Kylillä kaiken ikää -hankkeella pyritään mahdollistamaan kulttuuripalveluiden saavutettavuus ikääntyville Nurmon, Peräseinäjoen ja Ylistaron alueilla. Hankkeessa luodaan toimintamalli, joka osaltaan mahdollistaa ikääntyneiden asumisen omassa yhteisössään mahdollisimman pitkään. Toimintamalli yhdistää etsivän vanhustyön periaatteet, uudet mahdollisuudet liikkua palveluiden piiriin, vapaaehtoistoiminnan sekä saavutettavat palvelut.

Hankkeen toteutusvastuu on Seinäjoen kaupungin kulttuuripalveluilla, toimintaan ja hallinnointiin osallistuvat myös ikääntyneiden palvelut. Hanketta rahoitetaan kehittämisyhdistys Liiverin myöntämän hanketuen ja Anja Mäntylän rahastolta etsivän kulttuurisen vanhustyön kehittämiseen saadun apurahoituksen turvin. Lisäksi suuri osa hankkeen rahoituksesta muodostuu vastikkeettomasti tehdystä työstä.

Hankkeen yhteistyökumppaneina toimii alueen kyläyhdistyksiä Nurmon, Peräseinäjoen ja Ylistaron alueelta, Etelä-Pohjanmaan Muistiyhdistys, Järjestötalo, Lakeuden Omaishoitajat ja seurakunnan diakoniatyö.

Kulttuurin avulla tarjotaan uusia mahdollisuuksia osallistua yhteisölliseen toimintaan ja lisätään ikääntyvien osallisuutta.

K65 Kulttuurikiertue

Yli 65-vuotiaille suunnatut taidepajat ovat kiertueella seuraavan kerran lokakuussa 2022!

Matalan kynnyksen taidehetkissä kokeilemme yhdessä luovaa liikettä sirkusvälineiden avulla sekä sukellamme sanataiteen maailmaan runoillen. Toiminta on maksutonta, eikä vaadi aiempaa kokemusta. Lämpimästi tervetuloa!

Virkistystä varttuneille Ylistarossa

Virkistystä Varttuneille -päivät Kainaston nuorisoseurantalolla joka kuun toinen torstai klo 10-12.00. Luvassa on vaihtelevaa kulttuurisisältöä ja yhteisruokailu. Erityisesti ikääntyville suunnattu, maksuton tapahtuma. Nuorisoseurantalo Kainasto sijaitsee osoitteessa Ylistarontie 520, 61410 Seinäjoki.

Tulevat tapaamiskerrat syksyllä 2022:

8.9.

13.10.

10.11.

8.12.

Buckman Laura

projektikoordinaattori , Kulttuuripalvelut