Äänestäminen aluevaaleissa 2022

Ennakkoäänestys järjestetään kotimaassa 12.–18.1.2022 ja ulkomailla 12.–15.1.2022. Varsinainen vaalipäivä on sunnuntaina 23.1.2022.

Äänestäminen on jokaisen täysi-ikäisen kansalaisen perusoikeus. Vaaleissa äänioikeutettu on viimeistään vaalipäivänä 18 vuotta täyttävä henkilö, joka on joko:

a) Suomen tai muun EU:n jäsenvaltion taikka Islannin tai Norjan kansalainen ja jonka kotikunta on joku kyseiseen hyvinvointialueeseen kuuluva kunta 51. päivänä ennen vaalipäivää; tai

b) muun valtion kansalainen, jonka kotikunta on joku kyseiseen hyvinvointialueeseen kuuluva kunta on 51. päivänä ennen vaalipäivää ja jolla on ollut yhtäjaksoisesti kotikunta Suomessa kahden vuoden ajan laskettuna 51. päivästä ennen vaalipäivää; tai

c) EU:n tai Suomessa toimivan kansainvälisen järjestön palveluksessa ja jolla on asuinpaikka kyseiseen hyvinvointialueeseen kuuluvassa kunnassa 51. päivänä ennen vaalipäivää edellyttäen, että hänen tietonsa on talletettu hänen pyynnöstään väestötietojärjestelmään ja että hän on kirjallisesti ilmoittanut Digi- ja väestötietovirastolle viimeistään 52. päivänä ennen vaalipäivää haluavansa käyttää äänioikeuttaan aluevaaleissa.

Vaaleissa äänioikeus on siinä kunnassa, joka on kotikunta 3.12.2021.

Äänestämistä varten tarvitaan kuvallinen henkilöllisyystodistus, myös ajokortti käy. Poliisilaitoksilta saa tarvittaessa maksutta äänestämistä varten väliaikaisen henkilökortin, jos sinulla ei ole muuta henkilöllisyyttä osoittavaa asiakirjaa. Ilmoituskorttia ei tarvita äänestyspaikalla.

Äänioikeutettu voi äänestää valintansa mukaan joko ennakkoon tai vaalipäivänä. Ennakkoon voi äänestää missä tahansa yleisessä ennakkoäänestyspaikassa kotimaassa tai ulkomailla, mutta vaalipäivänä vain siinä äänestyspaikassa, joka on merkitty äänioikeutetulle saapuneeseen ilmoituskorttiin.

Äänestäminen vaalipäivänä

Vaalipäivän 23.1.2022 äänestyspaikkojen nimet ja käyntiosoitteet

001        Keskusta                  Tiklas, Vapaudentie 83
002        Uppa                        Kaupungintalo, Kirkkokatu 6
003        Pohja                        Väinölän päiväkoti, Väinölänkatu 6 B
004        Kasperi                     Toimintojen talo, Kasperinviita 13
005        Pajuluoma–Hallila    Seinäjoen yhteiskoulu, Tuomikatu 6
006        Törnävä                    Törnävän koulu, Törnäväntie 25
007        Jouppi–Huhtala        Kultavuoren palvelutalo, Ilmolantie 3
008        Alakylä                     Katajalaakson palvelutalo, Katajalaaksonkatu 6
009        Peräseinäjoki           Terästalo, Keikulinkuja 1
010        Nurmo, keskusta      Kokoustila Pelttari, Nurmontie 22
011        Etelä-Nurmo            Kouran liikuntahalli, Kourantie 583
012        Hyllykallio                 Hyllykallion koulu, Opintie 8
013        Kertunlaakso            Kertunlaakson päiväkoti, Hevoskorventie 2
014        Ylistaro                     Koulukeskus, Kaukolanraitti 50
015        Kitinoja                     Halkosaaren koulu, Kitinojantie 49

Äänestyspaikat ovat avoinna klo 9.00–20.00.

Karanteenissa tai eristyksessä olevien äänestäminen vaalipäivänä 23.1.2022.

Oikeusministeriön ohjeiden mukaan lääkärin määräämässä karanteenissa tai eristyksessä oleva ei saa tulla sisään äänestyspaikkaan. Äänestäminen on järjestetty ulosheille määrätyn äänestyspaikan (ilmenee äänestäjälle lähetetystä ilmoituskortista) pihalla.

