Lupainsinöörin lupapäätökset 24.11.2022, kantakaupunki

Lupainsinöörin lupapäätökset 24.11.2022, kantakaupunki
Laatija: Seinäjoen kaupunki/Kaupunkiympäristön toimiala / Rakennusvalvonta/rakennusvalvon
Tiedoksiantoaika: 28.11.2022 – 13.12.2022

Kuulutusteksti Avautuu uuteen välilehteen