Oppilashuolto on osa kasvatustyötä. Se toteutetaan yhteistyössä huoltajien ja koulun ulkopuolisten tahojen kanssa. Koulussamme oppilashuolto on jatkuva prosessi vaativan erityistuen oppilaista johtuen.

Niittyvillan koulussa koulunkäyntiä ja oppimista tuetaan sekä yhteisöllisesti että yksilöllisesti. Pyrimme tukemaan vanhempien jaksamista tarjoamalla oppilaalle turvallinen koulupäivä, jossa huomioidaan jokaisen oppilaan tarpeet.

Huoltajat osallistuvat mahdollisuuksien mukaan henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevan suunnitelman laatimiseen (HOJKS). Vaativan erityistuen oppilaiden haasteista johtuen tarvittaessa kutsumme koolle yksilöllisen oppilashuoltotiimin.

Koulullamme käy kouluterveydenhoitaja, joka tekee oppilaillemme perustarkastukset. Koululääkäri ottaa vastaan oppilaitamme saatavuuden mukaan. Koulullamme kokoontuu kasvun- ja opetuksen ryhmä, jossa on edustettuna Vanamon ja koulun henkilökuntaa. Lisäksi ohjausryhmä kokoontuu pari kertaa lukuvuodessa.

Interaktiivisen lattian ansiosta kaikki oppilaat pääsevät aistimaan syy-seuraussuhteita näön ja kuulon avulla.
Interaktiivinen lattia