+
Tulosta
Etusivu
Etusivu » Tiedotteet » 2019 » Kesäkuu » Kaupunginhallituksen 10.6.2019 kokouksen päätökset

Kaupunginhallituksen 10.6.2019 kokouksen päätökset

10.6.2019, klo 19:10

Yhteenveto kaupunginhallituksen tekemistä päätöksistä.

209 § Viranhaltijapäätökset
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus merkitsee viranhaltijapäätökset tiedoksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

210 § Lauta- ja johtokuntien pöytäkirjat
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää, ettei pöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä oteta kaupunginhallituksen käsiteltäviksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

211 § Maakunnallinen ikäihmisten yhteensovitettu palvelukokonaisuussuunnitelma
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle, että se merkitsee Maakunnallisen ikäihmisten yhteen sovitetun palvelukokonaisuussuunnitelman tiedoksi ja ottaa huomioon esitettyjä jatkotoimenpide-ehdotuksia kehittäessään ikäihmisten palvelukokonaisuutta vuosina 2020–2025.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

212 § Toimikuntien asettaminen / jäsenten valinta
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus nimeää em. jäsenet toimikuntiin ja valitsee niihin luottamushenkilöjäsenet sekä määrää ao. toimikuntien puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Luottamushenkilöinä toimikuntiin valittiin esityksestä ilmenevän lisäksi;

Kaavanimitoimikuntaan;

Jouko Peltosen ehdotuksesta jäseneksi Jukka Pasanen ja hänen varajäseneksi Jouko Peltonen sekä jäseneksi Anne Flinkkilä ja hänen varajäseneksi Ritva Västi.

Sirkka Penttilän ehdotuksesta jäseneksi ja puheenjohtajaksi Markus Aaltonen ja hänen varajäseneksi Tarja Tenkula.

Henna Rantasaaren ehdotuksesta jäseneksi ja varapuheenjohtajaksi Nuutti Rintala ja hänen varajäseneksi Kari Rosell.

Kati Särmön ehdotuksesta jäseneksi Ilmari Ylä-Autio ja hänen varajäseneksi Seppo Katila.


Kaupunkikeskustan kehittämistä koordinoiva toimikuntaan;

Jouko Peltosen ehdotuksesta jäseneksi ja varapuheenjohtajaksi Kati Ojaniemi.

Kati Särmön ehdotuksesta jäseneksi ja puheenjohtajaksi Kimmo Heinonen.

Markku Lehtolan ehdotuksesta jäseneksi Sirkka Penttilä.


Paikallis- ja palveluliikenteen neuvottelukuntaan:

Jouko Peltosen ehdotuksesta jäseneksi ja puheenjohtajaksi Eeva Korpi-Hyövälti ja jäseneksi Riina Lagerblom.

Kati Särmön ehdotuksesta jäseneksi ja varapuheenjohtajaksi Mika Soivio ja jäseneksi Voitto Välimäki.

Sirkka Penttilän ehdotuksesta jäseneksi Seppo Perkiö.


Työllisyyden edistämisen toimikuntaan;

Jouko Peltosen ehdotuksesta jäseneksi Virpi Lammassaari.

Sirkka Penttilän ehdotuksesta jäseneksi ja puheenjohtajaksi Aarne Heikkilä.

Kati Särmön ehdotuksesta jäseneksi ja varapuheenjohtajaksi Erkki Honkala.


Yhdistysten toiminta-avustuksia käsittelevä toimikunta;

Jouko Peltosen ehdotuksesta jäseneksi Kari Hokkanen.

Sirkka Penttilän ehdotuksesta jäseneksi Tarja Tenkula.

Kati Särmön ehdotuksesta jäseneksi Kati Nummensalo.


Perhepalvelukeskus Aallokon suunnittelutoimikunta:

Jouko Peltosen ehdotuksesta jäseneksi ja puheenjohtajaksi Paula Sihto.

Sirkka Penttilän ehdotuksesta jäseneksi Markku Lehtola.

Raimo Ristilän ehdotuksesta jäseneksi Kati Särmö.

Henna Rantasaaren ehdotuksesta jäseneksi Henna Rantasaari.

