+
Tulosta
Etusivu

Projektit

Seinäjoen kulttuuripalvelut on ja on ollut useiden hankkeiden ja projektien koti. Niiden kestot vaihtelevat kuukausista useisiin vuosiin ja osa jää elämään jokapäiväiseen toimintaamme.

Alla tietoa muutamista menneistä hankkeista.

Kuulto -hanke (Iloa kulttuurista) 2012–2013

Kokeilun tavoitteena oli asukkaiden osallistumismahdollisuuksien lisääminen ja kulttuuripalveluiden parantaminen käyttäjäpalautteen perusteella. Myös ei-asiakkaiden palautteen saaminen eri tahojen järjestämistä kulttuuripalveluista oli tärkeää kehitystyössä. Kokeilun painopiste oli asiakasfoorumitoiminnassa, jonka tarkoituksena oli antaa palveluiden käyttäjille mahdollisuus osallistua
kulttuuripalvelujen suunnitteluun.

Päämääränä oli, että taiteen ja kulttuurin hyvinvointivaikutus tiedostetaan yhä paremmin ja se huomioidaan laaja-alaisesti kaupungin eri yksiköiden toiminnoissa. Hankkeeseen olivat sitoutuneet kaupungin kulttuuripalvelut, taidehalli, kirjasto, kansalaisopisto, museo, nuoriso- ja liikuntapalvelut, vanhustyö sekä kehittämispalvelut. Merkittävänä yhteistyötahona olivat myös kolmannen sektorin toimijat mm. kulttuuriyhdistys Kurpitsa ja kyläyhdistykset.

KUULTO - kuntien kulttuuripalvelujen kehittämishankkeen arviointiraportti

Tulisielut -hanke 2010–2012

Seinäjoen kylien kulttuuritoiminnan koordinoinnin kehittämishanke "TULISIELUT" .

Tavoitteena oli lisätä kulttuuripalvelujen tarjontaa Seinäjoen kylillä parantamalla yhteistyötä ja kehittämällä uusia toimintatapoja. Hankkeen toiminta kohdistui kaikkiin kylillä asuviin ihmisiin, mutta pääpaino oli lasten, nuorten ja lapsiperheiden toiminnan lisäämisessä. Kylien elävä kulttuuri lepää tulisieluisten toimijoiden ja vahvan yhteistyön varassa. Hankkeen toiminnalla pyrittiin myös tukemaan näitä tulisieluja (yhdistysaktiivit ja kulttuuriharrastajat) ja löytämään heitä lisää.

Tulisieluisten toimijoiden ja yhteistyön voimin voimme mahdollistaa paljon!

Seinäjoki – Nurmo – Ylistaro valokuvaprojekti 2008

Seinäjoen, Nurmon ja Ylistaron kulttuuritoimet järjestivät yhteistyössä valokuvaaja Hanna Lindin kanssa valokuvaprojektin "Onko sinulla paikkaa, josta saat voimaa elämääsi?"

Valokuvaprojektin tavoitteena oli nostaa esiin mielenkiintoisia, vähemmälle huomionarvolle jääneitä paikkoja. Ajatuksena oli myös kertoa, että oma voimapaikka säilyy vaikka kunnan koko muuttuu.

Valokuvaprojektissa etsittiin kuntalaisten omia voimapaikkoja; tärkeitä paikkoja, jotka antavat iloa, mielihyvää – voimaa. Paikan tuli sijaita Seinäjoen, Nurmon tai Ylistaron alueella; samalla alueen yleisten ulkoilu- ja luontopaikkojen tunnettavuus kasvoi kuntalaisten keskuudessa.

Valokuvaaja Hanna Lind käyttää työssään voimauttavan valokuvan metodia. Voimauttavan valokuvan perusajatus on voimautuminen (empowerment), ihmisestä itsestään lähtevä sisäisen voimantunteen kasvamisen prosessi, jote ei voi toinen ihminen tehdä toiselle.

Kulttuurikunto 2011

Kulttuurikunto oli Yleisradion, Suomen Kulttuurirahaston ja Svenska kulturfondenin yhteishanke. Hankkeen tarkoituksena oli poistaa kulttuuriin liittyviä pelkoja, riisua kulttuurista pois turhaa juhlavuutta ja tarjota ihmisille tilaisuus kokea jotakin uutta odottamattomassakin paikassa.

Seinäjoen kulttuurikuntopäivää järjestivät kulttuuritoimi, Louhimo ja Taidehalli. Yhteistyössä mukana olivat Veolia, kaupunginkirjasto sekä lähikirjastot, kaupunginteatteri, Matin-Tuvan Elokuvateatteri, Teatteri X, tanssiseura Botafogo, Seinäjoen kaupunginorkesteri ja uimahalli-urheilutalo.


Seinäjoen kaupunki

Kulttuuripalvelut

PL 215

60101 Seinäjoki

kulttuuriseinajoki.fi
p. 06 416 2111 (vaihde)

***

Kulttuuri jättää jäljen!