Kaupunginhallituksen 29.4.2024 kokouksen päätökset

Alla yhteenveto kokouksessa tehdyistä päätöksistä ennen pöytäkirjan tarkastusta.
Pöytäkirjan tarkastuksen jälkeen pöytäkirja on nähtävänä kaupungin nettisivuilla.

§ 120 Viranhaltijapäätökset
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus merkitsee viranhaltijapäätökset tiedoksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 121 Lauta- ja johtokuntien sekä henkilöstöjaoston pöytäkirjat
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus päättää, ettei pöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä oteta kaupunginhallituksen käsiteltäviksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 122 Valtuuston päätösten täytäntöönpano
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus toteaa valtuuston 22.4.2024 tekemät päätökset 24-31 ja 33-37 laillisiksi ja määrää ne täytäntöönpantaviksi. Täytäntöönpanossa huomioidaan edellä valmistelutekstistä ilmenevät ohjeet.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Esteelliset: Juha Takamaa Sevas Kodit Oy:n hallituksen jäsenenä ja Jesse Luhtala hallituksen varajäsenenä, Erkki Valtamäki Etelä-Pohjanmaan Ravikatsomo Oy:n hallituksen puheenjohtajana ( hallintolaki 28 § 1 mom. 5 kohta) ja Johannes Karhu Rakennus K.Karhun palveluksessa olevana ja Jossulla Oy:n toimitusjohtajana ( hallintolaki 28 § 1 mom. 4 ja 5 kohta); eivät läsnä.

Henkilöstöjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus toteaa valtuuston 22.4.2024 tekemän päätöksen 32 lailliseksi ja määrää sen täytäntöönpantavaksi. Täytäntöönpanossa huomioidaan em. valmistelutekstistä ilmenevät ohjeet.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Esteelliset: Jaakko Kiiskilä Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksen jäsenenä, Paula Risikko, koska hänen puolisonsa on Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksen jäsen ( hallintolaki 28 § 1mom 5 kohta) ja Jari Jokinen koska hänen puolisonsa on Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy:n hallintojohtaja ( hallintolaki 28 § 1 mom. 7 kohta); eivät läsnä.

Puheenjohtajana tässä kohdassa toimi 1. varapuheenjohtaja Aki Ylinen.
Pöytäkirjanpitäjänä tässä kohdassa toimi rahoitusjohtaja Mika Itänen.

§ 123 Valtuustoaloite / Sivistyksen ja hyvinvoinnin toimialalla laaditaan kasvatuksen ja koulutuksen strategia
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus

 • merkitsee asian tiedokseen ja
 • saattaa valtuustoaloitteen sivistyksen ja hyvinvoinnin toimialan valmisteltavaksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 124 Valtuustoaloite / Seinäjoen on jatkettava toisen asteen koulutuksen maksuttomuutta
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus

 • merkitsee asian tiedokseen ja
 • saattaa valtuustoaloitteen sivistyksen ja hyvinvoinnin toimialan valmisteltavaksi.

Päätös: Ehdtoua hyväksyttiin.

§ 125 Tilinpäätös 2023 / pitkäaikaisten lainojen täsmäytys
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus täydentää 25.3.2024 §:ssä 87 tekemäänsä päätöstä siltä osin, että se esittää osana tilinpäätöskokonaisuutta lisäksi valtuustolle hyväksyttäväksi asiaselostuksen mukaisina määrärahojen ylityksinä vuoden 2023 osalta:

 • pitkäaikaisten lainojen lisäys 25 000 000 euroa. Lainojen lisäys perustuu valtuuston 20.2.2023 (§ 4) päätökseen lyhytaikaisen lainan muuttamisesta pitkäaikaiseksi. Päätöksessä ei ollut erikseen mainittu, että kyseessä oli samalla talousarviomuutos.
 • pitkäaikaisten lainojen lyhennysosuus vuonna 2023 on ollut 3 906 106 euroa. Näin ollen pitkäaikaisten lainojen ylitys (nettomuutos) on 21 093 894 euroa.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 126 Lainatarjousten käsittely
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus päättää

 • ottaa Seinäjoen kaupungille vuoden 2024 toisena talousarviolainana 20 000 000 euron luoton seuraavasti:

Lainamäärä: 20 000 000 euroa
Lainanantaja: Osuuspankki Oyj
Lainan muoto: Kiinteäkorkoinen laina
Lainan korko: 2,92 %. Pohjakorko 3 kk Euribor + 0,20 % marg.,
korkoindikaatio 3.4.2024 klo 13.00
Laina-aika: 7 vuotta, tasalyhenteinen laina-aikana
Lainan lyhennykset: Neljännesvuosittain

sekä

 • saattaa asian valtuustolle tiedoksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 127 Käytöstä poistuneiden rakennusten tasearvon alaskirjauksista
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi rahoitusjohtajan 16.4.2024 tekemän päätöksen käytöstä poistuneiden Nurmon entisen kirjaston ja Törnävän koulun rakennusten tasearvon alaskirjauksista, yhteensä 664 578,51 euroa.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 128 Visit Lakeus Oy:n osakassopimus vuosille 2020 ja 2021 / voimassaolon jatkaminen vuosille 2022-2023 / osakassopimus ja palvelusopimus vuodeksi 2024 / matkailumarkkinoinnin uudelleen järjestelyt / Aalto Visitor Centerin perustaminen
Hallintojohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus päättää,

 1. Visit Lakeus Oy:n kanssa ei tehdä vuodesta 2025 alkaen osakas- ja palvelusopimuksia vaan kaupungin matkailumarkkinointi organisoidaan uudelleen valmistelutekstistä ilmeneviä periaatteita noudattaen ja organisointitavasta myöhemmin päättäen.
 2. Aalto Visitor Center perustetaan em. tavalla edellyttäen, että valtuusto hyväksyy vuoden 2024 talousarvion muuttamisen Aalto Visitor Centerin perustamiskustannusten kattamiseen vuoden 2024 osalta ja loppuosan perustamiskustannuksista budjetoimisen vuoden 2025 talousarvioon.
 3. Kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle, että se hyväksyy vuoden 2024 talousarvion muuttamisen Aalto Visitor Centerin perustamiskustannusten vuoden 2024 osuuden kattamiseksi 60 000 euroa toimitilojen suunnittelun kustannuspaikalle 1601 ja loppuosan 150 000 euron budjetoimisen vuoden 2025 talousarvioon.

Asian käsittely kokouksessa

Hallintojohtajan ehdotus kokouksessa:

Kaupunginhallitus päättää;

1.Visit Lakeus Oy:n kanssa ei tehdä vuodesta 2025 alkaen osakas- ja palvelusopimuksia vaan kaupungin matkailumarkkinointi organisoidaan uudelleen valmistelutekstistä ilmeneviä periaatteita noudattaen ja organisointitavasta myöhemmin päättäen.

2. Aalto Visitor Centerin perustaminen siirretään myöhemmäksi.

Päätös: Hallintojohtajan kokouksessa tekemä ehdotus hyväksyttiin.

Esteellinen:
Jaakko Kiiskilä Into Seinäjoki Oy:n hallituksen jäsenenä (hallintolaki 28 § 1 momentti 5 kohta); ei läsnä.

§ 129 Tulosneuvottelu Seinäjoen Työterveys Oy
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus merkitsee tiedokseen Seinäjoen Työterveys Oy:n kanssa käydyn tulosneuvottelun ja hyväksyy siinä sovitut asiat.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Esteellinen: Eija Pienimäki Seinäjoen Työterveys Oy:n hallituksen jäsenenä; ei läsnä.

§ 130 Tulosneuvottelu SeiLab Oy
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus merkitsee tiedokseen SeiLab Oy:n kanssa käydyn tulosneuvottelun ja hyväksyy siinä sovitut asiat.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Esteelliset: Kati Ojaniemi Seilab Oy:n hallituksen puheenjohtajana ja Mika Itänen hallituksen jäsenenä; eivät läsnä.

§ 131 Hankinta-asia: 24051 Tiera Verkkokauppa 2024-2028
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus päättää

 • hyväksyä valmisteluosassa esitetyin perustein Seinäjoen kaupungin liittymisen Tiera Verkkokauppa- puitejärjestelyyn
 • oikeuttaa hankintajohtajan allekirjoittamaan sopimukset
 • oikeuttaa hankintajohtajan hyväksymään sopimuksiin perustuvat vähäiset muutokset sopimuskauden aikana.

Hankinnan ennakoitu arvo vuodessa 1.380.000,00 euroa, hankinnan kokonaisarvo sopimuskaudella 2024 – 2028 on 5.520.000,00 € alv 0 %

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 132 Tarkennukset Seinäjoen kaupungin konsernipalveluiden toimintasääntöön
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus hyväksyy tarkennukset Seinäjoen kaupungin konsernipalvelujen toimintasääntöön.

Muutokset tulevat voimaan heti, kun kaupunginhallituksen pöytäkirja on tarkastettu.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Lisätietoja
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Paula Risikko, p. 050 511 3107
Kaupunginjohtaja Jaakko Kiiskilä, p. 050 340 3401
Hallintojohtaja Jari Jokinen, p. 044 754 1670
Rahoitusjohtaja Mika Itänen, p. 040 566 1245