Kylillä kaiken ikää -hankkeella pyritään mahdollistamaan kulttuuripalveluiden saavutettavuus ikääntyville Nurmon, Peräseinäjoen ja Ylistaron alueilla. Hankkeessa luodaan toimintamalli, joka osaltaan mahdollistaa ikääntyneiden asumisen omassa yhteisössään mahdollisimman pitkään. Toimintamalli yhdistää etsivän vanhustyön periaatteet, uudet mahdollisuudet liikkua palveluiden piiriin, vapaaehtoistoiminnan sekä saavutettavat palvelut.

Hankkeen toteutusvastuu on Seinäjoen kaupungin kulttuuripalveluilla, toimintaan ja hallinnointiin osallistuvat myös ikääntyneiden palvelut. Hanketta rahoitetaan kehittämisyhdistys Liiverin myöntämän hanketuen ja Anja Mäntylän rahastolta etsivän kulttuurisen vanhustyön kehittämiseen saadun apurahoituksen turvin. Lisäksi suuri osa hankkeen rahoituksesta muodostuu vastikkeettomasti tehdystä työstä.

Hankkeen yhteistyökumppaneina toimii alueen kyläyhdistyksiä Nurmon, Peräseinäjoen ja Ylistaron alueelta, Etelä-Pohjanmaan Muistiyhdistys, Järjestötalo, Lakeuden Omaishoitajat ja seurakunnan diakoniatyö.

Kulttuurin avulla tarjotaan uusia mahdollisuuksia osallistua yhteisölliseen toimintaan ja lisätään ikääntyvien osallisuutta.

Buckman Laura

ts. ikääntyvien kulttuuritoiminnan koordinaattori , Kulttuuripalvelut