”Olen 24-vuotias Syyrian kurdi, synnyin Kobanissa. Äidinkieleni on kurdi, mutta puhun myös turkkia ja arabiaa. Puhun myös jonkin verran englantia ja joka päivä yhä enemmän suomea.

Kun olimme Turkissa, Suomen viranomaiset ottivat yhteyttä. He kertoivat, että nyt voisimme muuttaa Suomeen asumaan. Uusi elämämme alkoi. Lentokoneemme laskeutui Helsinkiin 2.9.2019. Jo ensimmäisenä päivänä meidät toivotettiin lämpimästi tervetulleeksi.

Muutimme Seinäjoelle. Tuo hetki oli merkityksellinen ja muotoili elämäni uudelleen. Nyt kaikki on mahdollista, tulevaisuutta voi rakentaa jälleen.

Meidän perheeseemme kuuluu 11 henkeä. Meistä 9 asuu Seinäjoella. Yksi siskoni asuu Saksassa, yksi Syyrian Kurdistanissa. Minä opiskelen Sedussa suomen kieltä. Se ei ole vaikeaa, kun opiskelee kovasti. Tavoitteeni on opiskella sairaanhoitajaksi.

”Täällä on hieno auttamisen kulttuuri.”

Kaupunki on hiljainen, kaikki toimii ja luonto on todella kaunis. Aluksi minulla oli kylmä, mutta nyt olen tottunut säähän. Haluan jakaa kanssasi uuden, hiljaisen kaupunkini. Olen uusi täällä, mutta rakastan Seinäjokea. Minulla on suomalaisia ystäviä, jotka auttavat, kun tarvitsen apua. Täällä on hieno auttamisen kulttuuri.

On vaikea kuvailla hyviä asioita elämässäni. Yksinkertaiset sanat eivät riitä kertomaan, mitä tunnen. Vaikka olisit jo melkein menettänyt toivosi, voi elämäsi muuttua hetkessä. Kiitos Suomi!”


”I am a Syrian Kurd. I was born in the city of Kobani. I am 24 years old. My mother tongue is Kurdish and I speak Turkish and Arabic. I also speak some English and every day more Finnish.

Our new life started when we were in Turkey. The Finnish government contacted us. They told us now you can move and live in Finland. Our plane landed in Helsinki 02/09/2019. It was the first day in Finland when we were greeted with a warm welcome.

We moved to Seinäjoki. This has made a difference in my life and reshaped my life. Now there are many possibilities, you can build your future again.

In our family there are 11 person. Nine of us live now in Seinäjoki. One of my sister lives in Germany, one in Syrian Kurdistan. I am studying in Sedu. Finnish language is easy in my opinion, if you study hard. My goal is to study to be a nurse here.

It is wonderful to have a culture of help here.

The city here is very quiet, everyone works, nature is very beautiful. At first the weather felt very cold, but now I feel the weather is normal. I would like to share with you everything about my new city, the quiet city. I am also new here, but I love it very much. I have Finnish friends who help me a lot when I need help. It is wonderful to have a culture of help here.

I don’t know what it looks like when you want to talk about a good thing in your life. Simple words can not describe how you feel. Remember this when you have almost lost all hope: your life may change at any moment,
Thanks Finland!”

Radwan


Avaruusasukkaat-sarjassa seinäjokelaiset kertovat unelmistaan, elämänsä käännekohdista, heille tärkeistä asioista tai asumismaisemistaan. Tarinat julkaistaan osana Seinäjoki 60 -juhlavuotta.