Kaupunginhallituksen 4.3.2024 kokouksen päätökset

Alla yhteenveto kokouksessa tehdyistä päätöksistä ennen pöytäkirjan tarkastusta.
Pöytäkirjan tarkastuksen jälkeen pöytäkirja on nähtävänä kaupungin nettisivuilla.

§ 46 Viranhaltijapäätökset
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus merkitsee viranhaltijapäätökset tiedoksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 47 Lauta- ja johtokuntien sekä henkilöstöjaoston pöytäkirjat
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus päättää, ettei pöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä oteta kaupunginhallituksen käsiteltäviksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 48 Kuntayhtymien pöytäkirjat
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus merkitsee oheisen pöytäkirjan tiedokseen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 49 Valtuuston päätösten täytäntöönpano
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus toteaa valtuuston 19.2.2024 tekemät päätökset laillisiksi ja määrää ne täytäntöönpantaviksi. Täytäntöönpanossa huomioidaan edellä valmistelutekstistä ilmenevät ohjeet.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Esteelliset: Johannes Karhu, Kati Ojaniemi, Mervi Mäenpää ,Reima Kuisla ja Aki Ylinen ; eivät läsnä.

§ 50 Valtuustoaloite / Eskoon, Hallilanvuoren, Kasperin, Kärjen ja Pajuluoman kuntoreitistön kehittäminen
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus

 • merkitsee asian tiedokseen ja
 • saattaa valtuustoaloitteen kaupunkiympäristön toimialan valmisteltavaksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 51 Valtuustoaloite / Tuulivoimalat laskevat tutkitusti asuntojen ja loma-asuntojen arvoa
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus

 • merkitsee asian tiedokseen ja
 • saattaa valtuustoaloitteen kaupunkiympäristön toimialan valmisteltavaksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 52 Vuoden 2024 Europarlamenttivaalin varsinaisen vaalipäivän äänestyspaikkojen määrääminen
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus määrää vuoden 2024 europarlamenttivaalin varsinaisten vaalipäivien äänestyspaikat seuraavasti:

ÄänestysalueetTunn.nro / Nimi / Äänestyspaikan osoite

001 Keskusta Tiklas, Vapaudentie 83
002 Uppa Kaupungintalo, Kirkkokatu 6
003 Pohja Väinölän päiväkoti, Väinölänkatu 6 B
004 Kasperi Toimintojen talo, Kasperinviita 13
005 Pajuluoma-Hallila Seinäjoen yhteiskoulu, Tuomikatu 6
006 Törnävä Etelä-Pohjanmaan museo, Törnäväntie 23,
007 Jouppi-Huhtala Kultavuoren palvelutalo, Ilmolantie 3
008 Alakylä Katajalaakson palvelutalo, Katajalaaksonkatu 6
009 Peräseinäjoki Terästalo, Keikulinkuja 10
010 Nurmo keskusta, Pelttarin kokoustila, Nurmontie 22
011 Etelä-Nurmo Kouran liikuntahalli, Kourantie 583
012 Hyllykallio Hyllykallion koulu, Opintie 8
013 Kertunlaakso Kertunlaakson päiväkoti, Hevoskorventie 2
014 Ylistaro Ylistaron monipalvelukirjasto, Kaukolanraitti 5, 61400 Ylistaro
015 Kitinoja Halkosaaren koulu, Kitinojantie 49

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 53 Vuoden 2024 Europarlamenttivaalin yleisten ennakkoäänestyspaikkojen määrääminen
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus määrää vuoden 2024 europarlamenttivaalin Seinäjoen kaupungin alueella olevat yleiset ennakkoäänestyspaikat ja niiden aukiolopäivät sekäpäivittäiset aukioloajat seuraavasti:

Europarlamenttivaali

Ennakkoäänestyspaikka, käyntiosoite, aukiolopäivät ja päivittäiset aukioloajat v. 2024

