Suurkeittiötyöskentely on monipuolista, ammattitaitoa vaativaa. Työskentelyssä tarvitaan koulutettu, osaava henkilöstö, joka hallitsee erilaisen lainsäädännön, osaa käyttää ATK-ohjelmistoja ja uuden teknologian laitteita. Ennen keittäjä sekoitteli isossa padassa keittoa, nykyään kokki laittaa ruuan sekoittavaan pataan tai monitoimiuuniin ja ohjelmoi laitteen ruuanvalmistustyöhön. Tulevaisuudessa on mahdollista ajastaa laite valmistamaan ruoka asiakkaan ääressä, esim. osastolla.

Keittiötyön ohjeena ovat erilaiset lait, asetukset ja suositukset, esim. elintarvikelaki ja hygienia-asetus, eri ikäisten ravitsemissuositukset jne. Toimintaa ohjataan yhteisillä suunnitelmilla ja ohjeilla: Aromi-tuotannonohjausjärjestelmän avulla tehdyt ruokalistat, omavalvontasuunnitelma, suunnitelmallinen, ongelmien ehkäisyyn tähtäävä työsuojelu jne. Toiminnan laatua valvotaan monipuolisesti. Ruuan laatua seurataan aistinvaraisesti ja saadun palautteen avulla. Hygieenistä laatua seurataan itse otetuin näyttein ja terveystarkastajien toimesta. Talouden tunnuslukuja saadaan erilaisten taloushallinnon ohjelmien avulla ja tuottavuusluvut lasketaan keittiöittäin.

Ruokapalveluiden toiminta on muutakin kuin keittämistä. Onnistunut ruokailutilanne vaatii paljon osaamista ja monien sidosryhmienkin työpanoksen, aina keittiötilojen suunnittelusta ja Materiaalihallinnon kilpailuttamista tuotteista alkaen. Tärkein kuitenkin on osaava, alastaan ylpeä keittiöhenkilöstö!