GLHF hankkeen logo

GLHF:ssä kehitämme nuorten sekä alan toimijoiden kanssa Seinäjoen seudulle lisää digitaaliseen pelaamiseen liittyvää toimintaa. Samalla edistämme positiivista pelikulttuuria ja muun elämänhallinnan tasapainoa.

Kehittämishankkeessa käsitellään kattavasti digitaalisen pelaamisen eri osa-alueita ja tarkastellaan niiden mukanaan tuomia toimintamahdollisuuksia alueen nuorisotyössä. Tavoitteena on laajentaa pelitoimintaa Etelä-Pohjanmaalla sekä hälventää harrastukseen liittyviä negatiivisia ennakkoasenteita. Haluamme tuoda harrastukseen nuorisotyöllistä näkökulmaa sekä luoda puitteita ja mahdollisuuksia pelikulttuurin kehittämiseen ”nuorilta nuorille”-periaatteella. Tärkeänä osana on myös pelikasvatus, jolla edistetään pelaamisen myönteisiä vaikutuksia ja ehkäistään mahdollisia haittoja.

GLHF-hanke on Seinäjoen kaupungin nuorisopalveluiden kehittämishanke, jota rahoittaa Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto sekä Seinäjoen kaupunki.