Ulkona äänestämismahdollisuudesta kullakin äänestyspaikalla voi tiedustella vaalilautakuntien puheenjohtajilta. Puhelinnumerot löytyvät myös äänestyspaikoilta.

001 Keskusta Tiklas, Vapaudentie 83 – pj. Luoma Simo p. 0400 260 429
002 Uppa Kaupungintalo, Kirkkokatu 6 – pj. Korkeamäki Arja p. 040 731 1856
003 Pohja Väinölän päiväkoti, Väinölänkatu 6 B – pj. Hihnala Juhani p. 0500 565 947
004 Kasperi Toimintojen talo, Kasperinviita 13 – pj. Pihlaja Seppo p.045 318 4510
005 Pajuluoma-Hallila Seinäjoen yhteiskoulu, Tuomikatu 6 – pj. Kujala Jorma p. 040 505 5775
006 Törnävä Törnävän koulu, Törnäväntie 25 – pj. Rajamäki Erkki p. 040 546 8646
007 Jouppi-Huhtala Kultavuoren palvelutalo, Ilmolantie 3 – pj. Mäntymäki Osmo p. 040 544 4103
008 Alakylä Katajalaakson palvelutalo, Katajalaaksonkatu6 – pj. Talvitie Kaarle p. 050 327 3653
009 Peräseinäjoki Terästalo, Keikulinkuja 1 – pj. Ojaniemi Pirkko p. 0400 954 669
010 Nurmo keskusta, Pelttarin kokoustila, Nurmontie 22 – pj. Mäki-Jaskari Raimo p. 050 372 7128
011 Etelä-Nurmo Kouran liikuntahalli, Kourantie 583 – pj. Uusi-Pohjola Mervi p. 040 752 6307
012 Hyllykallio Hyllykallion koulu, Opintie 8 – pj. Nisula Antti p. 040 762 3334
013 Kertunlaakso Kertunlaakson päiväkoti, Hevoskorventie 2 – pj. Mäkinen Alpo p. 050 523 7480
014 Ylistaro Koulukeskus, Kaukolanraitti 50 – Tuuri Jarmo p. 050 511 0503
015 Kitinoja Halkosaaren koulu, Kitinojantie 49 – pj. Kitinoja Juha p. 050 553 7641

Lisätietoja
keskusvaalilautakunnan sihteeri, hallintojohtaja Jari Jokinen, p. 044 754 1670

Ennakkoäänestys

Ennakkoäänestys toimitetaan Seinäjoella 12.–18.1.2022 ja ulkomailla 12.–15.1.2022. Ennakkoon voi äänestää missä tahansa yleisessä ennakkoäänestyspaikassa kotimaassa tai ulkomailla.

Yleiset ennakkoäänestyspaikat

Seinäjoen kaupungin ennakkoäänestyspaikat, käyntiosoitteet, aukiolopäivät ja päivittäiset aukioloajat ovat seuraavat:

 Ennakkoäänestys-paikkaKäyntiosoiteAukiolopäivät ja päivittäiset aukioloajat v. 2022
1KaupungintaloKirkkokatu 6, 60100 Seinäjoki12.-14.1. klo 9-20
15.-16.1. klo 10-16
17.-18.1. klo 9-20
2Toimintojen taloKasperinviita 13 60150 Seinäjoki12.-14.1. klo 9-18
15.-16.1. klo 10-16
17.-18.1. klo 9-18
3TerästaloKeikulinkuja 1, 61100 Peräseinäjoki12.-14.1. klo 9-19
15.-16.1. klo 10-15
17.-18.1. klo 9-19
4Ideapark SeinäjokiSuupohjantie 57 60320 Seinäjoki        12.-14.1. klo 9-20
15.1.        klo 9-18
16.1.        klo 12-18
17.-18.1. klo 9-20
5Etelä-Pohjanmaan maakuntamuseon KivinavettaTörnäväntie 23 60200 Seinäjoki12.-14.1  klo 9-18
15.-16.1. klo 10-16
17.-18.1. klo 9-18
6Prisma Hyllykallio  Hyllykalliontie 2 60510 Hyllykallio12.-14.1. klo 9-20
15.1.        klo 9-18
16.1         klo 12-18
17.-18.1. klo 9-20
7    Ylistaron monipalvelukirjastoKaukolanraitti 5 61400 Ylistaro12.-14.1. klo 9-18
15.-16.1. klo 10-16
17.-18.1. klo 9-18
8Frami FKampusranta 11 60320 Seinäjoki12.-14.1. klo 9-18
17.-18.1. klo 9-18

Lue lisää ennakkoäänestämisestä (mm. kotiäänestys, laitosäänestys ja ulkosuomalaisten äänestäminen)

Kotiäänestys

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen.

