Havainnekuva Hallilanvuoren laajennusalueesta

Uudet tontit ovat haettavissa 16.11. – 7.12.2022. Haettavana on 35 omakotitonttia Pajuluoman alueelta ja kahdeksan tonttia Hallilanvuoren uudelta alueelta. Alueiden yhdyskuntatekniikan rakentaminen on käynnissä ja rakentajat pääsevät tonteille arvion mukaan maaliskuulla 2023.

Tonttien tiedot ovat nähtävillä sähköisessä tonttien esittelypalvelussa eli karttapalvelussa. Myös tonttien hakeminen tapahtuu karttapalvelun kautta. Tärkeintä tonttihaussa on muistaa jättää hakemus määräaikana ja että hakemuksella on haettu juuri sitä mieleisintä tonttia. Hakemukset kerätään koko hakuajalta ja niiden käsittely alkaa vasta hakuajan päätyttyä 7.12.2022 jälkeen.

Tonttihaun ehdot

Olemme jakaneet tonttihaussa hakijat kolmeen ryhmään:
1. ensirakentajat, jotka hakevat tonttia omaan asumiseen, eivätkä ole aiemmin rakentaneet kaupungilta (tai liitoskunnilta) ostetulle tai vuokratulle tontille
2. hakijat, jotka hakevat tonttia omaan asumiseen ja joilla on kulunut vähintään viisi vuotta siitä, kun ovat edellisen kerran ostaneet/vuokranneet rakentamattoman pientalotontin kaupungilta
3. myyntiin rakentajat.

Jos hakijan kanssa asuu samassa taloudessa henkilö, joka ei ole ensirakentaja, tulee tonttia hakea yli 5 vuotta sitten rakentaneiden ryhmässä. Jos edellisestä tontin ostosta/vuokraamisesta on kulunut alle viisi vuotta hakuajan päättyessä (7.12.2022), ette valitettavasti voi osallistua tonttihakuun.

Myyntiin rakentajilla tarkoitamme yhtiöitä, joiden toimialaan kuuluu rakentaminen. Yhtiön edustajat voivat olla mukana vain yhdessä tonttia hakevassa tai varaavassa yhtiössä. Myyntiin rakentaja voi hakea uutta tonttia, kun aiemmin ostettu tai vuokrattu tontti on rakenteilla.

Hakemuksia voi jättää yhden perhettä/myyntiin rakentajaa kohti. Jos hakijoilla on voimassa oleva tonttivaraus, tulee siitä luopua ennen kuin voi osallistua uusien tonttien hakuun. Väärien tietojen antaminen hakulomakkeella voi johtaa hakemuksen hylkäämiseen.

Hakemuksen täyttäminen

Tonttihakemus täytetään karttapalvelussa. Tämä tonttihaku eroaa muutamasta edellisestä siten, että nyt hakemukselle ei tarvitse luetella kaikkia kiinnostavia tontteja, vaan riittää että valitsee sen mieluisimman tontin. Jos kaikki hakijat ovat hakeneet eri tonttia, vahvistetaan hakemukset suoraan varauksiksi hakuajan päätyttyä. Todennäköistä kuitenkin on, että jotain tonttia tavoittelee useampi hakija ja silloin kaikkien kyseiseltä alueelta tonttia hakeneiden kesken suoritetaan arvonta. Arvontamenettelystä on lisää myöhemmin tällä sivulla.

Hakemukselle merkitään ”Lisää hakija” -painikkeella hakijoiksi ne henkilöt, joiden nimiin tontti on tarkoitus myöhemmin ostaa tai vuokrata. Varauksen päättymiselle on annettu neljä eri vaihtoehtoa: maaliskuun, kesäkuun, syyskuun tai joulukuun 2023 loppu. Hakemusta täyttäessä ei ole vielä pakko tietää, milloin tontin lunastaa tai rakentamisen aloittaa, vaan hakuaikaa on mahdollista jatkaa myöhemmin. Voitte valita hakuajaksi esimerkiksi maaliskuun lopun ja jatkaa varausta myöhemmin. Tonttia on mahdollista pitää varauksessa vuoden verran. Jos ette ole valinneet hakemukselle varauksen päättymisaikaa, teemme tonttivarauksen maaliskuun loppuun saakka.

