Haapaluoman vakakeskus, Timanttimaantie 11 A, 61180 Haapaluoma

Haapaluoman varhaiskasvatuskeskus toimii kokonaisuutena, jossa lapset ovat iältään 0 – 9 -vuotiaita. 0-2 -luokan oppilaat ovat Toivolanrannan yhtenäiskoulun oppilaita ja he siirtyvät kolmannesta luokasta lähtien opiskelemaan Toivolanrantaan. Toteutamme joustavaa esi- ja alkuopetusta.

Varhaiskasvatuskeskuksen henkilökuntaan kuuluvat luokanopettaja, päiväkodinopettaja, kaksi hoitajaa, ryhmäavustaja ja vakakeskushuoltaja. Erinomaisena taustatukena arjessamme ovat myös Toivolanrannan koulun rehtori sekä päivähoidon aluejohtaja.

Keskuksessa jokainen aikuinen vastaa toiminnan suunnittelusta ja toteuttamisesta. Keskuksen lapsia opetetaan, ohjataan ja hoidetaan yhteisvastuullisesti koko henkilökunnan kesken. Yhteistä toimintaa pyritään ulkoilujen lisäksi järjestämään joka viikolle. Aamut aloitetaan aina yhdessä, kerran viikossa toimimme yhdessä pidempään ja kaksi kertaa viikossa halukkaat ulkoilevat yhdessä ohjatussa liikuntatuokiossa.

Varhaiskasvatuskeskuksen yhteiset oppimismenetelmät ovat toiminnallisia: leikki, liikkuminen, tutkiminen ja taiteellinen ilmaisu. Oppimisen ja kasvattamisen suunnittelu lähtee liikkeelle kunkin lapsen yksilöllisistä ominaisuuksista. Pieni yhteisömme, innostava ympäristömme ja ammattitaitoinen henkilöstömme antavat tälle suunnittelutyölle loistavat puitteet.

Timanttitassut, eskarilaiset 044 418 1157

Helmihiiret, 0-5 vuotiaat, 044 418 1246