Tartuntatautilääkärin määräämässä eristyksessä oleva äänioikeutettu henkilö voi äänestää kotiäänestyksessä, jos äänestys voidaan toteuttaa terveysturvallisesti.

Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidontuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen. Muu äänioikeutetun perheenjäsen ei voi äänestää kotiäänestyksen yhteydessä.

Kotiäänestykseen tulee ilmoittautua klo 8–16 välisenä aikana maanantaista perjantaihin kirjallisesti tai puhelimitse viimeistään tiistaina 11.1.2022 klo 16 mennessä. Ilmoituksen voi tehdä äänestäjän puolesta myös tämän valitsema henkilö. Jos samassa taloudessa asuva omaishoitaja aikoo äänestää kotiäänestyksen yhteydessä, se on mainittava ilmoituksessa.

Kotiäänestysilmoittautumisia otetaan vastaan seuraavissa numeroissa: 044 550 2438, 050 517 1992, 044 470 0301, 0400 815 499         

Vaalipäivänä saa äänestää vain siinä äänestyspaikassa, joka on merkitty äänioikeutetulle saapuneeseen ilmoituskorttiin.

Lue lisää: Äänestys vaalipäivänä

Karanteenissä tai eristyksessä olevien äänestäminen Seinäjoella

Oikeusministeriön ohjeiden mukaan lääkärin määräämässä karanteenissa tai eristyksessä oleva ei saa tulla sisään äänestyspaikkaan.

Karanteenissa tai eristyksessä olevan äänestäminen on mahdollista vaalipäivänä 23.1.2022 äänestäjälle määrätyn äänestyspaikan pihalla tai ennakkoäänestysaikana (12.-18.1.2022) tietyin edellytyksin ja erityisiä turvajärjestelyjä noudattaen kotiäänestyksessä. Kotiäänestykseen ilmoittautumisaika päättyy tiistaina 11.1.2022 klo 16.

Seinäjoen kaupunki mahdollistaa kuitenkin karanteenissa oleville mahdollisuuden äänestää seuraavilla yleisillä ennakkoäänestyspaikoilla ulkona Seinäjoen kaupungintalolla puhelinnumero 040 774 8512, Ylistaron monipalvelukirjastossa puhelinnumero 06 416 7250 tai 050 379 5228 ja Peräseinäjoen Terästalolla puhelinnumero 050 4108113 tai 0400 692 754. Soittamalla ennakkoäänestyspaikalle äänestys järjestetään ulkona, mieluiten niin, että äänestäjä äänestää autosta käsin. Äänestystoimituksen nopeuttamiseksi äänestäjää pyydetään perehtymään etukäteen ehdokaslistojen yhdistelmään.

Erityisesti toivomme kuitenkin, että äänestäjät odottavat, että karanteeniaika päättyy ennen kuin he tulevat äänestämään  em.ennakkoäänestyspaikkaan 12.-18.1.2022 välisenä aikana tai äänestävät varsinaisena äänestyspäivänä äänestäjälle määrätyssä äänestyspaikassa, mikäli se on äänestäjälle mahdollista.

Karanteenissa ja eristyksessä olevien äänestäminen vaalipäivänä 23.1.2022 tapahtuu heille määrätyn äänestyspaikan pihalla. Kunkin äänestyspaikan yhteydessä on puhelinnumero, johon soittamalla äänestystapahtuma järjestetään ulkona.

Koronaohjeita äänestäjille aluevaaleissa

Oikeusministeriön sivulle on koottu koronaohjeita äänestäjälle.


Tulevia vaaleja:

Vuonna 2023 Eduskuntavaalit (huhtikuu)
Vuonna 2024 Presidentinvaali (tammi/helmikuu) ja Europarlamenttivaalit (toukokuu)