Korona Exit -suunnitelma Seinäjoella

Korona eli Covid19 on sulkenut globaalisti avoimen yhteiskunnan, BKT laskee kaikissa valtioissa useita prosenttiyksiköitä ja pahimmillaan useita kymmeniä prosenttiyksiköitä. Vaikutukset kansalaisten, yritysten, kuntien ja valtioiden talouteen on valtava. Vaikutukset kestävät myös useita vuosia.

Vesa Vihriälän ryhmän ehdotusten mukaan nyt kannattaa aloittaa elvyttäminen infrainvestoinneista ja panostuksista koulutukseen. Tutkimusten mukaan korkeakoulututkintojen määrä korreloi tulotason kanssa. Mitä enemmän on korkeakoulututkinnon suorittaneita ammattikorkeakouluista tai yliopistoista valmistuneita, sitä korkeampi on sen kaupungin tulotaso asukasta kohti.

Seinäjoella on Korona Exit elvytyspakettiin tarjolla sekä infrahankkeita että koulutustason noston mahdollistavia toimenpiteitä. Seinäjoen asemahankkeiden käynnistämiseksi on asemakorttelien kaava ollut jo luonnoksen nähtävillä. Korttelin yksi osalta kaava tarkoitus hyväksyä tämän syksyn aikana, jolloin rakentaminen voi käynnistyä keväällä 2021. Valtiolta edellytetään osallistumista liityntäpysäköintiin ja alikulkuyhteyteen Pohjan asuntoalueelle. VT19 yhteysvälin ohituskaistat ja Atrian eritasoliittymän uudistaminen ovat suunnitelmien osalta lainvoimaiset. Seinäjoen ja Lapuan kaupungit sekä Etelä-Pohjanmaan liitto ovat ehdottaneet Hanketta valtion 2020 lisätalousarvioon.

Korkeakoulutuksessa sekä tutkimus- ja innovaatiotoiminnassa tarvitaan Seinäjoella ja Etelä-Pohjanmaalla merkittävä toiminnan lisäys. Tampereen yliopiston, Seinäjoen yliopistokeskuksen, Seinäjoen ammattikorkeakoulun ja Tampereen ammattikorkeakoulun syvenevän yhteistyön kautta on mahdollisuus nostaa merkittävästi maisterikoulutuksen määrää Seinäjoella.

Jorma Rasinmäki, kaupunginjohtaja