Kaupunginhallituksen 2.10.2023 kokouksen päätökset

Alla yhteenveto kokouksessa tehdyistä päätöksistä ennen pöytäkirjan tarkastusta.
Pöytäkirjan tarkastuksen jälkeen pöytäkirja on nähtävänä kaupungin nettisivuilla.

§ 278 Viranhaltijapäätökset
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus merkitsee viranhaltijapäätökset tiedoksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 279 Lauta- ja johtokuntien sekä henkilöstöjaoston pöytäkirjat
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus päättää, ettei pöytäkirjasta ilmeneviä päätöksiä oteta kaupunginhallituksen käsiteltäviksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 280 Kuntayhtymien pöytäkirjat
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus merkitsee oheisen pöytäkirjan tiedokseen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 281 Valtuuston päätösten täytäntöönpano
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus toteaa valtuuston 25.9.2023 tekemät päätökset laillisiksi ja määrää ne täytäntöönpantaviksi. Täytäntöönpanossa huomioidaan edellä valmistelutekstistä ilmenevät ohjeet.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Esteellinen: Juha Takamaa Seipark Oy:n hallituksen jäsenenä ( hallintolaki 28 § 1 mom. 5 kohta.); ei läsnä.

§ 282 Vaasan hallinto-oikeuden päätös lastensuojelukustannusten korvaamisesta koskevassa hallintoriidassa
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus merkitsee päätöksen tiedokseen ja tyytyy Vaasan hallintooikeuden päätökseen.

Päätöksestä aiheutuvat kustannukset huomioidaan loppuvuodesta talousarvion muutoksena vuodelle 2023.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 283 Vuoden 2024 presidentinvaalin varsinaisen vaalipäivän äänestyspaikkojen määrääminen
Kaupunginhallitus määrää vuoden 2024 presidentinvaalin varsinaisten vaalipäivien äänestyspaikat seuraavasti:

Äänestysalueet
Tunn.nro / Nimi / Äänestyspaikan osoite
001 Keskusta Tiklas, Vapaudentie 83
002 Uppa Kaupungintalo, Kirkkokatu 6
003 Pohja Väinölän päiväkoti, Väinölänkatu 6 B
004 Kasperi Toimintojen talo, Kasperinviita 13
005 Pajuluoma-Hallila Seinäjoen yhteiskoulu, Tuomikatu 6
006 Törnävä Törnävän koulu, Törnäväntie 25
007 Jouppi-Huhtala Kultavuoren palvelutalo, Ilmolantie 3
008 Alakylä Katajalaakson palvelutalo, Katajalaaksonkatu 6
009 Peräseinäjoki Terästalo, Keikulinkuja 1
010 Nurmo keskusta Pelttarin kokoustila, Nurmontie 22
011 Etelä-Nurmo Kouran liikuntahalli, Kourantie 583
012 Hyllykallio Hyllykallion koulu, Opintie 8
013 Kertunlaakso Kertunlaakson päiväkoti, Hevoskorventie 2
014 Ylistaro Koulukeskus, Kaukolanraitti 50
015 Kitinoja Halkosaaren koulu, Kitinojantie 49

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 284 Vuoden 2024 presidentinvaalin yleisten ennakkoäänestyspaikkojen määrääminen
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus määrää vuoden 2024 presidentinvaalin Seinäjoen kaupungin alueella olevat yleiset ennakkoäänestyspaikat ja niiden aukiolopäivät sekä päivittäiset aukioloajat seuraavasti:

Presidentinvaali

Ennakkoäänestyspaikka Käyntiosoite Aukiolopäivät ja päivittäiset aukioloajat v. 2024

1 Kaupungintalo Kirkkokatu 6,
60100 Seinäjoki 17.-19.1. klo 9-20
20.-21.1. klo 10-16
22.-23.1. klo 9-20
Mahdollinen toinen vaali
31.1.- 2.2. klo 9-20
3.- 4.2. klo 10-16
5.- 6.2. klo 9-20

2 Toimintojen talo Kasperinviita 13,
60150 Seinäjoki 17.-19.1. klo 9-18
20.-21.1. klo 10-16
22.-23.1. klo 9-18
Mahdollinen toinen vaali
31.1.- 2.2. klo 9-18
3.- 4.2. klo 10-16
5.- 6.2. klo 9-18

3 Terästalo Keikulinkuja 1,
61100 Peräseinäjoki 17.-19.1. klo 9-19
20.-21.1. klo 10-15
22.-23.1. klo 9-19
Mahdollinen toinen vaali
31.1.- 2.2. klo 9-19
3.- 4.2. klo 10-15
5.- 6.2. klo 9-19

4 Ideapark Seinäjoki Suupohjantie 57,
60320 Seinäjoki 17.-19.1. klo 9-20
20.1. klo 9-18
21.1. klo 12-18
22.-23.1. klo 9-20
Mahdollinen toinen vaali
31.1.- 2.2. klo 9-20
3.2. klo 9-18
4.2. klo 12-18
5.- 6.2 klo 9-20

5 Etelä-Pohjanmaan museo Törnäväntie 23,
60200 Seinäjoki
17.-19.1. klo 9-18
20.-21.1. klo 10-16
22.-23.1. klo 9-18
Mahdollinen toinen vaali
31.1.-2.2. klo 9-18
3.- 4.2. klo 10-16
5.- 6.2. klo 9-18

