Yhteisöjen toiminta-avustusta voi hakea aktiivisien kulttuurityötä tekevien yhdistysten ja yhteisöjen perustoiminnan ylläpitämiseen ja kehittämiseen. Avustusta ei myönnetä harrastus- ja virkistysmatkailuun, eikä tavara- ja materiaalihankintoihin.

Kulttuuriyhteisöjen toiminta-avustuksen keskeisimmät periaatteet ovat

  • toiminnan suuntautuminen lapsiin ja nuoriin
  • ikäihmiset – mm. taiteen ja kulttuurin soveltava käyttö
  • laaja koskettavuus ja yhteisöllisyys
  • yhteistyön tekeminen muiden yhdistysten kanssa
  • merkittävän hankkeen, projektin tai tapahtuman toteuttaminen
  • kulttuurin uudistaminen
  • ympärivuotinen toiminta
  • Törnävänsaaren ja kansalaistorin käytön tehostaminen

Hakeminen

Yhteisöjen toiminta-avustusta tulee hakea maaliskuun viimeiseen arkipäivään, klo 15 mennessä sähköisesti osoitteessa https://varaukset.seinajoki.fi. Hakemukseen tulee liittää yhdistyksen toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastuskertomus edelliseltä vuodelta sekä toimintasuunnitelma ja budjetti kuluvalle vuodelle.

Hakemukseen lisättävien liitteiden tulee olla kooltaan alle 2 Mt.

Raportointi ja maksatus

Raportointi tapahtuu liittämällä avustusvuoden toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen seuraavan vuoden avustushakemukseen. Mikäli avustusta ei seuraavana vuonna haeta, tulee kyseessä olevat liitteet toimittaa maaliskuun viimeiseen arkipäivään mennessä sähköpostitse osoitteeseen kulttuuri@seinajoki.fi tai kirjeitse osoitteeseen:

Seinäjoen kaupungin kulttuuritoimisto
Taide- ja kulttuurikeskus Kalevan Navetta
Nyykoolinkatu 25, 60100 Seinäjoki

Yhteisöavustus maksetaan hakijan ilmoittamalle tilille, kun hyvinvointilautakunnan päätös on lainvoimainen. Hyvinvointilautakunnalla on mahdollisuus periä avustus takaisin, mikäli avustuksen saaja ei toimita raporttia tai avustusta ei ole käytetty avustuspäätöksen mukaisesti.