Ilmoitus ympäristövaikutusten arviointiselostuksen kuulutuksesta, Tuuramäen tuuli- ja aurinkovoimahanke

Ilmoitus ympäristövaikutusten arviointiselostuksen kuulutuksesta, Tuuramäen tuuli- ja aurinkovoimahanke
Laatija:
Tiedoksiantoaika: 17.6.2024 – 16.8.2024

Kuulutusteksti Avautuu uuteen välilehteen