Kohtaajat – koulunuorisotyön kehittämishankkeessa kohdataan toisen asteen opiskelijoita nuorisotyön menetelmin Seinäjoella.

Hankkeessa koulunuorisotyöntekijä kohtaa nuoria kiireettömästi, tukee opiskelussa, arjessa ja vapaa-ajan asioissa.

Tavoitteena on ehkäistä opintojen keskeytymistä, lisätä yhteisöllisyyttä koululla ja tukea opiskelijoita etäopiskelun aikana.

Hankkeen aikana kokeillaan erilaisia tapoja toteuttaa koulunuorisotyötä ja luodaan koulunuorisotyöhön toimintamalli, jota voi jatkossa hyödyntää koulunuorisotyötä tehdessä.

Kohtaajat – koulunuorisotyön kehittämishanke on Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston avustama.

Kohtaajat-hankkeen projektityöntekijä Reetta Tahlo löytyy myös Instagramista.