Päiväkodit

Ruokapalveluhenkilöstön ammattilaiset huolehtivat päiväkotilasten ravinnonsaannista hoitopäivän aikana. Päivähoidossa tarjottu ruoka suunnitellaan suositusten mukaisesti ja vaihtelevuus turvataan kuuden viikon kiertävän ruokalistan avulla. Elintarvikkeet valitaan monipuolisesti niin, että lapsi tottuu eri makuihin ja raaka-aineisiin. Elintarvikkeiden valinnassa pääpaino on vähäsuolaisuudessa ja vähärasvaisuudessa. Pehmeän rasvan käyttöä suositaan ja lapsille tarjotaan kasviksia monipuolisesti joka aterialla. Aterioiden toteuttamisessa pyritään huomioimaan kunkin ikäryhmän erityispiirteet. 1-vuotiaat saavat tarvittaessa erilaista ja/ tai erirakenteista ruokaa kuin esikouluikäiset.

Koulut

Koululounas on osa koulun opetusta ja kasvatusta. Lounaan tulee olla kiireetön, rauhallinen ja miellyttävä tauko koulupäivän aikana.
Koulussa tarjotaan oppilaalle monipuolinen ja täysipainoinen ateria kello 10.30 – 12.00 välisenä aikana. Koulujen rehtorit huolehtivat oppilaille sopivan ruokailuajankohdan ja vastaavat siitä, että ruokailuun on järjestetty riittävästi aikaa.
Lapsen nauttima koululounas edistää koululaisen hyvinvointia ja oppimista sekä vähentää turhien välipalojen napostelua. Lasta kannattaa kannustaa syömään päivittäin koululounas ja kaikki aterian osat, vain näin täyttyy kouluruokasuosituksen mukainen 1/3 päivän energiatarpeesta. lapsen kokonaisravitsemuksen kannalta on tärkeää huolehtia, että kotona tarjotaan päivän muut ateriat (aamupala, välipala, päivällinen ja iltapala).
Ruokalistasuunnittelun ensisijaisena lähtökohtana on ravitsemuksellisuus, mutta myös koululaisten toiveita otetaan huomioon mahdollisuuksien mukaan. Listat suunnitellaan siten, että perusruoka käy mahdollisimman monelle. Useissa kouluissa kokoontuu ruokalatoimikunta, joka toimii yhteistyöelimenä oppilailta Ruokapalveluihin päin.

Ikääntyneet

Ikääntyneiden ruokapalvelut palvelukeskuksissa sekä kotiin vietävinä aterioina toteuttaa Etelä-Pohjanmaan Sairaanhoitopiiri.