Oppilashuolto on moniammatillinen työryhmä, joka tukee oppimista mahdollisimman monipuolisesti. Koulumme oppilashuoltoryhmään kuuluvat erityisopettaja, koulunjohtaja, koulukuraattori, luokanopettaja ja kouluterveydenhoitaja. Oppilashuoltoryhmän tehtävänä on käsitellä oppilaiden kasvuun, kehitykseen ja oppimiseen liittyviä pulmia. Etusijalla oppilashuollossa on ennaltaehkäisevä työ. Ryhmä kokoontuu säännöllisesti ja toimii tarvittaessa yhteistyössä vanhempien kanssa.


Laaja-alainen erityisopettaja
: Helena Hemminki p. 044 4700 255


Koulukuraattori: Niina Virkkala
puhelinaika klo 8.00-9.00, p. 044 754 1739


Kouluterveydenhuolto sekä psykologi- ja perheneuvontapalvelut

Terveydenhoitaja, Jasmina Uusitalo, koululla yleensä keskiviikkoisin, p. 044 425 5830
Psykologi- ja perheneuvolapalvelut:
Toimiston osoite: Ala-Kuljunkatu 1 B, 60100 Seinäjoki
Ajanvaraus/tiedustelu: p. 06 416 2900