Kaupunginhallituksen 6.11.2023 kokouksen päätökset

Alla yhteenveto kokouksessa tehdyistä päätöksistä ennen pöytäkirjan tarkastusta.
Pöytäkirjan tarkastuksen jälkeen pöytäkirja on nähtävänä kaupungin nettisivuilla.

§ 327 Viranhaltijapäätökset
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus merkitsee viranhaltijapäätökset tiedoksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 328 Kuntayhtymien pöytäkirjat
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus merkitsee oheisen pöytäkirjan tiedokseen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 329 T-tontin 743-55-53-8 myynti Roveksen kaupunginosassa / Schenker Oy
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus esittää valtuustolle hyväksyttäväksi ja allekirjoitettavaksi oheisen kauppakirjaluonnoksen, jolla kaupunki myy Schenker Oy:lle Roveksen kaupunginosan korttelissa 53 sijaitsevan T-tontin nro 8, kiinteistötunnus 743-55-53-8, kauppahinnan ollessa 643 146,00 €, minkä lisäksi myynnin yhteydessä hyvitetään tontin varausmaksut ja peritään lohkomismaksu 1500,00 €.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Esteellinen. Johannes Karhu Rakennusliike K. Karhun palveluksessa olevana, koska yhtiö on antanut urakkatarjouksen rakennuskohteesta ( hallintolaki 28 § 1 mom. 4 kohta); ei läsnä.

§ 330 Omistajaohjaus Into Seinäjoki Oy:lle Kiinteistöyhtiö STIK Oy:n osakkeiden ostamisesta ja yhtiön rahoituksen järjestelyistä / kaupungin takaus
Hallintojohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle, että se hyväksyy valmistelutekstistä ilmenevillä perusteilla Seinäjoen kaupungin omavelkaisen takauksen 80 % määrään lainan pääomasta, korosta, mahdollisista viivästyskoroista, perimiskuluista ja muista lainan liitännäiskuluista Kiinteistöyhtiö STIK Oy:n seuraavalle lainalle:

Lainan antaja:Nordea Bank Oyj
Lainan määrä ja
takauksen lainan
määrä:
12 963 774 euroa, takaus 80 % määrä lainan pääomasta
eli 10 371 019,20 euroa
Laina-aika:10 vuotta, lyhennykset 4 kertaa vuodessa
Korko:euribor 3 kk + 1,09 % p.a., korot 4 kertaa vuodessa.
Marginaalin tarkistusoikeus 2 vuoden kuluttua
Järjestelypalkkio: 5 000 euroa
Takauksen vasta-
vakuus:
Toiseksi parhaalla etusijalla oleva kiinteistövakuus kaupungin
takaaman lainan pääoman määrän verran Nordea Bank Oyj:n
lainan vakuuden 2 592 755 euron jälkeen

Lisäksi kaupunginhallitus päättää, että kaupungin omavelkaisesta takauksesta peritään 0,75 %:n suuruinen takausprovisio kunkin vuoden lopussa olevan takauspääoman määrästä laskettuna.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Esteelliset: Jaakko Kiiskilä ja Jarkko Ala-Riihimäki Into Seinäjoki Oy:n hallituksen jäseninä ja Erkki Välimäki hallituksen varajäsenenä sekä Mika Itänen kiinteistöyhtiö STIK oy:n hallituksen jäsenenä ( hallintolaki 28 § 1 mom. 5 kohta).; eivät läsnä.

§ 331 Tuloveroprosentin päättäminen vuodelle 2024
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto päättää vuoden 2024 tuloveroprosentiksi 8,4 %.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 332 Kiinteistöveroprosenttien määrääminen vuodelle 2024
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että se päättää määrätä vuoden 2024 osalta kiinteistöveroprosenttien suuruudet seuraavasti:

Yleinen kiinteistöveroprosentti 1,45 %
Vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti 0,60 %
Muiden asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti 1,65 %
Voimalaitoksen kiinteistöveroprosentti 3,10 %
Yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentti 0,00 %
Rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosentti 6,00 %

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 333 Vuoden 2024 talousarvioehdotus ja taloussuunnitelma vuosille 2025-2027
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle, että se hyväksyy liitteen mukaisesti

 • vuoden 2024 talousarvioehdotuksen,
 • talousarviolainojen ottamista koskevan delegoinnin,
 • talousarvion sitovuustasomäärittelyn,
 • Seinäjoen kaupungin suunnitelman mukaisia poistoja koskevan poistosuunnitelman,
 • taloussuunnitelman vuosille 2025-2027.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 334 Sote-tilat aseman alueella / Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen ehdotus / jatkotoimenpiteet / talousarviomuutos / sopimusmuutokset
Kaupunginjohtajan ehdotus

 1. Kaupunginhallitus päättää ottaa käsiteltäväkseen tämän asian vaikka sitä ei ole mainittu kokouskutsussa. Kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle, että se hyväksyy
 2. Seinäjoen kaupungin ja eQ:n välillä K.Oy Seinäjoen Myllypuistokodin (nykyisin K.Oy Seinäjoen Koskenalantie 3) osakkeista ,sisältäen K.Oy Seinäjoen Aallokon osakkeet, tehdyn kauppakirjan ehtoja muutetaan siten, että velatonta kauppahintaa alennetaan 9 miljoonalla eurolla ehdolla, että eQ siirtää kauppahinnan alennuksen suoraan EteläPohjanmaan hyvinvointialueen hyväksi kaupassa, jolla Etelä-Pohjanmaan
  hyvinvointialue ostaa K.Oy Seinäjoen Ruukintie 2:ssa sijaitseviin sote-tiloihin oikeuttavat osakkeet (81,1 %) eQ:lta.
 3. Lisäksi em. kauppakirjaa muutetaan siten, että Seinäjoen kaupunki vapautuu velvollisuudesta maksaa rakennusaikaiset korot (arvio n. 2,1 miljoonaa euroa).
 4. Seinäjoen kaupunki ei tule omistajaksi K.Oy Seinäjoen Ruukintie 2:een vaan eQ jää toimisto- ja liiketilojen omistajaksi tässä vaiheessa.
 5. Em. maanvuokrasopimuksiin perustuvia vuokria tai kiinteistön kaupan esisopimuksiin perustuvia kauppahintoja ei muuteta.
 6. Edellä todetun kauppahinnan alentamisen vuoksi vuoden 2023 talousarviota muutetaan siten, että kauppahinnan alennuksesta johtuva alaskirjaus tehdään sen jälkeen kun em. asioista on olemassa sopimus.
 7. Valtuusto oikeuttaa kaupunginhallituksen hyväksymään em. periaattein tehtävät sopimusmuutokset ja mahdolliset pienet tarkennukset toteutukseen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Esteelliset: Paula Risikko Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen valtuuston puheenjohtajana ( hallintolaki 28 § 1 mom. 7 kohta) ja Jesse Luhtala sekä Aki Ylinen hallituksen varajäseninä ( hallintolaki 28 § 1 mom. 5 kohta); eivät läsnä.

Puheenjohtajana tämän asian kohdalla toimi hallituksen valitsemana Kati Ojaniemi.

Lisätietoja
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Paula Risikko, p. 050 511 3107
Kaupunginjohtaja Jaakko Kiiskilä, p. 050 340 3401
Hallintojohtaja Jari Jokinen, p. 044 754 1670
Rahoitusjohtaja Mika Itänen, p. 040 566 1245