Missä on kulttuurin paikka?

Kulttuurin paikka – Maaseutukulttuurin hybridiosaaminen -kehittämistehtävällä pyritään varmistamaan, että maaseudulla ja maaseutumaisilla alueilla on myös jatkossa mahdollisuus elää kulttuurisesti rikasta ja hyvinvointia edistävää elämää. Tavoitteena on vahvistaa Etelä-Pohjanmaan kuntien kulttuuritoimintaa, taiteen yhdenvertaista saatavuutta ja monipuolista käyttöä koko maakunnassa.

Etelä-Pohjanmaan alueen kehittämistehtävä koostuu kahdesta toisiaan tukevasta kokonaisuudesta: Etelä-Pohjanmaan liitto vastaa kuntien kulttuurityöntekijöiden osaamisen kehittämisestä mentoroinnin avulla ja Seinäjoen kaupungin kulttuuripalvelut vastaa kulttuurin välittäjätoiminnan kehittämisestä.

Kehittämistehtävän tavoitteena on löytää paikallinen malli taiteen ja kulttuurin välittäjätoiminnalle. Välittäjätoiminnalla pyritään muun muassa edistämään taide- ja kulttuuritoimijoiden työllistymis- ja ansaintamahdollisuuksia sekä asiakas- ja yleisötyön kehittämistä. Välittäjätoiminnan kannalta olennaista on tunnistaa alueen taide- ja kulttuuritoimijat sekä löytää alueellisesti tärkeimmät kehittämistarpeet.

Kulttuurin paikan toimenpiteet löydät somesta https://www.facebook.com/kulttuurinpaikka/

Kulttuuripalvelutarjotin on julkaistu!

Palvelutarjottimelle on koottuna Etelä-Pohjamaan ammattitaiteilijoiden ja kulttuurialan osaajien kehittämiä työpajoja ja esityksiä. Tutustu kulttuuripalvelutarjottimeen Etelä-Pohjanmaan liiton verkkosivuilla.

Yhteystiedot

Etelä-Pohjanmaan liitto:
Hanna Hangasluoma
p. 040 751 5610
hanna.hangasluoma@etela-pohjanmaa.fi