Nuorten kesäloma alkaa – vanhempi huomioi nämä!

Nuoret istuvat kampusrannassa puisilla penkeillä kesällä.

Seinäjoen kaupungin ehkäisevän päihdetyön toimijat kokosivat lasten vanhemmille muistilistaa ja vinkkejä alkavaa kesälomaa silmällä pitäen.

Enää muutama päivä ja odotettu kesäloma alkaa. Kysyttäessä nuorilta, mikä on parasta kesälomassa, saavat kaverit, uiminen, vapaus, jäätelö, mopoilu ja lämpö eniten kannatusta. Kuulostaa hyvältä, eikö vain!

– Alaikäisten kesälomaan harvemmin kuuluvat päihteet, mutta joskus kaveripaine tai oma kokeilunhalu saattavat vaikuttaa päihteiden kokeilemiseen. Kaikki nuoret eivät välttämättä ole tulleet ajatelleeksi, miten päihteet vaikuttavat omaan kehoon, harkintakykyyn tai ihmissuhteisiin, joten näistä asioista on hyvä jutella avoimesti kotona. Kannattaa sopia kotiintuloajoista, viikkorahojen käytöstä sekä muista kodin pelisäännöistä, vinkkaa Seinäjoen kaupungin erityisnuorisotyöntekijä Raisa Mäkynen.

Tunne nuoren arki ja elämä

Vanhempien on hyvä tietää, missä nuori viettää aikaansa. Tunne lapsesi ystävät, heidän vanhempansa ja lapsen muut tärkeät aikuiset. Tiedä, mitä lapsi tekee, missä hän liikkuu ja kenen kanssa. Se suojaa lasta myös päihteiden käytöltä. Kannusta lasta tuomaan kavereitaan kotiin, jotta tutustut heihin.

Tarjoudu erityisesti juhlapäivinä hakemaan lapsesi hänen ajanviettopaikastaan. Ottakaa tavaksi vaihtaa kuulumiset ja jutella päivän tapahtumista. Viettäkää koko perhe aikaa yhdessä. Seuraa myös, mitä lapsesi tekee internetissä.

Keskustele nuoren kanssa päihteistä

Ole kiinnostunut lapsesi elämästä.  Keskustele myös päihteistä säännöllisesti ja kuulostele nuoren ajatuksia niihin liittyen. Etsikää tietoa tarvittaessa yhdessä. Vinkkejä keskusteluun löytyy tämän kirjeen lopussa olevista linkeistä.

Sovi nuoren kanssa pelisäännöt

Lapset tarvitsevat rajoja ja toivovat niitä myös itse. Sovi lapsen kanssa kotiintuloajoista, viikkorahojen käytöstä ja muista kodin pelisäännöistä. Sopikaa myös, mitä tapahtuu, jos säännöistä ei pidetä kiinni. Ole yhteydessä lapsen ystävien vanhempiin, mikäli lapsi on menossa heidän luokseen yökylään. Voitte myös sopia yhteisistä pelisäännöistä esimerkiksi kotiintuloaikojen tai pelaamisen suhteen.

Seinäjoen kaupunki suosittelee, että peruskouluikäisten kotiintuloaika on vapaapäivää edeltävinä iltoina

7.-luokkalaisilla ja nuoremmilla klo 21.00
8.-luokkalaisilla klo 22.00
9.-luokkalaisilla klo 23.00

Älä anna nuorella liikaa vastuuta

Lapsen kasvaessa tulee hänelle antaa myös vastuuta. Mieti aina, mihin lapsesi on valmis. Älä jätä lasta yöksi yksin kotiin, ellet ole varma, että lapsi on siihen riittävän kypsä. Sovi naapureiden tai muiden aikuisten kanssa, että he seuraavat, mitä kodissa tapahtuu esim. luvattomien juhlien varalta. Valvo myös lapsesi rahankäyttöä ja huolestu, mikäli rahan tarve huomattavasti kasvaa, etkä tiedä miksi.

Älä osta tai tarjoa nuorellesi alkoholia

Alkoholin ostaminen ja tarjoileminen alle 18-vuotiaalle on lain mukaan kiellettyä. Älä koskaan osta tai tarjoile alkoholia alaikäiselle lapsellesi. Mikäli vanhemmat tarjoilevat tai ostavat lapselle alkoholia, viestittävät he samalla, että lapsen alkoholinkäyttö on hyväksyttävää.

Pohdi myös omaa alkoholinkäyttöäsi. Vanhemmat toimivat malliesimerkkeinä lapsen päihteiden käytölle.

Puutu ajoissa ja hae apua

Mikäli epäilet tai havaitset nuoresi käyttävän päihteitä, puutu tilanteeseen välittömästi rauhallisesti keskustellen. Mikäli nuori tulee kotiin päihtyneenä, siirrä keskustelu seuraavalle päivälle. Mikäli esim. koulu tai lapsesi läheinen on huolissaan lapsen päihteiden käytöstä, ota huoli vakavasti ja puutu asiaan.

Mikäli oma tai lapsesi mielenterveys tai päihteiden käyttö huolestuttaa ja tuntuu, että tilanteeseen ei löydy ratkaisua, voit olla yhteydessä Seinäjoella nuorisoasema Steissiin, lastensuojeluun tai sosiaalipäivystykseen. www.seinajoki.fi/sosiaali-ja-terveys/perhekeskuspalvelut/pilari-13-25-vuotiaiden-palvelut/

Vanhemmuuteen tukea ja vinkkejä löytyy myös MLL:n vanhempainnetistä www.mll.fi/vanhemmille/ sekä Vanhempainpuhelimesta p. 0800 92277

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n päihdeneuvonnasta saat apua päihdetyön ammattilaisilta ympäri vuorokauden, p. 0800 900 45.

Lisätietoa

Nuoret ja päihteet – keskustelukortti
https://ehyt.fi/wp-content/uploads/2020/06/ladattava_paihteet_ja_nuoret_suomi_s.pdf

Nuuska ja nuoret – keskustelukortti
https://ehyt.fi/wp-content/uploads/2020/06/nuuska-ja-nuoret-keskustelukortti.pdf

Keskustelukortti kannabiksesta vanhemmille
https://ehyt.fi/wp-content/uploads/2020/10/Vanhempien-huoneentaulu-nettiversio.pdf

Selvinpäin kesään -kampanjasivut
www.selvinpainkesaan.fi

Nuoret ja alkoholi – Mitä kasvattajan on hyvä tietää? EHYT ry
www.ehyt.fi/paihde-peli-info/tukea-eri-elamantilanteisiin/nuoret-ja-alkoholi-mita-kasvattajan-on-syyta-tietaa/

Koulutusilta digipelaamisesta huolestuneille vanhemmille
Ensihuoli-verkkokoulutus digipelaaminen ja päihteet 26.8. klo 17-19

Hyvää kesää toivottaen,

Seinäjoen kaupungin ehkäisevän päihdetyön monialaiset työryhmät:

EHKÄPÄ lapset ja nuoret
PAKKA-työryhmä