1 Kaupungintalo, Kirkkokatu 6, 60100 Seinäjoki
29.-31.5. klo 9-20
1.-2.6. klo 10-16
3.-4.6. klo 9-20

2 Toimintojen talo, Kasperinviita 13, 60150 Seinäjoki
29.-31.5. klo 9-18
1.-2.6. klo 10-16
3.-4.6. klo 9-18

3 Terästalo, Keikulinkuja 1, 61100 Peräseinäjoki
29.-31.5. klo 9-19
1.-2.6. klo 10-15
3.-4.6. klo 9-19

4 Ideapark, Seinäjoki Suupohjantie 57, 60320 Seinäjoki
29.-31.5. klo 9-20
1.6. klo 9-18
2.6. klo 12-18
3.-4.6. klo 9-20

5 Etelä-Pohjanmaan museo, Törnäväntie 23, 60200 Seinäjoki
29.-31.5. klo 9-18
1.-2.6. klo 10-16
3.-4.6. klo 9-18

6 Prisma Hyllykallio, Hyllykalliontie 12, 60510 Hyllykallio
29.-31.5. klo 9-20
1.6. klo 9-18
2.6. klo 12-18
3.-4.6. klo 9-20

7 Ylistaron monipalvelukirjasto, Kaukolanraitti 5, 61400 Ylistaro
9.-31.5. klo 9-18
1.-2.6. klo 10-16
3.-4.6. klo 9-18

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 54 Vuoden 2024 Europarlamenttivaalin laitosäänestyspaikkojen määrääminen
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus päättää, että vuoden 2024 europarlamenttivaalin laitosäänestyspaikat ovat seuraavat:

 • Keskussairaala (osastot) ja M-talon psykiatriset yksiköt
 • Y-talo (osastot)
 • Simunanrannan ja Myllyrannan palvelukeskukset
 • Myllypuistokoti
 • Myllypuiston selvittely- ja arviointiyksikkö
 • Eskoon tuki- ja osaamiskeskus
 • Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen psykogeriatrinen osasto M3 (Myllypuistosairaala)
 • Kivipuron palveluasunnot, Aaltokoti
 • Kivipuron palveluasunnot, Tammikoti
 • Kivipuron palveluasunnot, Kuusikoti
 • Esperi Hoivakoti Kärjenpuisto
 • Hoivakoti Pihapihlaja
 • Palvelukeskus Koivukaari
 • Sillanpää-koti
 • Hoito- ja kuntoutuskoti Puistola
 • Attendo Pihlakartanon Hoivakoti
 • Attendo Vuoritupa
 • Palvelukoti Saga Lakeudenlinna
 • Mehiläinen Oy, Mainiokoti Komiakulma
 • Kytösavu kehitysvammaisten asumispalveluyksikkö
 • Louhenkadun asumispalveluyksikkö
 • Autismisäätiö, Kultavuoren asumisyksikkö
 • Validia-talo
 • Aspakoti Misteli
 • Risuviidan asumispalveluyksikkö
 • Teponkartanon palvelukeskus
 • Esperi Hoivakoti Teponkartano
 • Onnelan ryhmäkoti
 • Hyllykalliokoti
 • Västinkartanon palvelukeskus
 • Ylistuvan palveluasunnot
 • Komia Kranni

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 55 Työhyvinvointipäällikön viran täyttö
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus valitsee työhyvinvointipäällikön virkaan 1.7.2024 lukien sosionomi (YAMK) Sini Vainion ja varasijalle sosionomi (YAMK) Riikka Ekolan haastattelutyöryhmän esittämillä perusteluilla.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 56 Lainatarjousten käsittely
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus päättää

 • ottaa Seinäjoen kaupungille vuoden 2024 ensimmäisenä talousarviolainana 24 257 100 euron luoton seuraavasti:

