Haapaluoman varhaiskasvatuskeskus toimii kokonaisuutena, jossa lapset ovat iältään 0 – 9 -vuotiaita. 0-2 -luokan oppilaat ovat Toivolanrannan yhtenäiskoulun oppilaita ja he siirtyvät kolmannesta luokasta lähtien opiskelemaan Toivolanrannan kouluun. Toteutamme joustavaa esi- ja alkuopetusta.

Varhaiskasvatuskeskuksessa jokainen aikuinen vastaa toiminnan suunnittelusta ja toteuttamisesta. Lapsia opetetaan, ohjataan ja hoidetaan yhteisvastuullisesti koko henkilökunnan kesken. Yhteistä toimintaa koko talon lasten ja aikuisten kanssa järjestetään päivittäisten ulkoilujen lisäksi järjestämään joka viikko. Koko talolla on yhteinen suunnilleen kuukausittain vaihtuva teema.

Perinteiset koko talon yhteiset olympialaiset ovat alkamassa.

Varhaiskasvatuskeskuksen yhteiset oppimismenetelmät ovat toiminnallisia: leikki, liikkuminen, tutkiminen ja taiteellinen ilmaisu. Oppimisen ja kasvattamisen suunnittelu lähtee liikkeelle kunkin lapsen yksilöllisistä ominaisuuksista. Pieni yhteisömme, innostava ympäristömme ja ammattitaitoinen henkilöstömme antavat tälle suunnittelutyölle loistavat puitteet.

Koulu sijaitsee metsän välittömässä läheisyydessä.
Retkeilemme ja nautimme luonnosta mahdollisimman paljon.

Tästä linkistä pääset Haapaluoman varhaiskasvatuskeskuksen päivähoidon verkkosivulle.