Perusopetuksessa tehdään yhteistyötä oppilaan huoltajien kanssa. Yhteistyöllä tuetaan kasvatuksen ja opetuksen järjestämistä siten, että jokainen oppilas saa oman kehitystasonsa ja tarpeidensa mukaista opetusta, ohjausta ja tukea.

Yhteistyö edistää oppilaiden tervettä kasvua ja kehitystä. Huoltajien osallisuus sekä mahdollisuus olla mukana koulutyössä ja sen kehittämisessä on keskeinen osa koulun toimintakulttuuria.

Kodin ja koulun yhteistyössä lähtökohta on oppilaan hyvä, turvallinen arki sekä oppimistavoitteiden ja opiskelumotivaation tukeminen.

Vanhempaintoimikunta

Vanhempaintoimikunta perustettiin Seinäjoen Yhteiskouluun syksyllä 2001. Se on vapaamuotoisena keskustelu- ja palautelinkki kodin ja koulun välillä.

Vanhempaintoimikunta pohtii esim. ajankohtaista yhteistyötä koulun kanssa sekä nuorten elämää mahdollisesti tukevia turvaverkkoja.

Toimikuntaan kuuluu oppilaiden vanhempia. Koululta mukana ovat mm. rehtori ja kodin ja koulun yhteistyöstä vastaava lehtori Anu Koskela.

Vanhempaintoimikuntaan on tervetullut oppilaan huoltaja missä tahansa nuorensa yläkoulutaipaleen vaiheessa.

Erityisesti jokaiselta uudelta seitsemänneltä luokalta toivotaan aktiivisia vanhempia mukaan!

Poissaolot ja myöhästymiset

Huoltaja on velvollinen mahdollisimman pian ilmoittamaan poissaolon syyn luokanohjaajalle. Poissaolojen ilmoitus/merkintä tehdään Helmi-oppilashallintojärjestelmässä.

Oppilaan myöhästelyihin aamuisin ja keskellä koulupäivää sovelletaan osin samoja sääntöjä kuin poissaoloihin. Huoltajat selvittävät syyt luokanohjaajalle ja oppilashuoltoryhmälle.

Loman anominen

Perheen lomia suunniteltaessa pyydämme ottamaan huomioon koulun loma-ajat, sillä jakso-opiskelussa poissaolot aiheuttavat ongelmia koulumenestyksessä.

Kokeita on yleensä runsaimmin noin kaksi viikkoa ennen jakson loppua.

Oppilaan tulee selvittää poissaolon aikana oppiaineessa käytävät asiat asianomaisten opettajien kanssa etukäteen.

Loma anotaan erillisellä lomakkeella, joka on ladattavissa koulun etusivulta Lomakkeet -valikosta.

Sairastuminen kesken päivän

Sairastuminen kesken päivän, Jos sairastut kesken koulupäivän, käy terveydenhoitajalla. Ilmoita seuraavan tunnin pitäjälle tai luokanohjaajalle kotiinlähtösi syy.

Helmi

Koulussamme on käytössä Helmi-oppilashallintojärjestelmä, jonne tallennetaan oppilaiden poissaolot ja arvosanat. Se on myös yhteydenpitoväline kodin ja koulun välille.

Tunnukset vanhemmille on toimitettu kirjeitse ja unohtuneen salasanan saa vaihdettua Helmen kirjautumissivulla https://helmi.seinajoki.fi

Oppilaat kirjautuvat Helmeen samoilla tunnuksilla kuin koulumme tietokoneisiin.

Helmestä on saatavilla myös Helmi Mukana -mobiilisovellus, jonka saa ladattua sovelluskaupasta.