Kaupunginhallituksen 23.10.2023 kokouksen päätökset

Alla yhteenveto kokouksessa tehdyistä päätöksistä ennen pöytäkirjan tarkastusta.
Pöytäkirjan tarkastuksen jälkeen pöytäkirja on nähtävänä kaupungin nettisivuilla.

§ 305 Viranhaltijapäätökset
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus merkitsee viranhaltijapäätökset tiedoksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 306 Lauta- ja johtokuntien sekä henkilöstöjaoston pöytäkirjat
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus päättää, ettei pöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä oteta kaupunginhallituksen käsiteltäviksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 307 Kaupunginhallituksen kokoukset vuonna 2024
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus päättää, että kaupunginhallituksen varsinaiset kokoukset vuonna 2024 pidetään pääsääntöisesti maanantaisin kello 15.30 kuitenkin kesäaikana klo 15.00 alkaen.

Kaupunginhallituksen kokoukset vuonna 2024 ovat seuraavat:
Kokous aika Kellonaika
15.1. 15:30
22.1. 15:30
5.2. 15:30
12.2. 15:30
4.3. 15:30
11.3. 15:30
25.3. 15:30 Tilinpäätös
8.4. 15:30
15.4. 15:30
29.4. 15:30
6.5. 13-17 Talousseminaari
13.5. 15:30
20.5. 15:30
3.6. 15:00
10.6. 15:00
24.6. 15:00
12.8. 15:00

13.8. Talousseminaari klo 13.00- 17.00
19.8. 15:00
2.9. 15.30
16.9. 15:30
30.9. 15:30
7.10. 15:30
21.10. 15:30
28.10 15:30
4.11. 15:30
18.11. 15:30
25.11. 15:30
2.12. 15:30
16.12. 15:30

Kaupunginhallitus kokoontuu kaupungintalolla kaupunginhallituksen kokoushuoneessa. Puheenjohtajalla on kuitenkin oikeus päättää kokouksen pitämisestä myös muussa kokouspaikassa. Kokous voidaan järjestää myös sähköisesti.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 308 Valtuuston kokoukset vuonna 2024
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuuston kokoukset järjestetään vuonna 2024 seuraavina aikoina:

Kokouspäivä Kellonaika

 • Ma 29.1.2024 klo 17:00
 • Ma 19.2.2024 klo 17:00
 • Ma 18.3.2024 klo 17:00
 • Ma 22.4.2024 klo 17:00
 • Pe 17.5.2024 klo 12.00-21.00 tálousseminaari
 • Ma 27.5.2024 klo 17:00
 • Ma 17.6.2024 klo 17:00
 • Ma 26.8.2024 klo 17:00
 • Ma 9.9.2024 klo 17:00-21:00 talousarvioseminaari
 • Ma 23.9.2024 klo 17:00
 • Ma 21.10.2024 klo 17:00
 • Ma 11.11.2024 klo 17:00
 • Ma 9.12.2024 klo 17:00

Valtuusto kokoontuu pääsääntöisesti kaupungintalon valtuustosalissa. Kokous voidaan järjestää myös sähköisenä.

Valtuuston puheenjohtajan kutsusta ylimääräisiä kokouksia ja seminaareja voidaan järjestää myös muina aikoina ja muualla kuin valtuustosalissa.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 309 Arviointikertomus 2022
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus antaa tarkastuslautakunnalle asiaselostuksen mukaisen selvityksen oheisen liitteen mukaisesti arviointikertomuksessa esitetyistä havainnoista.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 310 Hankintajohtajan viran täyttö / haastattelutyöryhmän valinta / valinta
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus päättää valita Seinäjoen kaupungin hankintajohtajaksi haastatteluryhmän esityksen mukaisesti koulutuksen, työkokemuksen, haastattelussa sekä soveltuvuusarvioinnin saadun kokonaisvaikutelman perusteella pätevänä ja sopivimpana ylempi AMK insinööri, AMK konservaattori Tiina Penttilä.

Toistaiseksi voimassa olevan viran vastaanottaminen on 1.12.2023 tai sopimuksen mukaan. Valinta on ehdollinen, kunnes valittu toimittaa hyväksytyn todistuksen terveydentilastaan. Tehtävässä noudatetaan KVTES:in mukaista kuuden (6) kuukauden koeaikaa. Tehtävän sijoituspaikkana on talouspalvelut ja sen tulosyksikkö hankinta- ja varastopalvelut. Lähiesimiehenä on rahoitusjohtaja.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 311 Seinäjoen kaupungin lausunto ARA:lle Sevas Kodit Oy:n uudisrakennushankkeesta
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus päättää puoltaa Sevas Kodit Oy:n valmistelutekstistä ilmenevää uudisrakennushanketta ja oikeuttaa hallintojohtajan antamaan ARA:lle puoltoa koskevan lausunnon kaupungin puolesta.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Esteelliset: Juha Takamaa Sevas Kodit Oy:n hallituksen jäsenenä ja Jesse Luhtala sekä Erkki Välimäki hallituksen varajäseninä, Reima Kuisla Kuisla Group Oy:n hallituksen puheenjohtajana (hallintolaki 28 § 1 mom 5 kohta) ja Johannes Karhu Rakennus K .Karhun palveluksessa olevana ja Jossulla Oy:n toimitusjohtajana ( hallintolaki 28 § 1 mom. 4 ja 5 kohdat) ; eivät läsnä.

§ 312 Pientalotonttien myyntiehtojen tarkistaminen / Pajuluoma, Kärki ja Niemistö
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että Pajuluoman, Kärjen ja Niemistön alueiden tontit vapautetaan myyntirajoitteista siten, että varsinaisen hakuajan jälkeen vapaaksi jääneet tai vapautuvat tontit ovat myös muiden kuin ensirakentajien varattavissa ilman asiatekstissä mainittua viiden vuoden aikarajaa.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 313 Vanhusneuvoston toimintasääntö / jäsenten valinta / varajäsenen valinta / puheenjohtajan ja jäsenen valinta / jäsenen ja varajäsenen valinta / puheenjohtajan varajäsenen valinta
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus nimeää vanhusneuvostoon Seinäjoen kansalliset seniorit ry:n edustajalle Reijo Pitkäkoskelle uudeksi henkilökohtaiseksi varajäseneksi Matti Kuvajan.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Lisätietoja
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Paula Risikko, p. 050 511 3107
Kaupunginjohtaja Jaakko Kiiskilä, p. 050 340 3401
Hallintojohtaja Jari Jokinen, p. 044 754 1670
Rahoitusjohtaja Mika Itänen, p. 040 566 1245