+
Tulosta
Etusivu
Etusivu » Asuminen ja ympäristö » Puistot ja viheralueet » Haitalliset vieraslajit

Haitalliset vieraslajit

Taustaa

Vieraslajit ovat kasvi- tai eläinlajeja, jotka ovat levinneet luontaiselta levinneisyysalueeltaan uudelle alueelle ihmisen mukana, joko tahattomasti tai tarkoituksella. Vieraslajit voivat aiheuttaa haittaa ympäristölle ja ekosysteemille, mutta myös taloudellista haittaa vaikuttamalla esimerkiksi ihmisten, eläinten tai kasvien terveyteen tai kiinteistöjen ar­voon. Haitat voivat myös olla sosiaalisia tai esteettisiä. Tällaisia selkeitä haittoja aiheuttavia vierasperäi­siä lajeja kutsutaan haitallisiksi vieraslajeiksi.

Suomessa on tunnistettu 157 haitallista vieraslajia. Nämä aiheuttavat selkeästi todennettavia välittömiä tai välillisiä haittavaikutuksia. Haitallisista vieraslajeista merkittävin osa, yli 100 lajia, on maa- ja metsätalouden vieraslajeja.

Lisäksi on tunnistettu 123 tarkkailtavaa tai pai­kallisesti haitallista vieraslajia, jotka voivat aiheuttaa välitöntä tai välillistä haittaa. Noin kolman­nes niistä kuuluu maa- ja metsätalouden vierasla­jeihin. Näihin tarkkailtaviksi tai paikallisesti hai­tallisiksi luokiteltuihin vieraslajeihin kuuluu sekä Suomessa jo esiintyviä että Suomen rajojen ulko­puolella haitalliseksi todettuja lajeja. Suurin osa tarkkailtavista tai paikallisesti haitallisista vieras­lajeista esiintyy jo Suomessa.
(Lähde: Vieraslajit.fi )

Vieraslajiesite.pdf (pdf, 0.53 Mt)

Seinäjoen kaupungin puistotoimi
Keskuskatu 32 M

60100 Seinäjoki

p. 06 416 2512 (vaihde)


puistoseinajoki.fi