Lainamäärä: 24 257 100 euroa
Lainanantaja: Osuuspankki Oyj
Lainan muoto: Vaihtuvakorkoinen laina
Lainan korko: 3 kk Euribor + 0,20 % marg., korkoindikaatio 14.2.2024
Laina-aika: 7 vuotta, tasalyhenteinen laina-aikana
Lainan lyhennykset: Neljännesvuosittain

sekä

 • saattaa asian valtuuston tietoon.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 57 Seinäjoen Tangomarkkinat Oy:n yhtiökokous / ohjeet yhtiökokousedustajalle
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus päättää antaa kaupungin edustajana yhtiökokoukseen osallistuvalle hallintojohtaja Jari Jokiselle ohjeeksi ehdottaa toimenhaltijoista Seinäjoen Tangomarkkinat Oy:n hallitukseen vuorovaikutussuunnittelija Kirsi Mattilaa ja
hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen toimitusjohtaja Leena Perämäkeä. Lisäksi kaupunginhallitus päättää ehdotuksestaan luottamushenkilön ja hänen henkilökohtaisen varajäsenen osalta.

Kaupunginhallitus päättää myös kaupungin ehdotuksesta yhtiön hallituksen puheenjohtajaksi esitettävästä henkilöstä.

Yhtiökokousedustajalle annetaan ohjeeksi esittää hallituksen jäsenille maksettavaksi kokouspalkkioita 110 euroa/kokous ja puheenjohtajalle 165 euroa/kokous sekä puheenjohtajalle 200 euron vuosipalkkiota.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Jesse Luhtalan ehdotuksesta yhtiön hallituksen jäseneksi ja puheenjohtajaksi esitetään Kimmo Heinosta. Aki Ylisen ehdotuksesta hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen ehdotetaan Johannes Karhua.

§ 58 Lakea Oy:n yhtiökokous/ ohjeet yhtiökokousedustajalle
Hallintojohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus päättää Lakea Oy:n yhtiökokoukseen kaupungin edustajana osallistuvalle yhtiökokousedustajalle annettavana ohjeena hyväksyä esitetty yhtiöjärjestysmuutos lunastusoikeuden poistamisesta (kohta 10), myöntää
hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapaus tilintarkastuslausuntoon perustuen, esittää yhtiön hallitukseen kaupunginjohtaja Jaakko Kiiskilää ja antaa mahdolliset muut ohjeet yhtiökokousedustajalle.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Esteellinen:
Jaakko Kiiskilä Lakea Oy:n hallituksen puheenjohtajana (hallintolaki 28 § 1 momentti 5 kohta); ei läsnä.

§ 59 Lakea Oy:n kirje osakkeenomistajille/Lakea Oy:n osakkeiden myyminen
Hallintojohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus päättää myydä Vihreä Virtahepo Oy:lle Seinäjoen kaupungin omistamat 2000 Lakea Oy:n osaketta 2000 euron kauppahinnalla ja muutoin liitteenä olevasta kauppakirjasta ilmenevin ehdoin ja oikeuttaa hallintojohtajan
tekemään kauppakirjaan teknisluontoisia muutoksia.

Seinäjoen kaupunki hyväksyy pääomalainojen ehtojen muuttamisen kauppakirjan kohtaan 5. kirjatulla tavalla.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Esteelliset:
Jaakko Kiiskilä Lakea Oy:n hallituksen puheenjohtajana, Juha Takamaa Sevas Kodit Oy:n hallituksen jäsenenä ja Jesse Luhtala sekä Erkki Välimäki hallituksen varajäseninä (hallintolaki 28 § 1 momentti 5 kohta) sekä Johannes Karhu Rakennus K. Karhun palveluksessa olevana ja Jossulla Oy:n toimitusjohtajana (hallintolaki 28 § 1 mom. 4 ja 5 kohdat); eivät läsnä.

§ 60 Eteläpohjalaisen pääomarahaston valmistelun käynnistäminen / sitoumus kaupungin sijoituksesta / Kommandiittiyhtiön perustaminen / sijoittajastrategia
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus hyväksyy liitteen mukaisen Etelä-Pohjanmaan kasvurahaston sijoitusstragian.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Esteelliset:
Kati Ojaniemi ja Mervi Mäenpää Etelä-Pohjanmaan Osuuskaupan hallintoneuvoston jäseninä, Jari Jokinen Lakeuden Etappi Oy:n hallituksen jäsenenä ja Juha Takamaa hallituksen varajäsenenä, Johannes Karhu Lähitapiola Etelä-Pohjanmaan hallintoneuvoston jäsenenä ((hallintolaki 28 § 1 momentin 5 kohta); eivät läsnä.

