+
Tulosta
Etusivu
Etusivu » Asuminen ja ympäristö » Kadut ja liikenne » Katujen kunnossapito

Katujen kunnossapito

Katujen kunnossapidon tulosyksikön tehtävinä ovat katujen, teiden, kevyen liikenteen väylien, siltojen, torien ja muiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapitotyöt sekä kaupungin hoidossa olevien yksityisteiden kunnossapito. Lisäksi katujen kunnossapidon tehtäviin kuuluu hulevesiverkoston hoito.

Katujen kunnossa- ja puhtaanapitovastuut

Laissa kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta (669/1978) säädetään yleiseen käyttöön luovutettujen katujen kunnossa- ja puhtaanapitovelvollisuuksista. Lakia uudistettiin osittain 1.11.2005 voimaan tulleella lailla (547/2005), jonka keskeisimmät muutokset koskevat kunnan ja tontinomistajien välistä vastuunjakoa ja kadulla tehtävien töiden ohjausta.

Kunnossa- ja puhtaanapitovelvollisuus pitää sisällään asemakaava-alueella olevat kadut, torit, katuaukiot, puistot, istutukset ja muut näihin verrattavat yleiset alueet.

Kunnossapitovastuun jakautumisesta kunnan ja tontinomistajan kesken voi lukea lisää Kuntaliiton internetsivuilta kohdasta 2.2.

tiemestaritseinajoki.fi

Talvipäivystys 15.10.-15.4.
(Kantaseinäjoki ja Nurmo)

p. 040 034 1057
Päivystysnumeroon soitetaan virka-ajan ulkopuolella

Talvipäivystys 15.10.-15.4.
(Ylistaro)

p. 044 418 1101 tai 050 464 3988
Päivystysnumeroon soitetetaan virka-ajan ulkopuolella

Talvipäivystys 15.10.-15.4.
(Peräseinäjoki)

p. 044 418 1252
Vain virka-aikana

Henkilöiden yhteystiedot
Vain virka-aikana


Seinäjoen kaupunki
Kaupunkiympäristön toimiala

Käyntiosoite: Kirkkokatu 6, 60100 Seinäjoki

Postiosoite: PL 215, 60101 Seinäjoki

kirjaamo.kaupunkiymparistoseinajoki.fi