Lupainsinöörin lupapäätös 9.11.2023, kantakaupunki

Lupainsinöörin lupapäätös 9.11.2023, kantakaupunki
Laatija: Seinäjoen kaupunki/Kaupunkiympäristön toimiala / Rakennusvalvonta/rakennusvalvon
Tiedoksiantoaika: 13.11.2023 – 28.11.2023

Kuulutusteksti Avautuu uuteen välilehteen