Em. luottamushenkilöiden

Em. luottamushenkilöiden lisäksi valittiin jäseneksi myös johtava ylilääkäri Tiina Perä ja Seipark Oy:n toimitusjohtaja Mika Mäntykoski.

213 § Seinäjoen kaupunkistrategian väliarviointi
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi oheisen Seinäjoen kaupunkistrategiaa koskevan väliarvioinnin ja saattaa sen valtuustolle tiedoksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

214 § Purkulupahakemus / Vapaudentie 42, 60100 Seinäjoki
Rahoitusjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus toteaa, ettei sillä ole huomauttamista Lakea Oy:n purkuhakemuksesta.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Esteellinen:Jorma Rasinmäki Lakea Oy:n hallituksen puheenjohtajana; ei läsnä.

215 § Tulosneuvottelu Seinäjoen Kaupunginteatteri Oy:n kanssa
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus merkitsee tiedokseen Seinäjoen Kaupunginteatteri Oy:n kanssa käydyn tulosneuvottelun ja hyväksyy siinä sovitut asiat.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Esteellinen: Esa Nuottivaara ja Heikki Vierula Seinäjoen kaupunginteatteri Oy:n hallituksen jäseninä; eivät läsnä.

216 § Sevas Kodit Oy:n takausanomus
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle, että se myöntää kaupungin omavelkaisen takauksen seuraavalle OP Etelä-Pohjanmaan Sevas Kodit Oy:lle myöntämälle lainalle;

Lainanantaja: OP Etelä-Pohjanmaa
Lainan määrä: 2 600 000 euroa
Laina-aika: 20 vuotta
Lainan korko: 6 kk euribor360 -korko + marginaali 0,35 % (korkoindikaatio 30.4.2019 klo 14:00 eb 6 kk/360 = -0,231 %). Kokonaiskorko on aina vähintään marginaalin verran.
Lainan lyhennykset ja korko maksetaan puolivuosittain, lainassa ensimmäinen vuosi lyhennysvapaa ja mahdollisuus vapaavuoteen.
Takauksen vastavakuus: Kiinnitetyt panttikirjat kiinteistöön 743-3-26-2 määrältään 3 000 000 euroa.

Lisäksi kaupunginhallitus päättää periä takauksesta vuosittain takausprovisiota 0,75 % kunkin vuoden viimeisenä päivänä jäljellä olevalle takausmäärälle.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Esteelliset: Juha Takamaa Sevas Kodit Oy:n hallituksen jäsenenä ja Erkki Välimäki hallituksen varajäsenenä; eivät läsnä.

217 § Seinäjoen Energia Oy:n / Seinäjoen Vesi ja Koivulakson Vesi Oy:n toiminta-alueet
Rahoitusjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy Seinäjoen Energia Oy:n/Seinäjoen Vesi vesijohto- ja jätevesiverkoston toiminta-alueet ja Koivulakson Vesi Oy:n vesijohtoverkoston toiminta-alueen liitteiden mukaisina.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Esteelliset: Harry Wallin ja Jorma Rasinmäki Seinäjoen Energia Oy:n hallituksen jäseninä ja Juha Takamaa hallituksen varajäsenenä; eivät läsnä.

218 § Kaupunginjohtajan sijaisen nimeäminen
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle, että kaupunginjohtajan sijaisena toimii hallintojohtaja varatuomari Jari Jokinen 1.9.2019 alkaen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Esteellinen Jari Jokinen asianosaisena; ei läsnä.

Pöytäkirjanpitäjänä tämän asian kohdalla toimi henkilöstöjohtaja-sosiaali-ja terveysjohtaja Raija Ranta.

219 § Asemakaavan muutos, Kasperi, korttelin 29 (osa) / hyväksyminen
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus
- toteaa Kasperin 8. kaupunginosan kortteleita 29 (osa) ja 86 sekä niihin liittyviä virkistys- ja katualueita koskevasta asemakaavaehdotuksesta annetut lausunnot,
- hyväksyy niihin annetut vastineet sekä vähäiset katualuetta koskevat muutokset sekä selostukseen tehdyt täydennykset ilman uutta nähtävänä pitoa ja
- esittää asemakaavan kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

220 § Asemakaavan muutos, Hallilan (12.) kaupunginosan kortteli 13 sekä siihen liittyvät virkistys-, vesi- ja erityisalueet/ asemakaava-ehdotus nähtäville
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä Hallilan (12) kaupunginosan korttelia 13 ja siihen liittyviä vesi-, virkistys- ja erityisalueita koskevan asemakaavaehdotuksen virallisesti nähtävänä pidettäväksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

221 § Asia poistettiin listalat.

