Kysely Ooperin sekä Taaborinvuoren-Miiluhaudanmäen-Jokiperän tuulivoimahankkeiden sosiaalisista vaikutuksista avoinna 3.3.2024 saakka

Etelä-Pohjanmaalle ja Pohjanmaalle suunnitellaan kahta tuulivoimahanketta. Hankealueet sijaitsevat lähekkäin toisiaan (kartta alla). Ooperin alue sijaitsee Seinäjoen kaupungin länsiosassa ja rajautuu Ilmajoen kuntarajaan etelässä ja myös Isokyrön kunnanraja sijaitsee alueen läheisyydessä. Taaborinvuori-Miiluhaudanmäki-Jokiperä sijoittuu Laihian kunnan Jokikylän eteläpuoliselle alueelle kunnan eteläosassa.

Molemmissa hankkeissa on meneillään ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA-menettely). YVA-menettelyssä ei tehdä hanketta koskevia päätöksiä, vaan sen tavoitteena on tuottaa tietoa päätöksenteon perustaksi. YVA-menettelyihin on tehty yhteinen kysely, johon voi vastata netissä.

Kyselyyn pääset tästä: https://zef.fi/s/mcr6c5z6/

Mikäli et pysty vastaamaan netissä, paperilomakkeen valmiiksi maksettuine vastauskuorineen voi pyytää YVA-konsultilta, suunnitteluavustaja Tuija Junttila, tuija.junttila@sweco.fi, puh. +358 50 3160 090.

Kyselyn vastausaikaa on sunnuntaihin 3.3.2024 saakka. Kyselyyn saavat vastata kaikki, joita hanke kiinnostaa. Kyselyn vastaukset käsitellään luottamuksellisesti (YVA-konsultti ja hankevastaava). Vastauksista kootaan yhteenveto, ja tuloksia hyödynnetään YVA-menettelyssä. Raportti ja tulosten muu tiedotus tehdään niin, ettei yksittäisiä vastaajia pysty tunnistamaan.

Lisätietoja hankkeesta ja kyselystä:

YVA-konsultti Sweco, projektipäällikkö Jatta Salmi, jatta.salmi@sweco.fi, puh. +358 50 919 5465

Hankevastaava Ilmatar, Hankekehityspäällikkö Pietari Keskinen, pietari.keskinen@ilmatar.fi, Puh. +358 40 625 7170.