Kumppanuuspöytä järjestöille 2.11.

Kumppanuuspöydän logo. Piirrettyjä ihmisiä pyöreän pöydän ympärillä.
Tervetuloa Seinäjoen Kumppanuuspöytään ke 2.11.2022 klo 17-19 Seinäjoen Apila-kirjaston Jaaksi-saliin!

Kutsumme Seinäjoella toimivia yhdistyksiä, seuroja, järjestöjä ja yhteisöjä yhteiseen Kumppanuuspöytään. Tällä kertaa teemoina ovat kaupungin yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma sekä osallisuusmalli.

Seinäjoen kaupunki valmistelee yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmaa. Toteutimme keväällä kyselyn, jossa kysyimme asukkaiden kokemuksia yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon toteutumisesta kaupungin palveluissa. Nyt haluamme tietää, mitä voisimme tehdä toisin. Kirjaamme suunnitelmaan toimenpiteitä, ja niiden ideointiin toivomme apua järjestöiltä.

Päivitämme myös Seinäjoen kaupungin osallisuusmallin sisältöjä. Kumppanuuspöydässä haluamme kuulla järjestöjen ja yhteisöjen ajatuksia ja toiveita osallisuuden kehittämiseksi. Seinäjoen kaupungin osallisuusmalli toimii kuntalaisille oppaana vaikuttamiseen ja päätöksenteon seuraamiseen. Osallisuusmallissa linjataan asukkaiden, järjestöjen, elinkeinoelämän ja muiden sidosryhmien laajamittainen osallistuminen ja vuorovaikutus kaupungin suunnittelun ja päätöksenteon eri vaiheissa. Voit tutustua voimassa olevaan osallisuusmalliin tästä: www.seinajoki.fi/osallistu-ja-asioi/kyla-ja-kaupunkiaktivismi/osallisuusmalli

Ilmoittaudu mukaan viimeistään perjantaina 26.10. www.lyyti.in/kumppanuuspoytasjk

Kumppanuuspöytä on hyvinvointi- ja terveysjärjestöille suunnattu yhteistyöfoorumi. Kumppanuuspöydän tavoitteena on lisätä kaupungin ja järjestöjen välistä vuoropuhelua ja yhteistyötä. Lisätietoa Seinäjoen Kumppanuuspöydästä: https://www.seinajoki.fi/osallistu-ja-asioi/kyla-ja-kaupunkiaktivismi/kumppanuuspoyta/

Lisätietoja

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma: Henna Rantasaari, hyvinvointipäällikkö, henna.rantasaari@seinajoki.fi, 050 3549311

Osallisuusmalli: Kirsi Mattila, vuorovaikutussuunnittelija, kirsi.mattila@seinajoki.fi, 040 530 5111