+
Tulosta
Etusivu
Etusivu » Tiedotteet » 2018 » Huhtikuu » Kaupunginhallituksen 16.4.2018 kokouksen päätökset

Kaupunginhallituksen 16.4.2018 kokouksen päätökset

16.4.2018, klo 22:09

Yhteenveto kaupunginhallituksen 16.4. pitämässään kokouksessa tekemistä päätöksistä.

110 § Viranhaltijapäätökset
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus merkitsee viranhaltijapäätökset tiedoksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

111 § Merenkurkun neuvoston strategia (suunnitelma) 2018-2020, suuntana vuosi 2025 / Seinäjoen kaupungin lausunto
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Seinäjoen kaupunki antaa edellä esittelytekstissä esitetyn mukaisen lausunnon Merenkurkun neuvoston vuosien 2018–2020 strategiasuunnitelmasta.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

112 § Eräiden määrärahojen ylitysten sitominen
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä asiaselostuksessa todetussa liitteessä esitetyt määrärahojen ylitysten sitomiset.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

113 § Sopimus Elisa Oyj:n kanssa / selvitys
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus hyväksyy Elisa Oyj:n selvityksen v. 2017 osalta sopimuksen mukaisena osatoteutuksena ja hyväksyy, että osa asioista siirtyy vuodelle 2018 ja merkitsee v. 2018 suunnitelman tässä vaiheessa tiedokseen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

Esteelliset: Raimo Ristilä Viria Oyj:n hallintoneuvoston jäsenenä ja Aaro Honkola hallituksen jäsenenä; eivät läsnä.114 § Purkulupahakemus / Kiinteistö Oy Seinäjoen Maakuntatalo / Kalevankatu 14
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää lausuntona todeta, että ko. rakennuksen suojelutarve tulee tutkia asemakaavan muutoksen yhteydessä. Kaupunkiympäristölautakuntaa pyydetään laittamaan vireille ko. aluetta koskeva asemakaavan muutos. Ennen purkamisluvan käsittelyä asiaan vaikuttavista seikoista on hankittava riittävät selvitykset.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

115 § Pääomasijoitus Kiinteistö Oy Seinäjoen Paloasema Oy:öön ja yhtiön lainan omavelkainen takaaminen/talousarviomuutos
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle, että se;
1. Tekee 50 000 euron vastikkeettoman pääomasijoituksen Kiinteistö Oy Seinäjoen Paloasemaan, siten, että sijoitus tehdään yhtiön sijoitetun vapaan pääoman rahastoon ja muuttaa samalla v. 2018 talousarvioita siten, että talousarvioon lisätään 50 000 euroa em. pääomasijoituksen maksamista varten.
2. Myöntää Kiinteistö Oy Seinäjoen Paloaseman seuraavalla lainalle kaupungin omavelkaisen takauksen (kattaa lainan pääoman, koron, mahdolliset viivästyskorot ja perimiskulut sekä muut lainan liitännäiskulut):
- Lainanantaja: Handelsbanken
- Lainan määrä 900 000 euroa.
- Laina-aika 10 vuotta.
- Lainan korko 10 vuoden viitekorko, jonka 4.4. 2018 klo 13.00 korkoindikaatio on 0,890 % p.a. sisältäen marginaalin.

Takauksen vastavakuus: Vuokraoikeuteen ja vuokra-alueella olevaan rakennukseen kiinnitetty panttikirja (laitostunnus 743-55-80-1-L1) määrältään 900 000 euroa, jonka etusija on 24.7.2015 vahvistetun määrältään 7 500 000 euron kiinnityksen jälkeen.

Lisäksi kaupunginhallitus päättää periä vuosittain Kiinteistö Oy Seinäjoen Paloasemalta takausprovisiona 0,75 % kunkin vuoden lopussa olevan takauspääoman määrästä.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

116 § Rakennuttajainsinöörin toimen perustaminen
Kaupunginjohtajan päätösehdotus:

Kaupunginhallitus esittää valtuustolle kaupunkiympäristön toimialan toimitilojen tulosalueen rakennuttamisen tulosyksikköön perustettavaksi vakinainen rakennuttajainsinöörin toimi 1.6.2018 alkaen.

Asian käsittely kokouksessa:

Kaupunginjohtajan kokouksessa tekemä ehdotus:Kaupunginhallitus esittää valtuustolle kaupunkiympäristön toimialan toimitilojen tulosalueen rakennuttamisen tulosyksikköön perustettavaksi vakinainen rakennuttajainsinöörin toimi 1.6.2018 alkaen ja että toimen toimen kelpoisuusehdoksi hyväksytään soveltuva korkeakoulututkinto.

Päätös: Kaupunginjohtajan kokouksessa tekemä ehdotus hyväksyttiin.

