+
Tulosta
Etusivu
Etusivu » Tiedotteet » 2018 » Maaliskuu » Kaupunginhallituksen 12.3.2018 kokouksen päätökset

Kaupunginhallituksen 12.3.2018 kokouksen päätökset

12.3.2018, klo 18:51

Yhteenveto kaupunginhallituksen 12.3. pitämässään kokouksessa tekemistä päätöksistä.

76 § Vuoden 2017 talousarvion määrärahojen ylitykset
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle hyväksyttäväksi asiaselostuksen mukaiset määrärahojen ylitykset vuoden 2017 osalta.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

77 § Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy:n ylimääräinen yhtiökokous / ohjeet yhtiökokousedustajalle
Rahoitusjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus nimeää Seinäjoen kaupungin yhtiökokousedustajaksi Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen 15.3.2018 hallintojohtaja Jari Jokisen ja antaa hänelle ohjeeksi, huomioon ottaen ammattikorkeakoululain 4 luvun 16 §, esittää yhtiökokouksessa, ettei asiaa oteta yhtiökokouksen päätettäväksi sen toimivaltaan kuulumattomana.

Asian käsittely kokouksessa: Asiasta käydyn keskustelun jälkeen puheenjohtaja totesi Piia Katteluksen ehdottaneen rahoitusjohtajan ehdotuksesta poiketen, että yhtiökokousedustajalle annetaan ohjeeksi, että asia otetaan yhtiökokouksen päätettäväksi. Puheenjohtaja totesi, että Piia Katteluksen ehdotusta ei kannatettu, joten hänen ehdotuksensa raukeaa kannattamattomana.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Piia Kattelus jätti eriävän mielipiteen päätökseen.

Piia Katteluksen eriävän mielipiteen kirjalliset perustelut.

Esteellinen: Jorma Rasinmäki Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksen jäsenenä, ei läsnä.

78 § Seinäjoen Tangomarkkinat Oy:n varsinaisen yhtiökokouksen edustajan valinta ja toimiohjeet
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus nimeää yhtiökokousedustajan Seinäjoen Tangomarkkinat Oy:n yhtiökokoukseen ja antaa hänelle toimiohjeet.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.Kaupungin yhtiökokousedustajaksi valittiin Paula Sihdon ehdotuksesta yksimielisesti kaupunginjohtaja Jorma Rasinmäki.

Ohjeeksi annettiin ehdottaa yhtiön hallitukseen kaupungin ehdotuksesta nykyiseen hallitukseen valittuja.

Esteelliset: Kati Ojaniemi ja Erkki Välimäki Seinäjoen Tangomarkkinat Oy:n hallituksen jäseninä ja Kimmo Heinonen hallituksen varajäsenenä; eivät läsnä.

79 § Viranhaltijapäätökset
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus merkitsee viranhaltijapäätökset tiedoksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

80 § Kiinteistön kaupan esisopimus Sukari Invest Oy:n kanssa / vuokrasopimus Kiinteistö Oy Seinäjoen Ideaparkin kanssa
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus hyväksyy Kiinteistö Oy Seinäjoen Ideaparkin kanssa allekirjoitettavaksi oheisen valmistelutekstistä ilmenevän maanvuokrasopimuksen.

Lisäksi kaupunginhallitus hyväksyy, että yhtiöllä on etuoikeus ostaa/vuokrata tontin 743-13-14-9 koillispuolella sijaitseva LH tontti vuoden 2020 loppuun saakka. Kauppahinta on 148 000 euroa ja vuokraamisen perusteet ovat soveltuvin osin samat kuin tontin 743-13-14-9 osalta on sovittu.

Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.