Pöytäkirjanpitäjänä tämän asian kohdalla toimi henkilöstöjohtaja Eija Pienimäki.

§ 61 Tulosneuvottelu Sevas Kodit Oy:n kanssa
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus merkitsee tiedokseen tulosneuvottelun Sevas Kodit Oy:n kanssa ja hyväksyy siinä sovitut asiat.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Esteelliset:
Juha Takamaa Sevas Kodit Oy:n hallituksen jäsenenä ja Jesse Luhtala sekä Erkki Välimäki hallituksen varajäsenenä, Johannes Karhu Rakennus K. Karhun palveluksessa olevana ja Jossulla Oy:n toimitusjohtajana (hallintolaki 28 § 1 momentti 5 kohta); eivät läsnä.

§ 62 Seinäjoen Lentoasema Oy:n osakeanti / osakkeiden merkitseminen / määräraha/ Uusi osakeanti
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus päättää, että Seinäjoen kaupunki merkitsee ja maksaa Seinäjoen Lentoasema Oy:n osakeannista osakkeita 29978 osaketta 29 978 eurolla, ehdolla, että Seinäjoen kaupungin omistusosuus ei kasva yhtiössä.
Aikataulusyistä osakkeet voidaan merkitä tarvittaessa jo ennen kaupunginhallituksen päätöksen lainvoimaisuutta. Määräraha ko. tarkoitukseen esitetään valtuuston hyväksyttäväksi toukokuun 2024 lisätalousarviossa.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Esteelliset:
Jari Jokinen Rengonharju-säätiön hallituksen asiantuntijajäsenenä ja Johannes Karhu Jossulla Oy:n toimitusjohtajana ( hallintolaki 28 § 1mom. 5 kohta); eivät läsnä.

Pöytäkirjanpitäjänä tämän asian kohdalla toimi henkilöstöjohtaja Eija Pienimäki.

§ 63 Selonteko sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä – konsernipalvelut ja lautakuntien käsittelyt
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi

 • konsernipalveluita koskevan selonteon sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta vuodelta 2023 sekä
 • yhteenvedon lautakuntien käsittelemistä selonteoista sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta vuodelta 2023.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 64 Poikkeamispäätös: Huhtala, 743-14-6-6, Riskulankaari 24-26
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus myöntää tontille 743-14-6-6 poikkeamisluvan (poikkeaminen MRL 58 § 1 mom mukaisesta kiellosta rakentaa vastoin asemakaavaa), koskien poikkeamista asemakaavan mukaisesta
pääkäyttötarkoituksesta, rakennusalueen rajoista ja rakennusten julkisivua rajoittavasta määräyksestä. Suunnitelmien mukainen poikkeaminen asemakaavasta ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteutumiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle.

Voimassaoloaika:
Tämä lupa on voimassa päätöksenantopäivästä kaksi (2) vuotta, jonka kuluessa. Tätä poikkeamislupaa vastaavaa rakennuslupaa on haettava. Ennen minkäänlaiseen rakennustoimenpiteeseen ryhtymistä hakijan on saatava rakennusvalvontaviranomaiselta rakennuslupa.

Päätöksen tiedoksianto:
Päätöksestä ilmoitetaan siten kuin MRL 174 §:ssä säädetään.

Muutoksenhaku:
Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeudelle.

Valitusosoitus on liitteenä.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.


Lisätietoja
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Paula Risikko, p. 050 511 3107
Kaupunginjohtaja Jaakko Kiiskilä, p. 050 340 3401
Hallintojohtaja Jari Jokinen, p. 044 754 1670
Rahoitusjohtaja Mika Itänen, p. 040 566 1245
Henkilöstöjohtaja Eija Pienimäki, p. 040 569 8339