Varausaikaa miettiessä on hyvä huomioida, että varausmaksu laskutetaan yhdellä laskulla koko varausajalta. Varausmaksun suuruus on 100 €/kk ja lisäksi laskutetaan päätösmaksu 50 €. Varauksen jatkopäätöksistä tulee myös aina maksettavaksi päätösmaksu. Varausmaksut hyvitetään tontin osto-/vuokrahinnasta, mutta niitä ei palauteta menneiden kuukausien osalta, jos tontista luopuu. Päätösmaksuja ei hyvitetä.

Hakemuksen muuttaminen

Hakemuksen muuttaminen ei valitettavasti onnistu eTonttipalvelussa enää sen lähettämisen jälkeen. Jos huomaat virheen hakemuksellasi tai haluat muulla tavoin täydentää hakemusta lähettämisen jälkeen, voit lähettää asiasta sähköpostia osoitteeseen tontit@seinajoki.fi. Lähetä sähköpostia myös, jos haluat vaihtaa hakemukselle merkitsemääsi tonttia.

Tonttiarvonta

Jos kaikki hakijat ovat hakeneet eri tonttia, vahvistetaan hakemukset tonttivarauksiksi ilman arvontaa. Jos alueella vaikka vain yhtäkin tonttia on hakenut useampi kuin yksi hakija, arvotaan hakijoiden järjestys ja tonttien valintavuorot kaikkien hakijoiden kesken. Arvonta järjestetään yleisötilaisuutena hakijoiden kesken. Arvontapäiväksi on alustavasti suunniteltu torstaita 15.12.2022 klo 17. Hakijoita tiedotetaan tästä vielä hakuajan päätyttyä. Arvontatilaisuudessa tulee olla paikalla joko henkilökohtaisesti tai valtuuttaa joku edustamaan puolesta. Virallista valtakirjaa ei kuitenkaan tarvita.

Arvonta suoritetaan perinteiseen tapaan arpalipukkeilla. Oman lipukkeen noustessa hakijat saavat valita sillä hetkellä vapaana olevista tonteista itselleen kaikista mieluisimman. Arvonta suoritetaan ensin ensirakentajien kesken, seuraavaksi yli 5 vuotta sitten rakentaneiden kesken ja lopuksi myyntiin rakentajien kesken. Jos kaikki mieleiset tontit ovat varattuna oman arpalipukkeen noustessa, kannattaa jättäytyä varasijalle mahdollisten peruuntumisten varalta.

Arvontaan valmistautuminen

Arvontaan on hyvä valmistautua siten, että määrittelette itsellenne kaikki kiinnostavat tontit mielekkyysjärjestykseen, jotta valinta olisi mahdollisimman helppo tehdä tilaisuudessa. Arvonnassa ei ole enää merkitystä sillä, mitä tonttitoiveita olitte merkinneet hakemuksellenne tai mihin järjestykseen. Voitte valita myös sellaisen tontin, jota ette olleet merkinneet alun perin hakemukselle. Tilaisuudesta ei kannata missään tapauksessa poistua ennen kuin oma lipuke on noussut ja joko tontti tai varasija on valittu. Varasijalle jääneille tarjotaan arvonnassa saadun järjestyksen mukaan niitä tontteja, jotka ovat omalla valintavuorolla olleet varattuja ja joiden varaus on sittemmin peruuntunut. Varasijalla olevilla on aina pari päivää aikaa miettiä, ottaako tarjotun tontin vai jatkaako edelleen varasijalla. Varasijalistapaikan menettää, jos on poistunut paikalta kesken arvonnan.

Tontit ja kaavamääräykset

Hallilanvuoren omakotitontit ovat kooltaan 1000 m² ja Pajuluoman tontit hieman suurempia, suurin osa yli 1200 m². Molemmilla alueilla tonttien neliöhinta on 28 €/m² tai 30 €/m² riippuen siitä, rajautuuko tontti puistoalueeseen. Tontit voi joko ostaa tai vuokrata. Vuokran määrä on 5 % myyntihinnasta. Molemmilla alueilla tontien rakennusoikeus on 300 kerrosneliötä, josta 250 on käytettävissä asuinrakennukseen ja loput 50 kerrosneliötä autotalli-/varastorakennukseen. Tonttien tarkat pinta-ala- ja hintatiedot ovat nähtävillä tonttikohtaisissa tiedoissa karttapalvelussa.

