Hiilineutraali Seinäjoki 2030

Seinäjoki on liittynyt Kohti hiilineutraalia kuntaa (HINKU) –verkostoon joulukuussa 2019. HINKU-verkoston jäsenenä Seinäjoki on sitoutunut vähentämään hiilidioksidipäästöjään 80% vuoden 2007 tasosta. Tämä tavoite tulisi saavuttaa vuoteen 2030 mennessä. Hiilineutraalisuomi -sivuilla pääsee tutustumaan viime vuosien kasvihuonekaasupäästöjen kehitykseen Seinäjoen osalta (ei toimi ie –selaimella). Vähennystavoitteisiin pääseminen vaatii toimenpiteitä niin kaupungilta, yrityksiltä kuin asukkailtakin.

Seinäjoki on sitoutunut Kuntien energiatehokkuussopimukseen (KETS). Sopimuksella pyritään kaupunkiorganisaation energiatehokkuuden parantamiseen ja energiankäytön vähentämiseen, sisältäen myös uusiutuvan energian käytön lisäämiseen liittyviä toimenpiteitä.

Kuntalaisten ilmastotoimien vauhdittamisen toimintamallit –hanke on käynnissä 2020. Ekokumppanien koordinoimassa hankkeessa on mukana 5 muuta kuntaa Seinäjoen lisäksi. Tarkoituksena on etsiä parhaita toimintamalleja, miten kuntalaisia kannustetaan ilmastoviisaisiin tekoihin asumisessa, liikkumisessa ja muussa kuluttamisessa.

Myös muita hankehakuja on vireillä, niistä tiedotetaan myöhemmin!

Kestävän kehityksen työryhmä

Seinäjoella on kaupunginjohtajan asettama kestävän kehityksen työryhmä, jossa on laaja edustus eri hallintokuntien ja tärkeimpien kaupungin omistamien yhtiöiden edustajia. Työryhmä valitsee vuosittain teeman sekä seuraa ja arvioi sen toteutumista. Työryhmä tekee lisäksi kehittämisehdotuksia ja aloitteita.

Vuonna 2019 Seinäjoen kaupungilla tutkittiin henkilöstön ympäristöasenteita kyselyn avulla. Lisäksi johtavaa tai muutoin asian osalta strategista henkilöstöä haasteltiin opinnäytetyötä varten kestävän kehityksen nykytilanteesta ja tähänastisista toimenpiteistä.

Kestävän kehityksen askelmerkit

Seinäjoella laaditaan parhaillaan askelmerkkejä päätöksenteon ja käytännön työn toiminnan pohjaksi. Askelmerkkejä seuraamalla tavoitteita kohden päästään.

Esimerkkejä jo nyt otetuista askelista:

 • Seinäjoen kaupunki siirtyi käyttämään vihreää sähköä 2018.
 • Julkisen liikenteen osalta käytössä on biopolttoaineet.
  Härmän liikenne huolehtii Seinäjoen kaupungin kaupunkiliikenteestä. Bussit ovat kulkeneet vuodesta 2018 lähtien täysin biopolttoaineilla.
 • Pyöräilyä ja muuta kevyttä liikennettä sekä niiden edellytyksiä kehitetään.
  Seinäjoella on ajantasaistetut pyöräilynedistämis- ja liikenteen kestävän kehityksen toiminta –ohjelmat.
 • Ruokahävikin pienentämiseksi julkisissa keittiöissä on kaksikin eri hanketta käynnissä, joissa Seinäjoki on mukana.
  EcoWaste4Food ja Wasteless
 • Kaupungin henkilöstön ympäristötietoisuutta lisätään erilaisin kampanjoin.
  Mm. Jorma ja jätteiden arvoitus -julistekampanja
 • Myös kouluissa ja päiväkodeissa ympäristötietoisuuden lisääminen ja ympäristövastuullisuuden edistäminen ovat tärkeässä roolissa ja niiden eteen on tehty pitkäjännitteistä työtä.