Kaikki kaduilla ja yleisillä alueilla tehtävät työt tai tapahtumat vaativat tilapäisten liikennejärjestelyiden luvan, mikäli työt tai tapahtumat aiheuttavat muutoksia liikenteen normaaliin järjestelyihin.

Työt ja tapahtumat voivat estää normaalin kadunkäytön tai liikkumisen alueella. Tällöin on tehtävä hakemus sekä suunnitelma tilapäisistä liikennejärjestelyistä.

Ohjeet ja hakemukset

Tilapäisistä liikennejärjestelyistä on aina tehtävä suunnitelma.

Jos tilapäiset liikennejärjestelyt liittyvät kaivu- tai työlupiin, löytyvät ohjeet ja hakemukset täältä.

Isommissa hankkeissa on tilapäiset liikennejärjestelyt esitettävä hankkeen kaikissa vaiheissa.

Pienemmissä työkohteissa liikennejärjestelyt voidaan toteuttaa valmiiden tyyppikuvien mukaisesti, ellei järjestelyistä ole sovittu muulla tavoin.

Mikäli tilapäisten liikennejärjestelyiden lupa liittyy rakennushankkeeseen, luvan myöntää kaupungin rakennusvalvonta. Tällaisia rakennushankkeisiin liittyviä lupia voivat olla esim. jätelavan tai nosturin sijoittaminen katualueelle.

Lisätietoa työnaikaisista liikennejärjestelyistä voi lukea Suomen kuntatekniikan yhdistyksen julkaisusta 1/2013: Tilapäiset liikennejärjestelyt katu ja yleisillä alueilla.

Tyyppikuvat tilapäisistä liikennejärjestelyistä:

Kaivu- ja työlupahakemuksiin on liitettävä suunnitelma tilapäisistä liikennejärjestelyistä ja pienissä työkohteissa voidaan käyttööä alla olevia tyyppikuvia.

Tapahtumien aikaiset liikennejärjestelyt

Suurten tapahtumien liikennejärjestelyistä voi lukea tapahtumakaupungin sivuilta.