Kuulutus / Luonnonsuojelualueiden laajentaminen, Haukilamminnevan-Murtomaannevan soidensuojelualue

Kuulutus / Luonnonsuojelualueiden laajentaminen, Haukilamminnevan-Murtomaannevan soidensuojelualue
Laatija:
Tiedoksiantoaika: 3.7.2024 – 19.7.2024

Kuulutusteksti Avautuu uuteen välilehteen