Tonttihuutokauppa on käynnistynyt keskiviikkona 16.12.2020. Huutokaupalla myydään Bullerinlenkki 10 Simunasta, Kustaanpojankatu 11 Pajuluomalta, Keikkoahde 4 Niemistöstä sekä Vainiosaarentie 12 Halkosaaresta. Tontit ovat huudettavana Huutokaupat.comin palvelussa.

Huutokauppaan valittuja tontteja yhdistää niiden sijainti rauhallisilla asuntoalueilla, rajoittuminen puistoon sekä alueiden tarjoamat loistavat ulkoilumahdollisuudet.

Huutokauppaan on varattu kaksi kuukautta aikaa, joten kohteisiin ehtii tutustua rauhassa ennen huutokaupan päättymistä. Tontit on asetettu myyntiin ilman lähtöhintaa ja minimikorotus huudoilla on 225 euroa. Huutokauppa on avoin kaikille.

Huutokaupan ehdot

Huutokauppa käynnistyi 16.12.2020 klo 00.01 ja päättyy lauantaina 6.3.2021. Tarkat päättymisajat on merkitty tonttikohtaisiin tietoihin. Huom! Huudot päättyvät eri kellonaikoina.

Tonttien tarkemmat tiedot sekä huutokaupan osapuolia sitovat ehdot ovat kohdekohtaisissa tiedoissa Huutokaupat.comin ilmoituksissa.

Huudettavat kohteet

Käsiraha ja tontin ostaminen

Korkeimman tarjouksen tehnyt sitoutuu maksamaan 5 % käsirahan tarjoamastaan hinnasta kaupungin tilille kahden viikon kuluessa huutokaupan päättymisestä. Käsiraha on osa lopullista kauppahintaa. Mikäli ostaja vetäytyy kaupasta, käsirahaa ei palauteta. Kaupunki pidättää oikeuden hyväksyä tai hylätä tehdyt tarjoukset. Lopullisen myyntipäätöksen tekee kaupunkiympäristölautakunta.

Tontti tulee ostaa kolmen kuukauden sisällä huutokaupan päättymisestä. Kauppahinta maksetaan ennen kauppakirjan allekirjoittamista. Kauppakirja allekirjoitetaan muutoin normaalein luovutusehdoin.

Mikäli korkeimman huudon tehneellä on voimassa oleva tonttivaraus toiseen Seinäjoen kaupungin myynnissä olevaan tonttiin, tulee aiemmasta varauksesta luopua. Maksettuja varausmaksuja ei tällöin palauteta eikä hyvitetä.

Muut kustannukset

Ostaja suorittaa kauppaan liittyvän varainsiirtoveron ja kaupanvahvistajan palkkion sekä vastaa kustannuksellaan lainhuudon hakemisesta. Kauppahinnan lisäksi ostaja suorittaa kaupungille tontin lohkomismaksun 1050 euroa. Tontin kauppahinta ei sisällä vesihuollon, eikä sähköliittymän hintaa.

Rakentamisvelvoite ja luovuttamisrajoitus

Ostaja sitoutuu rakentamaan tontille omakotitalon asuttavaan kuntoon kahden vuoden kuluessa sekä täysin valmiiksi kolmen vuoden kuluessa kauppakirjan allekirjoittamispäivästä lukien. Rakennettavan omakotitalon tulee olla asemakaavan, rakennusjärjestyksen sekä hyväksyttyjen piirustusten mukainen.

Ostaja sitoutuu olemaan myymättä tai muutoin luovuttamatta rakentamatonta tonttia tai tontinosaa ilman Seinäjoen kaupunginhallituksen suostumusta muulle kuin kaupungille. Rakennetun tontin ostaja voi myydä tai muutoin luovuttaa siitä lukien, kun viranomaisen suorittamassa lopputarkastuksessa rakennus on todettu ja hyväksytty täysin valmiiksi.

Maaperätutkimukset sekä kohteeseen tutustuminen

Rakentamisessa tarpeelliset maaperätutkimukset ovat ostajan vastuulla. Huutajalla on ennen tarjouksen tekemistä velvollisuus tutustua kyseiseen kiinteistöön, dokumentteihin ja asiakirjoihin. Ostaja ei jälkikäteen voi vedota sellaiseen seikkaan, joka olisi ennakkotarkastuksessa voitu havaita.

Huutajalla on lisäksi mahdollisuus tutustua tonttiin maastossa hyödyntämällä samalla Seinäjoen kaupungin karttapalvelua mobiililaitteella. Avaamalla palvelun mobiililaitteeseen ja sallimalla paikannuksen/sijainnin käytön voi nähdä kartalta oman sijaintinsa sekä samalla miltä tontti näyttää maastosta käsin. Pajuluoman alueella tulee kadunrakentamisen aikana olla erityisen varovainen ettei aiheuta itselle tai muille vaaraa liikkuessaan. Liikkuminen alueilla tapahtuu omalla vastuulla.

Kirjallisen tarjouksen jättäminen

Tarjoukset tulee jättää ensisijaisesti Huutokaupat.com -palvelun kautta. Mikäli sähköisen tarjouksen jättäminen ei ole syystä tai toisesta mahdollista voi myös toimittaa kirjallisen tarjouksen perjantaihin 5.3.2021 kello 12.00 mennessä osoitteeseen: Seinäjoen kaupunki/ Palvelupiste Alvari, Alvar Aallon katu 10 E, 60100 Seinäjoki tai sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo.kaupunkiymparisto@seinajoki.fi.

Tarjous voidaan tehdä kirjallisesti minimikorotuksella tiettyyn rajaan saakka tai kertatarjouksella haluttuun summaan, tämä tulee ilmetä tarjouksesta. Kirjallisten tarjousten jättöaika päättyy aiemmin, koska myös ne kirjataan Huutokaupat.comin järjestelmään, jotta ne ovat mukana päättymispäivänä huudoissa. Tarjouksen tehneet hyväksyvät huutokaupat.comin myyntiehdot suorittaessaan huudon.