222 § Sisäinen valvonta ja kokonaisvaltainen riskienhallinta Seinäjoen kaupungissa
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus hyväksyy ohjeen Sisäinen valvonta ja kokonaisvaltainen riskienhallinta Seinäjoen kaupungissa 1.7.2019 alkaen. Lisäksi kaupunginhallitus kumoaa samasta ajankohdasta lukien ohjeen Sisäinen valvonta sekä Seinäjoen kaupungin ja kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

223 § Jäsenten ja varajäsenten valitseminen yhtymävaltuustoihin toimikaudeksi 12.6.2017 – 31.5.2021 / eron myöntäminen Raimo Ristilälle
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että se myöntää Raimo Ristilälle eron Etelä-Pohjanmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuutetun tehtävästä ja Etelä-Pohjanmaan liiton varavaltuutetun tehtävästä 1.7.2019 alkaen ja valitsee näihin tehtäviin jäljellä olevalle toimikaudelle uudet luottamushenkilöt.

Asian käsittely kokouksessa:Kaupunginjohtaja tarkensi esitystään siten, että Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuustoon valittavaa henkilöä esitetään valittavaksi valtuuston puheenjohtajaksi.

Päätös: Ehdotus ja kaupunginjohtajan siihen tekemä tarkennus hyväksyttiin.

Esteellinen: Raimo Ristilä asianosaisena, ei läsnä.

224 § Tarkastuslautakunnan valinta ajalle 12.6.2017 – 31.5.2021 / Harry Wallinin eronpyyntö
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että se myöntää Harry Wallinille eron tarkastuslautakunnan jäsenyydestä ja valitsee hänen tilalleen uuden jäsenen tarkastuslautakunnan jäljellä olevalle toimikaudelle ja valitsee tarkastuslautakunnan puheenjohtajan.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Esteellinen Harry Wallin asianosaisena, ei läsnä.

225 § Sosiaali- ja terveyslautakunta toimikaudeksi 2017 - 2021 / Sirkka Penttilän eroanomus
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle, että se myöntää Sirkka Penttilälle eron sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenyydestä ja valitsee hänen tilalleen uuden jäsenen sosiaali- ja terveyslautakuntaan jäljellä olevalle toimikaudelle ja valitsee lisäksi sosiaali- ja terveyslautakunnan puheenjohtajan.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Esteellinen Sirkka Penttilä asianosaisena , ei läsnä.

226 § Kassalainan myöntäminen Kiinteistö Oy Seinäjoen Animwestille
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää myöntää Kiinteistö Oy Seinäjoen Animwestille seuraavan kassalainan

Lainansaaja: Kiinteistö Oy Seinäjoen Animwest
Lainamäärä: 330 000 €
Laina-aika: Laina erääntyy 31.12.2020
Korko: 3 kk:n Euribor +0,75 % niin, että käytetyn euriboron määrä on vähintään 0,00 %.
Vastavakuus: Lainan myöntämiseen omalle tytäryhtiölle ei sisälly lainamäärä ja laina-aika huomioiden merkittävää taloudellista riskiä ja näin ollen
erillistä vastavakuutta ei vaadita.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Esteellinen Raija Ranta Kiinteistö Oy Seinäjoen Animwestin hallituksen jäsenenä; ei läsnä.