117 § Seinäjoen uuden keskustorin kahvilapaviljongin arkkitehtikilpailun palkintolautakunnan nimeäminen
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus nimeää uuden keskustorin kahvilapaviljongin arkkitehtikilpailun tuomaristoon valittavaksi puheenjohtajan ja kaksi jäsentä kokouksessa tehtävän esityksen mukaan, sekä viranhaltijoista Juha Takamaa, Jussi Aittoniemi, Martti Norja, Kirsi Mattila ja Veli-Matti Prinkkilä, joka toimii myös kilpailun sihteerinä sekä Into Seinäjoki Oy:n edustajana Niina Koskipalo.

Asian käsittely kokouksessa:

Kaupunginjohtajan kokouksessa tekemä ehdotus: Kaupunginhallitus nimeää uuden keskustorin kahvilapaviljongin arkkitehtikilpailun tuomaristoon valittavaksi puheenjohtajan ja kolme jäsentä kokouksessa tehtävän ehdotuksen mukaan, sekä viranhaltijoista Juha Takamaa, Jussi Aittoniemi, Martti Norja, Kirsti Mattila ja Veli-Matti Prinkkilä, joka toimii myös kilpailun sihteerinä sekä Into Seinäjoki Oy:n edustajana Niina Kosipalo.

Päätös: Kaupunginjohtajan kokouksessa tekemä ehdotus hyväksyttiin. Tuomariston puheenjohtajaksi valittiin Pasi Kivisaari ja jäseniksi Maarit Karvonen, Aarne Heikkilä ja Henna Rantasaari

118 § Sopimus Suomen Palloliiton kanssa tapahtumayhteistyössä UEFA U19 poikien EM-lopputurnauksen järjestämisestä
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus hyväksyy Suomen Palloliitto ry:n kanssa allekirjoitettavaksi em. sopimuksen tapahtumayhteistyöstä UEFA U19-pokien EM-lopputurnauksen järjestämisestä Seinäjoella 16.–29.7.2018 ja oikeuttaa sivistys- ja hyvinvointijohtaja Heikki Vierulan allekirjoittamaan sopimuksen kaupungin puolesta.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

119 § Etelä-Pohjanmaan korkeakouluyhdistyksen kevätkokous / yhdistysedustajan valinta ja ohjeet
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus valitsee kokousedustajan ja antaa hänelle tarpeelliset ohjeet.

Päätös: Valittiin kokousedustajaksi kaupunginjohtaja Jorma Rasinmäki.

Esteelliset: Erkki Välimäki Etelä-Pohjanmaan korkeakouluyhdistyksen hallituksen puheenjohtajan ja Irene Turenius hallituksen jäsenenä; eivät läsnä.

120 § Kouran asemakaava, Koura 58. kaupunginosa, korttelit 1-10 / hyväksyminen
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus
- toteaa Kouran, 58. kaupunginosan korttelia 1- 10 ja niihin liittyviä katu-, vesi-, virkistys- ja erityisalueita koskevasta asemakaavaehdotuksesta annetut lausunnot,
- hyväksyy niihin annetut vastineet ja vähäiset korjaukset ilman uutta nähtävänä pitoa sekä
- esittää asemakaavan kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

121 § Kopparintien asemakaavan muutos, Hyllykallio 52, kortteli 4024 (osa) sekä siihen liittyvä virkistys- ja urheilualue (osa) / hyväksyminen
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus
- toteaa Hyllykallion, 52. kaupunginosan korttelia 4024 (osa) sekä siihen liittyvää virkistys- ja urheilualuetta (VU) koskevasta asemakaavaehdotuksesta annetut lausunnot,
- hyväksyy niihin annetut vastineet sekä

-kaavakarttaan tehdyt tekniset korjaukset ja


- esittää asemakaavan kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Esteellinen: Erkki Välimäki Sevas Kodit Oy:n hallituksen jäsenenä; ei läsnä.

122 § Asemakaavan muutos: Pohja 6, kortteli 6, tontit 6 ja 7 / ehdotus nähtäville
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä Pohjan, 6. kaupunginosan korttelia 6 (osa) koskevan asemakaavan muutosehdotuksen virallisesti nähtävänä pidettäväksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

123 § Asemakaavan muutos, Marttila 2. kaupunginosa, kortteli 43 (osa) / ehdotuksena nähtäville
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä Marttilan 2. kaupunginosan korttelia 43 (osa) ja siihen liittyviä katualueita koskevan, vielä viimeisteltävän asemakaavaehdotuksen virallisesti nähtävänä pidettäväksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

124 § Kaupunginjohtajan kvartaalikatsaus 1/2018
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus käy keskustelun kvartaalikatsauksesta ja merkitsee sen tiedoksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.


Lisätietoja
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pasi Kivisaari, p. 050 347 9334
Kaupunginjohtaja Jorma Rasinmäki, p. 0400 763 800


Lue kommentointisäännöt ennen viestin kirjoittamista. Viestejä päivitetään ma─pe klo 8─15.45. Kaikki viestit tarkistetaan ennen julkaisua. Kommentteihin ei vastata.

Mikä on paikka, mistä lainataan kirjoja?

Kommentit

Ei kommentteja