Kaupunginhallituksen 21.8.2023 kokouksen päätökset

Alla yhteenveto kokouksessa tehdyistä päätöksistä ennen pöytäkirjan tarkastusta.
Pöytäkirjan tarkastuksen jälkeen pöytäkirja on nähtävänä kaupungin nettisivuilla.

§ 239 Viranhaltijapäätökset
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus merkitsee viranhaltijapäätökset tiedoksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 240 Tarkennus valtuuston 19.6.2023 kokouksen täytäntöönpanopäätökseen
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus hyväksyy valtuuston 19.6.2023 § 66 tekemän päätöksen myös korjatulta osin lailliseksi ja täytäntöönpantavaksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 241 Kaupunginhallituksen henkilöstöjaosto kaupunginhallituksen toimikaudeksi
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus valitsee kaupunginhallituksen henkilöstöjaoston toimikaudekseen ja määrää valituista puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Kaupunginhallituksen henkilöstöjaoston jäseniksi ja varajäseniksi valittiin seuraavat: Aki Ylisen ehdotuksesta jäseneksi ja puheenjohtajaksi Mikael Luotola ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Aki Ylinen ja jäseneksi Irene Turenius ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Kati Ojaniemi.

Jesse Luhtalan ehdotuksesta jäseneksi ja varapuheenjohtajaksi Raimo Ristilä ja hänen henkilökohtaiseksi varajäseneksi Jesse Luhtala.

Eetu Lehtolan ehdotuksesta jäseneksi Johanna Silver ja ja hänen henkilökohtaiseksi varajäseneksi Niina Behm.

Erkki Valtamäen ehdotuksesta jäseneksi Erkki Valtamäki ja hänen henkilökohtaiseksi varajäseneksi Jarkko Ala-Riihimäki.

§ 242 Toimikuntien asettaminen ja jäsenten nimeäminen
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus asettaa seuraavat toimikunnat toimikauttaan vastaavalle ajalle valmistelutekstistä ilmenevillä tehtäväkuvauksilla.

 • Kaupunkikeskustan kehittämistä koordinoiva toimikunta
 • Paikallis- ja palveluliikenteen neuvottelukunta
 • Taloustoimikunta

Kaupunginhallitus nimeää ko. henkilöt toimikuntiin ja nimeää luottamushenkilöjäsenet niihin siltä osin kuin he eivät jo sisälly esitykseen sekä nimeää valituista puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat. Luottamushenkilöitä valitaan paikallis- ja palveluliikenteen neuvottelukuntaan ja kaupunkikeskustan
kehittämistä koordinoivaan toimikuntaan 4.
Viranhaltijat ovat toimikunnissa viran puolesta.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Paikallis- ja palveluliikenteen neuvottelukuntaan valittiin luottamushenkilöistä Jesse Luhtalan ehdotuksesta Ari Kekarainen jäseneksi ja puheenjohtajaksi. Aki Ylisen ehdotuksesta jäseneksi ja varapuheenjohtajaksi Mikael Luotola. Tuomas Ojajärven ehdotuksesta jäseneksi Eetu Lehtola ja Erkki Valtamäen ehdotuksesta jäseneksi Erkki Valtamäki.

Kaupunkikeskustan kehittämistä koordinoivaan toimikuntaan valittiin luottamushenkilöistä Jesse Luhtalan ehdotuksesta jäseneksi ja puheenjohtajaksi Kimmo Heinonen. Aki Ylisen ehdotuksesta jäseneksi ja varapuheenjohtajaksi Pasi Kivisaari; Tuomas Ojajärven ehdotuksesta jäseneksi Tuomas Ojajärvi ja Erkki Valtamäen ehdotuksesta jäseneksi Erkki Valtamäki.

§ 243 Seinäjoki -mitalin myöntäminen / Kalle Keskinen
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus hyväksyy, että Kalle Keskiselle on myönnetty pronssinen Seinäjoki -mitali.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 244 Vaalikelpoisuuden menettäminen / Patrik Palmén
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että se

 • toteaa Patrik Palménin menettäneen vaalikelpoisuutensa paikkakunnalta muutos vuoksi Seinäjoen kaupungin luottamustehtäviin,
 • pyytää valtuuston puheenjohtajaa kutsumaan varsinaiseksi valtuutetuksi Tommi Merivirran jäljellä olevalle toimikaudelle,
 • valtuuston puheenjohtaja pyytää keskusvaalilautakuntaa määräämään uuden varavaltuutetun Perussuomalaiset r.p:lle vaalilain 93 §:n 2 momentin perusteella,
 • valitsee kasvatus- ja opetuslautakuntaan uuden jäsenen jäljellä olevalle toimikaudelle,
 • valitsee Seinäjoen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuustoon Erkki Valtamäelle uuden varajäsenen jäljellä olevalle toimikaudelle,
 • valitsee Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeuteen uuden lautamiehen.

Lisäksi kaupunginhallitus antaa ohjeen Seinäjoen Työterveys Oy:n hallitukseen Patrik Palménin tilalle valittavasta hallituksen jäsenestä.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Erkki Valtamäen ehdotuksesta annettiin ohjeeksi valita Seinäjoen Työterveys Oy:n hallituksen jäseneksi Tommi Merivirta.

