Kordelinin Seinäjoen rahaston apurahat haettavana 1.-31.1.2023

Alfred Kordelinin säätiön Seinäjoen rahaston tarkoituksena on edistää Seinäjoen taide- ja kulttuurielämää. Vuonna 2023 Seinäjoen rahaston jakovara on 19 700 euroa.

Rahasto myöntää apurahoja Seinäjoella tehtävään taiteelliseen, journalistiseen ja kotiseututyöhön sekä palkintoja teknologisiin innovaatioihin. Seinäjoen rahasto perustettiin 1968 ja se on yksi säätiön vanhimmista rahastoista. Ehdotuksen apurahansaajista tekee rahaston toimikunta. Alfred Kordelinin säätiön hallitus päättää apurahansaajat.

Vuonna 2022 Seinäjoen rahasto jakoi apurahoina ja palkintona 13 hakijalle ja palkittavalle yhteensä 23 100 euroa. Apurahoina jaettiin keskimäärin noin 1 780 euroa/hakija.

Alfred Kordelinin säätiö

Vuonna 1918 perustettu Alfred Kordelinin Yleinen Edistys- ja Sivistysrahasto sr on yksi Suomen vanhimmista suomenkielisistä säätiöistä. Säätiön tarkoituksena on suomalaisen tieteen, kirjallisuuden, taiteen ja kansanvalistuksen edistäminen ja kannattaminen. Alfred Kordelinin säätiö on vuodesta 1920 yhtäjaksoisesti tukenut apurahoin ja palkinnoin suomalaista tiedettä, kirjallisuutta, taidetta ja kansanvalistusta. Seinäjoen rahasto on yksi Kordelinin säätiön kaupunki- ja kohderahastoista.

Apurahan hakeminen

Apurahaa voivat hakea yksityishenkilöt, työryhmät ja yhteisöt. Apurahaa haetaan apurahojen verkkopalvelussa sähköisellä lomakkeella, joka löytyy osoitteesta www.kordelin.fi | apurahojen verkkopalvelu.

Hyvään hakemukseen on sisällytetty apurahahakemusta täydentäviä liitteitä, esimerkiksi ansioluettelo, laajempi työsuunnitelma ja/tai kuvaliite.

Leena Kråknäs
Seinäjoen rahaston asiamies, kulttuuritoimenjohtaja
Seinäjoen kaupunki
leena.kraknas@seinajoki.fi 
040 774 8559

Erik Båsk
toimitusjohtaja
Alfred Kordelinin säätiö
erik.bask@kordelin.fi
040 825 8071