Asukkaiden hyvinvoinnin tilaa kuvaava Hyvinvointiraportti julkaistiin

Lapsi makaa selällään maassa ja katselee puhelinta.
Asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on yksi kuntien keskeinen tehtävä. Kuntien on seurattava asukkaidensa terveyttä ja hyvinvointia sekä niihin vaikuttavia tekijöitä väestöryhmittäin sekä seurattava kunnan palveluissa toteutettuja toimenpiteitä, joilla vastataan hyvinvointitarpeisiin. Tuore hyvinvointiraportti kokoaa tiedot vuodelta 2022.

Kaupungin palvelut tavoittivat asukkaita hyvin

Kaupungin tuottamat palvelut ovat tavoittaneet asukkaita aiempaa paremmin, ja palveluita on ollut tarjolla enemmän. Niin liikunta- ja kulttuuripalvelut kuin kansalaisopisto ja kirjastokin ovat kirjanneet enemmän kävijöitä. Myös liikuntapaikkojen ja -reitistöjen määrä on kasvanut. Paljon uusia paikkoja toteutettiin myös asukasbudjetin kautta asukkaita osallistaen. Palveluihin ollaan myös tehtyjen kyselyiden perusteella tyytyväisiä. Mahdollisuus osallistua itselle merkittävään toimintaan parantaa elämänlaatua ja osallisuuden tunnetta. On tärkeää, että voimme jatkossakin tarjota laadukkaita palveluita kohtuuhintaisesti tai täysin maksutta kaikille asukkaille.

Varhaiskasvatukseen osallistuvien määrä on noussut, jo 88 % (79 % vuonna 2021) kaikista varhaiskasvatusikäisistä on palveluiden piirissä. Tämä johtuu monesta tekijästä, esimerkiksi vanhempien hyvä työllisyystilanne ja varhaiskasvatuksen tulorajojen aleneminen sekä arjen kallistuminen lisäävät varhaiskasvatuksen kysyntää. Kaikukortteja on myönnetty nuorille paljon aikaisempaa enemmän. Tämä toivottavasti tuo syrjäytymisvaarassa olevia nuoria entistä paremmin palveluiden piiriin. Kaikukortilla on mahdollisuus hankkia maksuttomia pääsylippuja esimerkiksi festivaaleille, museoihin, teatteriin, konsertteihin tai kansalaisopiston kursseille. Myös työttömille tehdyt terveystarkastukset ovat lisääntyneet, mikä on todennäköisesti edesauttanut osaltaan työllistymistä, sillä pitkäaikaistyöttömyys on vähentynyt ja työttömyysaste pysynyt matalana.

Kouluterveyskyselyn tuloksia

Kouluterveyskyselyn tulokset julkaistiin syyskuussa 2023. Iso tavoitteemme on ollut lasten ja nuorten yksinäisyyden vähentäminen. Yksinäisyys on tulosten perusteella valitettavasti kuitenkin lisääntynyt sekä alakoululaisten että toisen asteen opiskelijoiden keskuudessa, kun taas yläkoululaisten yksinäisyys on vähentynyt. Valtakunnallisesti yksinäisyyden kokeminen on vähentynyt tai pysynyt samalla tasolla. Tässä meillä on siis edelleen paljon työtä tehtävänä.

Liikunnan lisäämisessä on Kouluterveyskyselyn tulosten perusteella onnistuttu yläkoululaisten ja ammatillisen oppilaitoksen opiskelijoiden keskuudessa. Sen sijaan alakoululaisten ja lukiolaisten päivittäin liikkuvien osuus on vähentynyt. Tämä osaltaan vaikuttaa myös yksinäisyyden kokemiseen.

Kouluterveyskyselyn tuloksista voi havaita, että nuorten nikotiinituotteiden käyttö on lisääntynyt. Sekä nikotiinituotteita kokeilleiden että päivittäin niitä käyttävien määrä on noussut kaikissa muissa vastaajaryhmissä, paitsi ammatillisessa oppilaitoksessa opiskelevien joukossa, missä kokeilijoiden määrä oli laskenut. Perinteisen tupakan rinnalle on tullut uusia nikotiinituotteita, joita nuoret käyttävät. Nuoria houkuttelevat erityisesti sähkösavukkeet ja nikotiinipussit. Erityisesti sähkötupakka houkuttelee entistä nuorempia päihteiden pariin. Seinäjoki ei ole ainoa kaupunki, jossa näin on, vaan luvut ovat valtakunnallisestikin nousseet näiden uusien ilmiöiden myötä.

Hyvinvointiraportti 2022 on hyväksytty Kaupunginvaltuustossa 23.10.2023.

Liite: Hyvinvointiraportti 2022

Lisätietoja

Rantasaari Henna

hyvinvointipäällikkö , Hyvinvointi ja osallisuus