§ 245 Talouskehitys 1–6/2023
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus päättää merkitä tiedoksi talouskehitys 1-6/2023 katsauksen ja saattaa sen tiedoksi valtuustolle.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 246 Purkamislupahakemus / LähiTapiola Etelä-Pohjanmaa Keskinäinen Vakuutusyhtiö, Ruukintie 54 / kaupungin lausunto
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus toteaa, ettei sillä ole huomauttamista LähiTapiola EteläPohjanmaa Keskinäisen Vakuutusyhtiön rakennuksen purkamislupahakemuksesta osoitteessa Ruukintie 54, 60100 Seinäjoki, joka
koskee kiinteistöä kiinteistötunnus 743-3-67-1.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Esteellinen: Johannes Karhu Lähi-Tapiola Etelä-Pohjanmaa Keskinäinen vakuutusyhtiön hallintoneuvoston jäsenenä ( hallintolaki 28 § 1 mom. 5 kohta); ei läsnä.

§ 247 Sopimus lentoasemapalveluiden ostamisesta Seinäjoen Lentoasema Oy:ltä
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus päättää

 • merkitä tiedoksi yhtiön antaman selvityksen lentoaseman toiminnasta ja esitetyn tilinpäätöksen vuodelta 2022.
 • hyväksyy, että kaupungin vuoden 2023 maksuosuus ostopalvelusta, yhteensä 70 000 euroa + alv. laitetaan maksuun Seinäjoen Lentoasema Oy:lle.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Esteelliset: Jari Jokinen Rengonharju-säätiön hallituksen asiantuntijajäsenenä (hallintolaki 28 § 1 mom. 5 kohta ) ja Johannes Karhu Seinäjoen lentoasema Oy:n osakkeita omistavat yhtiön palveluksessa olevana 8 hallintolaki 28 § 1 mom. 4 kohta) ; eivät läsnä.

§ 248 Seinäjoen Energia Oy:n (konserni) välitilinpäätös 1.1.-30.6.2023
Hallintojohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi Seinäjoen Energia Oy:n välitilinpäätöksen ajalta 1.1.- 30.6.2023 ja saattaa sen valtuustolle tiedoksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Esteelliset: Jaakko Kiiskilä, Mervi Mäenpää ja Erkki Valtamäki Seinäjoen Energia Oy:n hallituksen jäseninä ja Juha Takamaa hallituksen varajäseninä ( hallintolaki 28 § 1 mom. 5 kohta ) ; eivät läsnä.

§ 249 Konserniraportointi 1.1. – 30.6.2023
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus merkitsee kuntayhtymien ja tytäryhtiöiden konserniraportit ajalta 1.1.-30.6.2023 tiedokseen ja saattaa ne valtuuston käsiteltäväksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 250 Esite: Seinäjoen kaupungin yhtiöt, yhteisöt ja säätiöt 2022
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus merkitsee Seinäjoen kaupungin yhtiöt, yhteisöt ja säätiöt 2022 -esitteen tiedokseen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 251 Neuvottelut Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen kanssa
Kaupunginjohtajan ehdotus
Seinäjoen kaupunginhallitus nimeää kaupungin edustajat Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen kanssa käytäviin neuvotteluihin.

Lisäksi kaupunginhallitus nimeää viranhaltijoista neuvotteluihin kaupunginjohtaja Jaakko Kiiskilän, hallintojohtaja Jari Jokisen, kaupunkiympäristöjohtaja Juha Takamaan ja kaupunginarkkitehti Jussi Aittoniemen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Luottamushenkilöistä neuvotteluun nimettiin valtuuston puheenjohtaja Pasi Kivisaari, valtuuston 1.varapuheenjohtaja Kimmo Heinonen, valtuuston 2.varapuheenjohtaja Harry Wallin ja kaupunginhallituksen 2.varapuheenjohtaja Erkki Valtamäki.

Esteelliset: Paula Risikko Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen valtuuston puheenjohtajana ( hallintolaki 28 § 1 mom. 7 kohta) ja Jesse Luhtala ja Aki Ylinen aluehallituksen varajäseninä ( hallintolaki 28 § 1 mom. 5 kohta); eivät läsnä.

Puheenjohtajana tämän asian kohdalla toimi 2. varapuheenjohtaja Erkki Valtamäki.

§ 252 Seinäjoen kaupungin edustaja Seinäjoen koulutuskuntayhtymän rakennustoimikunnan asiantuntijajäseneksi
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus nimeää Seinäjoen koulutuskuntayhtymän rakennustoimikuntaan asiantuntijajäseneksi kaupunkiympäristöjohtaja Juha Takamaan.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Lisätietoja
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Paula Risikko, p. 050 511 3107
Kaupunginjohtaja Jaakko Kiiskilä, p. 050 340 3401
Hallintojohtaja Jari Jokinen, p. 044 754 1670
Rahoitusjohtaja Mika Itänen, p. 040 566 1245