227 § Kassalainojen myöntäminen Eelan Laajennus Oy:lle
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää myöntää Eelan Laajennus Oy:lle seuraavat kassalainat:

Lainansaaja: Eelan Laajennus Oy
Lainamäärät: 70 000 € ja 90 000 €
Laina-aika: Lainat erääntyvät 31.12.2020
Korko: 3 kk:n Euribor +0,75 % niin, että käytetyn euriboron määrä on vähintään 0,00 %.
Vastavakuus: Lainojen myöntämiseen omalle tytäryhtiölle ei sisälly lainamäärä ja laina-aika huomioiden merkittävää taloudellista riskiä ja näin ollen
erillistä vastavakuutta ei vaadita.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

228 § Lainasalkun korkosuojausrakenteen muutos
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus merkitsee asian tiedoksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

229 § Omavelkainen takaus Seinäjoen Energia Oy:n lainalle
Rahoitusjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto myöntää kaupungin omavelkaisen takauksen (kattaa lainan pääoman, koron, mahdolliset viivästyskorot ja perimiskulut sekä muut lainan liitännäiskulut) seuraavalle Danske Bank A/S Suomen sivuliikkeen Seinäjoen Energia Oy:lle myöntämälle lainalle:

Lainanantaja: Danske Bank A/S, Suomen sivuliike
Lainan määrä: 16 000 000 euroa
Laina-aika ja lyhennykset: 7 vuotta, tasalyhenteinen
Korko: Kiinteä 0,43 %, lopullinen korko määräytyy nostoajan kohdan hintatason mukaan Toimitusmaksu: 3 000 euroa.
Takauksen vastavakuus: Yrityskiinnitys yhteensä 16 000 000 euroa

Lisäksi kaupunginhallitus päättää periä yhtiöltä takausprovisiona 0,75 % vuosittain kunkin vuoden lopussa olevan takauspääoman määrästä.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Esteelliset:
Harry Wallin ja Jorma Rasinmäki Seinäjoen Energia Oy:n hallituksen jäseninä sekä Juha Takamaa hallituksen varajäsenenä; eivät läsnä.

230 § Hankintapäätös: Optiopäätös toimitussopimuksen jatkaminen, koskien muovisien vesijohto-, viemäri- ja suojaputkien sekä kaivojen hankintaa, optiokausi 1.8.2019 – 31.7.2020
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus päättää
- jatkaa muovisia vesijohtoja-, viemäri- ja suojaputkia sekä kaivoja koskevaa toimitussopimusta koskevaa toimitussopimusta nro 17063 Uponor Infra Oy:n kanssa optiokaudelle 1.8.2019 – 31.7.2020, siten että laskutus tapahtuu Onninen Oy:n kautta, sopimuksen mukaisin ehdoin.
- oikeuttaa hankintajohtajan allekirjoittamaan optiosopimukset
- oikeuttaa hankintajohtajan hyväksymään sopimuksiin perustuvat vähäiset muutokset sopimuskauden aikana

Hankinnan arvioitu hinta optiokaudella on yhteensä 811 332,75 euroa, ilman arvonlisäveroa.

Tätä päätöstä koskeva hankintasopimus syntyy sopimuksen allekirjoittamisella.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

231 § Loud'n Live Promotions Oy:n anomus Seinäjoen Vauhtiajot 2019 / sopimus
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus hyväksyy Loud’n Live Promotions Oy:n kanssa allekirjoitettavaksi edellä asiatekstissä ilmenevän sopimuksen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Esteellinen: Henna Rantasaari koska hänen puolisonsa omistaa Ruma Vallesmanni Oy:tä; ei läsnä.

232 § Esisopimus Uppa kortteli 27/ Seinäjoen vapaaseurakunta / hyväksyminen / maksusuunnitelma
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus hyväksyy Seinäjoen vapaaseurakunnan kanssa em. kiinteistönkaupan loppukauppahinnan maksamista koskevan maksusuunnitelman.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

233 § Rahoitusjohtajan viran haettavaksi julistaminen / haastattelutyöryhmän nimeäminen / viran täyttö / vahvistus
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus vahvistaa Mika Itäsen valinnan rahoitusjohtajaksi 1.11.2019 alkaen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.


Lisätietoja

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Kati Ojaniemi
Kaupunginjohtaja Jorma Rasinmäki, p. 0400 763 800
Rahoitusjohtaja Aaro Honkola, p. 040 774 8400


Lue kommentointisäännöt ennen viestin kirjoittamista. Viestejä päivitetään ma─pe klo 8─15.45. Kaikki viestit tarkistetaan ennen julkaisua. Kommentteihin ei vastata.

Minkä värinen on mansikka?

Kommentit

Ei kommentteja