Lupainsinöörin lupapäätökset 25.6.2020, kantakaupunki ja Peräseinäjoki

Lupainsinöörin lupapäätökset 25.6.2020, kantakaupunki ja Peräseinäjoki
Laatija: Seinäjoen kaupunki/Kaupunkiympäristön toimiala / Rakennusvalvonta/rakennusvalvon
Tiedoksiantoaika: 29.6.2020 – 14.7.2020

Kuulutusteksti Avautuu uuteen välilehteen