Pajuluoman alueella suurimmalla osalla tonteista ei ole kaavamääräyksissä asetettu ulkoasuun rajoitteita. Ruukintien läheisyydessä olevilla omakotitonteilla on asemakaavassa määritelty kattomuodoksi harjakatto ja sen väriksi tiilenpunainen. Näillä viidellä tontilla ei julkisivuissa saa käyttää kirkkaita värejä.

Hallilanvuoren alueen tonteilla on tiukemmat kaavamääräykset. Rakennusten sijoittelu tontilla on ohjeistettu kaavassa ja näin pystytään luomaan tonteille näkösuojattuja ja maisemaan aukeavia alueita. Asuinrakennusten tulee olla suurimmalta massaltaan kaksikerroksisia, mutta se voi sisältää myös korkeaa tilaa. Väreinä tulee käyttää murrettuja maavärejä. Väripaletiksi suositellaan taitettua valkoista tai kahdeksaa murrettua maaväriä: keltaista, okraa, terraa, vihreää, sinistä ja harmaata sekä harmaan vihreää ja siniharmaata. Harjakaton tulee olla tummanharmaa. Omakotitalon väriä valitessa tulee kuitenkin huomioida, että vierekkäisen tai vastakkaisen talon tulee olla erivärisiä. Ensimmäisillä rakentajilla on siis koko väripaletti käytössään ja myöhemmin rakentamisen aloittavilla on tontista riippuen vaihtoehtoja hieman vähemmän.

Tontteihin tutustuminen

Hakijoiden tulee tutustua jo hakuvaiheessa alueiden kaavamääräyksiin ja Hallilanvuoren osalta myös rakennustapaohjeeseen. Rakennustapaohjeen sivulta 28 alkaa pientalotontteja koskevat ohjeet. Alueiden yhdyskuntatekniikkaa rakennetaan parhaillaan ja arvioitu valmistumisaika on maaliskuulla. Tontteihin on mahdollista käydä tutustumassa omatoimisesti paikan päällä. Jos avaat kännykällä karttapalvelun ja sallit paikannuksen, näet oman sijaintisi kartalla ja samalla näet miltä tontit näyttävät maastosta käsin.

Huom! Koska kyseessä on työmaa-alue, tulee alueella liikkuessa olla varovainen, ettet aiheuta tarpeetonta vaaraa itsellesi etkä muille.

Etkö löytänyt vielä mieleistäsi tonttia?

Tonttihaku järjestetään pääsääntöisesti kerran vuodessa ja seuraava tonttihaku on syksyllä 2023. Tuolloin on tulossa hakuun lisää tontteja Hallilanvuoren alueelta sekä loput 17 tonttia nyt haussa olevalta Pajuluoma IV -asuntoalueelta. Molempien alueiden yhdyskuntatekniikkaa aletaan rakentaa heti nykyisten alueiden valmistumisen jälkeen, joten sen pitäisi olla valmis silloin, kun tontit tulevat hakuun. Tontit ovat samaa kokoluokkaa nyt haussa olevien tonttien kanssa ja myös hinnoittelu on samalla tasolla. Tarkemmat aikataulut ja mahdolliset muut hakuun tulevat tontit selviävät vuoden 2023 aikana.

Myös jatkuvassa haussa on tarjolla tontteja eri puolilta Seinäjokea. Jatkuvan haun tontit varataan hakujärjestyksessä ja hakuehdot täyttäville hakijoille. Voit tutustua tontteihimme karttapalvelussa. Jatkuvaan hakuun tulevat ne tontit, jotka ovat uusilta asuntoalueilta jääneet vapaaksi hakuajan ja mahdollisen arvonnan jälkeen. Osalla alueista on voimassa ensirakentajaehto, mikä tarkoittaa, että niitä tontteja voi hakea vain ne hakijat, jotka eivät ole koskaan aiemmin rakentaneet kaupungin myymälle tai vuokraamalla tontille. Hakuehto mainitaan tonttikohtaisissa tiedoissa karttapalvelussa.