Ilmoitus kuulutuksesta / Yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta, Pirttikorven ylijäämämaiden sijoitusalue ja materiaalipankki

Ilmoitus kuulutuksesta / Yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta, Pirttikorven ylijäämämaiden sijoitusalue ja materiaalipankki
Laatija:
Tiedoksiantoaika: 20.6.2024 – 23.7.2024

Kuulutusteksti Avautuu uuteen välilehteen