Lupainsinöörin lupapäätökset 14.3.2023

Lupainsinöörin lupapäätökset 14.3.2023
Laatija: Seinäjoen kaupunki/Kaupunkiympäristön toimiala / Rakennusvalvonta/rakennusvalvon
Tiedoksiantoaika: 16.3.2023 – 31.3.2023

Kuulutusteksti Avautuu uuteen välilehteen