Kestävä kehitys perusopetuksessa

Seinäjoen kaupungin perusopetuksella on oma kestävän kehityksen ohjelmansa, jonka tavoitteena on edistää kestävää elämäntapaa ympäristökasvatuksen keinoin ja auttaa Seinäjoen opettajia välittämään lapsille ja nuorille kestävän kehityksen mukaisia tietoja, taitoja ja asenteita osana koulun toimintakulttuuria.

Perusopetuksen kestävän kehityksen työryhmä on luonut koulujen käyttöön mittariston, jonka avulla kouluissa päästään alkuun oman kestävän kehityksen ohjelman luomisessa. Tavoitteena on, että kestävän kehityksen ja globaalikasvatuksen teemat näkyisivät aiempaa enemmän koulujen toimintakulttuureissa ja oppimisessa. Mittariston käytössä on tarkoituksena edetä pienin mutta tavoitteellisin askelin niin, että koulut vuosisuunnitelma-, arviointi- ja kehittämistyötä tehdessään hyödyntävät mittaristoa koko kouluyhteisöä osallistaen.

Mittaristoon on valittu eri tasojen nimiksi Seinäjoen nimikkolajeja, kuten voikukka, peltopyy ja kärppä. Mittaristoon on pyritty löytämään kriteerejä monipuolisesti sekä laaja-alaisen osaamisen tavoitteiden että kaikkien kestävän kehityksen ulottuvuuksien (taloudellinen, sosiaalinen, ekologinen, kulttuurinen) näkökulmista. Kestävän kehityksen ohjelman kehittämiseksi koulun tulee järjestää ympäristökatselmus, valita parannettavat ja kehitettävät asiat, huolehtia toimenpiteistä.

Perusopetuksen kestävän kehityksen ohjelma

Aineettomat lahjat

Jouluna 2019 lanseerattiin kaupungin johtoryhmälle ja valtuustolle aineettomat joululahjat ja aineettomia lahjoja on pyritty ottamaan etenevässä määrin käyttöön myös muissa lahjanantotilanteissa. Aineettomuus on brändätty Seinäjoki-tuotteeksi luomalla Seinäjoki-aiheiset aineettoman lahjan lahjakannet, joita voi ostaa kaupungintalon infosta. Visuaalisesti kauniiden lahjakansien toivotaan aktivoivan ihmisiä lisäämään aineettomien lahjojen antamista niin, että saaja lahjoittaa niiden avulla uuden aineettoman lahjan eteenpäin.

Kaupungintalon infosta voi lahjoittaa lapselle tai aikuiselle Seinäjoen uimahallin uintikerran ja jäätelön ostamalla kaupungin oman lahjakortin. Lahjakortit ovat voimassa vuoden 2021 loppuun.

Lisätietoa aineettomista lahjoista

Kaupungintalon jätepilotointihanke

Kaupungintaloa käytetään pilotointipaikkana kehitettäessä jätehuoltoa kestävän kehityksen toimintaperiaatteisiin ja tietoisuuden lisäämiseen henkilökunnan keskuudessa. Toimintamallia on tarkoitus levittää myös muihin kaupungin toimipaikkoihin.

Vähemmän on enemmän -kuukausikampanjat

Kaupungin kestävän kehityksen työryhmä tuottaa kuukausittain vaihtuvia kampanjoita, joilla pyritään vaikuttamaan henkilökunnan ympäristötietoisuuteen ja -asenteisiin. Tavoitteena on eri teemoilla innostaa ja aktivoida itse kutakin miettimään, miten pienilläkin askelilla voidaan saada aikaan kestäviä muutoksia omassa ympäristössään. Vähemmän on enemmän voi olla konkreettinen asia, muutos omissa toimintatavoissa tai askel kestävän kehityksen käytäntöihin.