Oppilashuolto on moniammatillinen työryhmä, joka tukee oppimista mahdollisimman monipuolisesti. Koulumme oppilashuoltoryhmään kuuluvat erityisopettaja, koulunjohtaja, koulukuraattori, luokanopettaja ja kouluterveydenhoitaja. Oppilashuoltoryhmän tehtävänä on käsitellä oppilaiden kasvuun, kehitykseen ja oppimiseen liittyviä pulmia. Etusijalla oppilashuollossa on ennaltaehkäisevä työ. Ryhmä kokoontuu säännöllisesti ja toimii tarvittaessa yhteistyössä vanhempien kanssa.


Laaja-alainen erityisopettaja
:
Sirpa Pentinmäki p. 044 4700 255

Koulukuraattori: Taija Pennala p. 040 612 9060


Kouluterveydenhuolto sekä koulupsykologi

Terveydenhoitaja: Marjo Pynttäri p. 044 425 5625

Koulupsykologi: