Kaava on valmisteluvaiheessa

Törnävän sairaalan alueella on järjestetty yleinen arkkitehtuurikilpailu 2.5. ‒ 26.8.2016.

Arkkitehtuurikilpailun tavoitteena oli löytää kilpailualueelle kaupunkikuvaltaan ja toiminnallisesti korkeatasoinen ja toteutuskelpoinen suunnitelma, jonka pohjalta voidaan laatia asemakaavan muutos sekä toteuttaa täydennys- ja korjausrakentaminen ja viheralueiden ylläpito. Täydennysrakentamisen arkkitehtuurilta odotettiin yhteyttä ympäristön ominaisluonteeseen ja rakentamispaikan kulttuurihistoriaan. Säilytettävän rakennuskannan osalta keskeisiä tavoitteita olivat: toimivat käyttökonseptit, kestävät korjausrakentamisperiaatteet ja kustannustehokkuus.

Palkintolautakunta päätti yksimielisesti jakaa jaetun toisen palkinnon ehdotusten Elo ja Piirit kesken.

Suunnittelutyötä on jatkettu molempien voittajatöiden pohjalta jatkokehitysohjeet huomioiden. Kaavaluonnosta valmistellaan jatkosuunnitelman pohjalta.

Käsittelyvaiheet:
  • 2.5. ‒ 26.8.2016 Yleinen arkkitehtuurikilpailu
  • 19.8.2019 Kaupunkiympäristölautakunta käynnisti asemakaavan
  • Kaavaluonnos ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä
  • Kaupunginhallitus hyväksyi kaavaehdotuksen nähtäville
  • Kaavaehdotus nähtävillä
  • Kaupunginhallituksen käsittely
  • Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan
  • Lainvoimaisuuspäivä
  • Voimaantulopäivä