+
Tulosta
Etusivu
Etusivu » Työpaikat » 2018 » Kesäkuu » Haetaan sosiaalityöntekijöitä lastensuojeluun ja vammaispalveluun

Haetaan sosiaalityöntekijöitä lastensuojeluun ja vammaispalveluun

13.6.2018, klo 13:37

Seinäjoen kaupungin sosiaali- ja terveyskeskuksessa on haettavana

1. Lastensuojelun sosiaalityöntekijän virka.

Seinäjoen kaupunki pilotoi lastensuojelun systeemistä toimintamallia sosiaalityössä. Vaativa lastensuojelutyö toteutetaan tiimimallissa, jossa esimiestyö, perheterapeuttinen työote ja tiimikoordinaattori ovat käytössä. Syksyllä koulutetaan toinen tiimi osana maakunnallista kehittämishanketta.
Muina työn kehittämiskohteina ovat esimiestyön vahvistaminen lastensuojelussa, tutkimuksellisen työotteen toteuttaminen yliopistoyhteistyössä ja oman sijaishuollon palvelutuotannon kasvattaminen.
Erittäin vaativa tehtävänkuva on huomioitu palkkauksessa. Työntekijällä on lisäksi käytössään säännöllinen ryhmätyönohjaus ja kouluttautumismahdollisuudet. Seinäjoen kaupungissa lapsiperheille on vanhemmuuden ja läheisverkoston tueksi järjestettävissä monenlaista palvelua ja toimintaa. Sosiaalihuollon ja lastensuojelun tarpeisiin kyetään lisäksi monialaisessa yhteistyössä järjestämään vaativiakin palveluja.

Etsimme rohkeaa ja vaativaan työhön kykenevää osaajaa lastensuojelun tiimin jäseneksi. Erityisesti arvostamme kykyä sopeutua erilaisiin tilanteisiin sekä hyviä vuorovaikutustaitoja. Oma auto on tarpeen työssä. Sosiaalityön opiskelijoiden hakemukset otetaan huomioon sosiaalihuollon ammattihenkilölain määräysten mukaisesti.

Pätevyysvaatimuksena virkaan on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus.
Virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä työterveyshoitajan todistus terveydentilastaan sekä rikosrekisterilain (504/2002) tarkoittama rekisteriote. Koeaika 4 kk.

Haku: kuntarekry.fi (työavain 182584)
Haku päättyy 25.6.2018.


2. Vammaispalvelun vastaavan sosiaalityöntekijän sijaisuus ajalle 1.8.2018 - 31.7.2019

Sosiaalihuoltolain mukaisissa palveluissa korostetaan aiempaa vahvemmin asiakkaan kokonaistilanteen arviointia, neuvontaa ja asiakaslähtöisyyttä. Vammaispalveluissa ohjataan, neuvotaan ja tuetaan vammaisia henkilöitä palveluihin liittyvissä kysymyksissä ja käsitellään vammaispalvelulainmukaisia hakemuksia. Työtä tehdään osana sosiaalipalvelujen moniammatillista verkostoa. Vastaava sosiaalityöntekijä toimii mm. tiimien vetäjänä, työparina sosiaaliohjaajille ja sosiaalityöntekijöille haasteellisissa asiakasprosesseissa ja toimii vammaisneuvoston kokouksissa sihteerinä.

Pätevyysvaatimuksena virkaan on sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (817/2015 § 7) mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus.
Hakijalta edellytetään kehitysvamma- ja vammaisalan tuntemusta ja sosiaalityön työkokemusta erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden parissa sekä yhteistyökykyä toimia monialaisissa verkostoissa ja halua kehittää omaa työaluettaan.

Valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä työterveyshoitajan todistus terveydentilastaan. Työtehtävän hoitaminen edellyttää oman auton käyttöä. Koeaika 6 kk.

Haku: kuntarekry.fi (työavain 187704)
Haku päättyy 25.6.2018Lue kommentointisäännöt ennen viestin kirjoittamista. Viestejä päivitetään ma─pe klo 8─15.45. Kaikki viestit tarkistetaan ennen julkaisua. Kommentteihin ei vastata.

Minkä värinen on mansikka?

Kommentit

Ei kommentteja