan Seinäjoen alueella, yksi (1) Peräseinäjoen kaupunginosassa , yksi (1) Ylistaron kaupunginosassa ja kaksi (2) Nurmon  kaupunginosassa.

Vaalitelineiden paikat ovat seuraavat:

  • Peräseinäjoki: Terästaloa  vastapäätä oleva nuorisotalon tontti, 1 paikka,
  • Nurmo: Nurmontien / Valkiavuorentien risteysalueella oleva P-alue (K-Supermarket) 1 paikka ja Hyllykalliontien/Latvalantien risteysalue (ABC:n pesupaikka), 1 paikka, yhteensä 2 paikkaa
  • Ylistaro: Keskusta, Kaukolanraitti 10 (Koivuluoman kiinteistö) 1 paikka
  • Seinäjoki: Törnäväntie -Törnävän koulua vastapäätä 1 paikka,
    Ruukintie -Kivistöntien risteys 1 paikka, Valtionkatu 1 (rautatie-aseman kohdalla) 1 paikka, Kukkulatie/llmolantie risteys 1 paikka, Kirkkokadun ja Huhtalantien risteysalue 1 paikka, yhteensä 5 paikkaa

Kaupunginhallitus päättää vaalien mainostamisesta.
Kukin puolue/valitsijayhdistys saa laittaa yhdelle kaksipuoliselle mainospaikalle mainoksensa. Mainostaminen alkaa vaalitelineissä viikkoa ennen ennakkoäänestämisen alkua ja poistetaan heti vaalipäivän jälkeen maanantaina klo 16 mennessä.

Seinäjoen kaupungin ja Seinäjoen Energia Oy:n (katuvalopylväät ym.) omaisuuteen ei voi kiinnittää vaalimainoksia.

Vaalimainonnasta yleensä

Kunnilla ei ole lakisääteistä velvollisuutta vaalimainonnan järjestämiseen, mutta kaupungit ovat perinteisesti tarjonneet puolueille ja valitsijayhdistyksille mahdollisuuden ehdokasjulisteiden esillepanoon niille varatuissa telineissä. Vaalimainospaikkojen ylläpito ja maksullisuus vaihtelevat kunnittain.

Ulkomainonnan sallimisessa julkisissa tiloissa on keskeistä ehdokkaiden yhdenvertainen kohteleminen, esimerkiksi vaalimainospaikkojen määrän ja jakautumisen tai kustannusten määräytymisen osalta.

Kaupungit voivat säädellä maillaan tapahtuvaa mainontaa, huomioiden kuitenkin yhdenvertaisuusnäkökulman toteutumisen. Kampanjointi yksityisten tahojen omistamilla tai hallinnoimilla alueilla on aina luvanvaraista.

Vaalilain mukaan yleisen ennakkoäänestyspaikalla tai vaalipäivän äänestyspaikalla taikka niiden välittömässä läheisyydessä ei saa äänestysaikana pitää puheita, julkipanna tai jakaa painettuja tai kirjoitettuja kehoituksia eikä muutoinkaan vaikuttaa tai yrittää vaikuttaa äänestäjien vaalivapauteen. Käytännössä tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että vaalimainoksia ei tule asettaa ennakkoäänestyspaikkojen tai äänestyspaikkojen läheisyyteen niin, että voidaan katsoa niiden vaikuttavan äänestäjän valintaan. Vaalimainosten ei siten esimerkiksi tule näkyä vaalihuoneistoon tai sen sisäänkäynnille.