Lupainsinöörin lupapäätökset 20.6.2024

Lupainsinöörin lupapäätökset 20.6.2024
Laatija: Seinäjoen kaupunki/Kaupunkiympäristön toimiala / rakennusvalvonta
Tiedoksiantoaika: 25.6.2024 – 10.7.2024

Kuulutusteksti Avautuu uuteen välilehteen