Oppilashuolto on moniammatillinen työryhmä, joka tukee oppimista mahdollisimman monipuolisesti. Koulumme oppilashuoltoryhmään kuuluvat erityisopettaja, koulunjohtaja, koulukuraattori, luokanopettaja ja kouluterveydenhoitaja. Oppilashuoltoryhmän tehtävänä on käsitellä oppilaiden kasvuun, kehitykseen ja oppimiseen liittyviä pulmia. Etusijalla oppilashuollossa on ennaltaehkäisevä työ. Ryhmä kokoontuu säännöllisesti ja toimii tarvittaessa yhteistyössä vanhempien kanssa.


Laaja-alainen erityisopettaja
:
Johanna Sydänlammi p. 044 4700 255

Koulukuraattori: Niina Virkkala
puhelinaika klo 8.00-9.00, p. 044 754 1739


Kouluterveydenhuolto sekä koulupsykologi

Terveydenhoitaja:
Jonna Kultalahti (koululla yleensä keskiviikkoisin) p. 044 425 5830

Koulupsykologi:
Kirsta Lampi (puhelinaika ma ja to klo 10-11) p. 050 592 6388