Lyhin matka Seinäjoelle on, kun asut Seinäjoella! Ellet vielä ole löytänyt mieluisaa tonttia vapaana olevista, tarjoutuu siihen uusi mahdollisuus heti alkuvuodesta 2021.

Uudet tontit vuoden 2021 rakentamiseen tulevat hakuun tammikuun loppupuolella ja hakuaika on kolmisen viikkoa. Tontteja on tulossa haettavaksi Karhuvuoren, Pajuluoman, Veneskosken ja Kalajärven alueilta sekä muutama yksittäinen tontti tarjousten perusteella.

Tonttien tarkat tiedot julkaistaan sähköisessä tonttien esittely- ja hakupalvelussa tammikuulla. Hakeminen tapahtuu myös saman järjestelmän kautta tarjoustontteja lukuun ottamatta.

Kiinteähintaisten tonttien hakuun voi osallistua, jos on kulunut vähintään viisi vuotta siitä, kun olet edellisen kerran ostanut tai vuokrannut tontin kaupungilta oman kodin rakentamiseen. Tonttihaussa hakijat jaetaan kolmeen ryhmään, jossa ensirakentajat ovat etusijalla. Toisena ovat hakijat, joilla on kulunut vähintään viisi vuotta edellisen tontin ostamisesta/vuokraamisesta ja kolmantena myyntiinrakentajat. Hakemuksia voi jättää yhden perhettä / myyntiin rakentajaa kohti. Myyntiin rakentajilla tarkoitetaan yhtiöitä, joiden toimialaan kuuluu rakentaminen. Yhtiön edustajat voivat olla mukana vain yhdessä tonttia hakeneessa yhtiössä. Myyntiin rakentaja voi hakea uutta tonttia kun aiemmin lunastettu tontti on käyttöönottotarkastettu.

Käytäntönä on ollut, että mikäli samaa tonttia hakee useampi kuin yksi hakija, valitaan kaikki kyseisen alueen tontit arvotussa valintajärjestyksessä. Hakijoiden kesken arvotaan valintavuorot ja kukin saa vuorollaan valita mieleisen tontin vapaana olevista tai jättäytyä varasijalle.

Huom. Tonttihaun 2021 käytännön järjestelyt ratkaistaan ja täydennetään tälle sivulle lähempänä tonttihaun alkamista.

Tarjoustontit

Tarjouskilpailun ehdot sekä käytäntö täydennetään näille sivuille ennen tonttihaun alkua. Tarjoustonttien osalta kaupunki pidättää oikeuden hyväksyä tai hylätä tehdyt tarjoukset.