6 Prisma Hyllykallio Hyllykalliontie 2,
60510 Hyllykallio 17.-19.1. klo 9-20
20.1. klo 9-18
21.1. klo 12-18
22.-23.1. klo 9-20
Mahdollinen toinen vaali
31.1. -2.2. klo 9-20
3.2. klo 9-18
4.2. klo 12-18
5.- 6.2. klo 9-20

7 Ylistaron monipalvelukirjasto Kaukolanraitti 5,
61400 Ylistaro 17.-19.1. klo 9-18
20.-21.1. klo 10-16
22.-23.1. klo 9-18
Mahdollinen toinen vaali
31.1.- 2.2. klo 9-18
3.- 4.2. klo 10-16
5.- 6.2. klo 9-18

8 Frami F Kampusranta 11,
60320 Seinäjoki 17.-19.1. klo 9-18
22.-23.1. klo 9-18
Mahdollinen toinen vaali
31.1.- 2.2. klo 9-18
5.- 6.2. klo 9-18

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 285 Vuoden 2024 presidentinvaalin laitosäänestyspaikkojen määrääminen
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus päättää, että vuoden 2024 presidentinvaalin laitosäänestyspaikat ovat seuraavat:

 • Keskussairaala (osastot) ja M-talon psykiatriset yksiköt
 • Y-talo (osastot)
 • Simunanrannan ja Myllyrannan palvelukeskukset
 • Myllypuistokoti
 • Myllypuiston selvittely- ja arviointiyksikkö
 • Eskoon tuki- ja osaamiskeskus
 • Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen psykogeriatrinen osasto M3 (Myllypuistosairaala)
 • Kivipuron palveluasunnot, Aaltokoti
 • Kivipuron palveluasunnot, Tammikoti
 • Kivipuron palveluasunnot, Kuusikoti
 • Esperi Hoivakoti Kärjenpuisto
 • Hoivakoti Pihapihlaja
 • Palvelukeskus Koivukaari
 • Sillanpää-koti
 • Hoito- ja kuntoutuskoti Puistola
 • Attendo Pihlakartanon Hoivakoti
 • Attendo Vuoritupa
 • Palvelukoti Saga Lakeudenlinna
 • Mehiläinen Oy, Mainiokoti Komiakulma
 • Kytösavu kehitysvammaisten asumispalveluyksikkö
 • Louhenkadun asumispalveluyksikkö
 • Autismisäätiö, Kultavuoren asumisyksikkö
 • Validia-talo
 • Aspakoti Misteli
 • Risuviidan asumispalveluyksikkö
 • Teponkartanon palvelukeskus
 • Esperi Hoivakoti Teponkartano
 • Onnelan ryhmäkoti
 • Hyllykalliokoti
 • Västinkartanon palvelukeskus
 • Ylistuvan palveluasunnot
 • Asumispalveluyksikkö Liisantupa

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 286 Vaalikelpoisuuden menettäminen / Laura Ala-Kokko / Seinäjoen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuuston jäsenyydestä
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että se

 • toteaa Laura Ala-Kokon menettäneen vaalikelpoisuuden Seinäjoen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuuston jäseneksi kuntayhtymän palveluksessa olevana henkilönä ja
 • valitsee hänen tilalleen uuden jäsenen Seinäjoen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuustoon jäljellä olevalle toimikaudelle.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 287 Lainasalkun korkosuojausrakenteen muutos
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus merkitsee asian tiedoksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 288 Etelä-Pohjanmaan korkeakoulusäätiön hallituksen jäsenten ja varajäsenten valinta / muutokset
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus valitsee Etelä-Pohjanmaan korkeakouluyhdistyksen edustajaksi Etelä-Pohjanmaan korkeakoulusäätiön hallitukseen varsinaiseksi jäseneksi Jaakko Yli-Ojanperän. Hänen henkilökohtaisena varajäsenenä jatkaa
Liisa Lähdesmäki.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 289 Purkamislupahakemus / Seinäjoen kaupunki / Nurmontie 5
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus toteaa, ettei sillä ole huomauttamista Seinäjoen kaupungin omistaman rakennuksen purkamislupahakemuksesta osoitteessa Nurmontie 5, 60550 Nurmo, joka koskee kiinteistöä kiinteistötunnus 743-404-33-0.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 290 Kirjaston asiantuntijatehtävien kelpoisuusvaatimusten muutos
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus päättää, että kirjaston palvelupäälliköiden, kirjastonhoitajien, vastaavien kirjastonhoitajien ja informaatikoiden toimien kelpoisuusvaatimukset muutetaan siten, että vaatimuksena on soveltuva korkeakoulututkinto sekä kirjasto- ja informaatioalan koulutus.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 291 Hankepäällikön viran perustaminen
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus perustaa

 • hankepäällikön viran (hinnoittelutunnus 01999999) 1.10.2023 lukien, kelpoisuusvaatimuksena soveltuva korkeakoulututkinto,
 • että hankepäällikön tehtäväkohtainen palkka on 4500 €/kk.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 292 Kuntien harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen hakeminen vuodelle 2023
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus hyväksyy, että Seinäjoen kaupunki ei hae harkinnanvaraista korotettua valtionosuutta vuodelle 2023 valmistelutekstistä ilmenevin perustein.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Lisätietoja
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Paula Risikko, p. 050 511 3107
Kaupunginjohtaja Jaakko Kiiskilä, p. 050 340 3401
Hallintojohtaja Jari Jokinen, p. 044 754 1670
Rahoitusjohtaja Mika Itänen, p. 040 566 1245