Missä on kulttuurin paikka?

Kulttuurin paikka -kehittämistehtävällä pyritään varmistamaan, että maaseudulla ja maaseutumaisilla alueilla on myös jatkossa mahdollisuus elää kulttuurisesti rikasta ja hyvinvointia edistävää elämää. Tavoitteena on vahvistaa Etelä-Pohjanmaan kuntien kulttuuritoimintaa, taiteen yhdenvertaista saatavuutta ja monipuolista käyttöä koko maakunnassa.

Etelä-Pohjanmaan alueen kehittämistehtävä koostuu kahdesta toisiaan tukevasta kokonaisuudesta: Etelä-Pohjanmaan liitto vastaa kuntien kulttuurityöntekijöiden osaamisen kehittämisestä mentoroinnin avulla ja Seinäjoen kaupungin kulttuuripalvelut vastaa kulttuurin välittäjätoiminnan kehittämisestä.

Kehittämistehtävän tavoitteena on löytää paikallinen malli taiteen ja kulttuurin välittäjätoiminnalle. Välittäjätoiminnalla pyritään muun muassa edistämään taide- ja kulttuuritoimijoiden työllistymis- ja ansaintamahdollisuuksia sekä asiakas- ja yleisötyön kehittämistä. Välittäjätoiminnan kannalta olennaista on tunnistaa alueen taide- ja kulttuuritoimijat sekä löytää alueellisesti tärkeimmät kehittämistarpeet.

Kulttuurin paikan toimenpiteet löydät somesta https://www.facebook.com/kulttuurinpaikka/

Yhteystiedot

Seinäjoen kaupunki:
Päivi Alaniska
puh. 040 5053 284
paivi.alaniska@seinajoki.fi

Etelä-Pohjanmaan liitto:
Hanna Hangasluoma
puh. 040 7515 610
hanna.hangasluoma@etela-pohjanmaa.fi