Maksuttomia käyttövuoroja Kalevan Navetan Hugo-saliin

Taide- ja kulttuurikeskus Kalevan Navetan Hugo-sali.

Seinäjoen kaupungin kulttuuripalvelut tarjoaa seinäjokisille taide- ja kulttuuriyhteisöille mahdollisuuden hakea maksuttomia käyttövuoroja Hugo-saliin 1.-28.2.2023 välisenä aikana. Haun tavoitteena on valita 1-3 yhteisöä, jolle tarjotaan 1-3 päivää Hugo-salin käyttöä veloituksetta. Helmikuun haussa voi hakea vuoden 2023 aikana toteutuviin tapahtumiin. Täytä hakemus tällä verkkolomakkeella. Hakemus on toiminnassa ainoastaan hakuaikoina.

Kuka voi hakea?

Hakuun voivat osallistua taide- ja kulttuuriyhteisöt, joiden kotipaikka on Seinäjoki. Hugo tarjoaa! -haku on suunnattu ensisijaisesti sellaisille tahoille, joilla ei ole tavallisesti mahdollisuutta tapahtumatilan vuokraamiseen. Hakua ei voi yhdistää muihin kulttuuripalveluiden myöntämiin avustuksiin (esimerkiksi kohdeavustus).

Millaiseen toimintaan voi hakea?

Hakuun voi osallistua erilaisilla tapahtuma- ja esitysideoilla. Tapahtuman tai tilaisuuden tulee olla esitystyyppinen ja kertaluonteinen. Hugo tarjoaa! -haku ei sovellu esimerkiksi pitkäkestoiseen näyttelytoimintaan tai yli 3 kertaa toistuvaan esitystoimintaan. Helmikuun haussa voi hakea vuoden 2023 aikana toteutuviin tapahtumiin.

Aikataulu

Hugo tarjoaa! -haku on avoinna 1.-28.2.2023. Hakijat täyttävät hakemuksen Webropol-lomakkeella. Päätökset tekee kulttuuritoimenjohtaja hakemusten perusteella. Kulttuuripalvelut ilmoittaa valituille toimijoille ja vahvistaa päivämäärän. Täytä hakemus tällä verkkolomakkeella. Lomake on toiminnassa ainoastaan hakuaikoina.

Tilan käyttöehdot

Hugo tarjoaa! –vuorot eivät sisällä salipalveluita, ääni- ja valotekniikan palveluita, tarjoilua ym. Vuoro sisältää oikeuden tilan käyttöön sovittuna ajankohtana, salin kalusteiden käytön, perusvalaistuksen sekä kokoustekniikan (puheäänentoisto, langaton mikrofoni, valkokangas ja videotykki). Laaja-alaisempi tekniikan käyttö edellyttää hakijalta ammattimaisen teknikon palveluita. Hugo-salissa ei voi järjestää omaa kahvila- tai ravintolatoimintaa ja tilaisuuden tulee päättyä viimeistään klo 23.00. Hakija on velvollinen huolehtimaan tarvittavista lupa- ja ilmoitusmenettelyistä sekä tapahtuman turvallisuudesta. Tutustu Hugo-salin puitteisiin Tilat-sivulla. 

Alasaari Sanna

tilatuottaja , Kulttuuripalvelut