81 § Vammaisneuvoston toimintasääntö ja jäsenet / täydentäminen
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää
- oikeuttaa sosiaali- ja terveyslautakunnan nimeämään edustajansa vammaisneuvostoon ja
- valita Pia Hameedin tilalle viranhaltijoista vammaispalvelujohtaja Kristiina Kepon.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

82 § SeiLab Oy / osinko
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus hyväksyy, että Seinäjoen kaupunki omistajana saattaa SeiLab Oy:n hallitukselle tiedoksi, että yhtiön tulee jakaa osinkona v. 2018 yhtiökokouksessa 1 000 euroa osakkeelta eli yhteensä 200 000 euroa. Yhtiön taloudellisessa asemassa ei ole tilikauden päättymisen jälkeen tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako vaaranna yhtiön toimitusjohtajan näkemyksen mukaan yhtiön maksukykyä.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Esteelliset :Kati Ojaniemi Seilab Oy:n hallituksen puheenjohtajana ja Raija Ranta hallituksen jäsenenä; eivät läsnä.

83 § Nimeämispyyntö: Ruralia -instituutin johtokunnan jäsen ja varajäsen
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus nimeää kaupungin edustajana Ruralia -instituutin johtokuntaan jäseneksi elinvoimajohtaja Erkki Välimäen ja henkilökohtaiseksi varajäseneksi sivistys- ja hyvinvointijohtaja Heikki Vierulan toimikaudeksi 1.4.2018 – 31.3.2022.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

84 § Äänestysaluejako
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää, ettei valtuustolle esitetä äänestysalueiden muuttamista.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

85 § Purkulupahakemus / Jossulla Oy / Kärrääjänkatu 10
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus toteaa, ettei sillä on huomauttamista em. Jossulla Oy:n purkuhakemuksesta.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

86 § Rahoitushakemus/ Nuorekas Etelä-Pohjanmaa-hanke
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää, että Seinäjoen kaupunki ei tässä vaiheessa osallistu Nuorekas Etelä-Pohjanmaa-hankkeen rahoitukseen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

87 § Valtuustoaloite / reittiluistelurata Tanelinlammen ympärille
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää
- merkitä asian tiedoksi ja
- saattaa valtuustoaloitteen sivistyksen ja hyvinvoinnin toimialan valmisteltavaksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

88 § Valtuustoaloite / Scoottaus eli temppupotkulautailurata koulujen pihoille / skeittaus- ja scootauspuisto
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää
- merkitä asian tiedoksi ja
- saattaa valtuustoaloitteen sivistyksen ja hyvinvoinnin toimialan valmisteltavaksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

89 § Asemakaavan muutos ja laajennus: Kärki 15. kaupunginosa, kortteli 117 (osa) ja korttelit 139 -143 / hyväksyminen
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus
- toteaa Kärjen, 15. kaupunginosan korttelia 117 (osa) ja korttelit 139 – 143 sekä niihin liittyviä erityis-, virkistys- ja katualueita koskevasta asemakaavaehdotuksesta annetut lausunnot,
- hyväksyy niihin annetut vastineet sekä vähäiset katunimiä ja kaavamääräyksiä koskevat täydennykset ja kaavaselostuksen korjaukset ilman uutta nähtävänä pitoa ja
- esittää asemakaavan kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

90 § Asemakaavan muutos: Keskusta 1. ko, kortteli 48 (osa) / Alma hotelli ja aseman vesitornin alue / ehdotuksena nähtäville
Kaupunginjohtajanehdotus:

Kaupunginhallitus hyväksyy Keskustan, 1. kaupunginosan korttelia 48 (osa) vielä viimeisteltävän asemakaavan muutosehdotuksen virallisesti nähtävänä pidettäväksi MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

91 § Käsittelemättömät valtuustoaloitteet vuonna 2017
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto merkitsee edellä esitetyn selvityksen Seinäjoen kaupungin hallintosäännön 14 luvun 124 §:n tarkoittamana luettelona.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.


Lisätietoja
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pasi Kivisaari, p. 050 347 9334
Kaupunginjohtaja Jorma Rasinmäki, p. 0400 763 800
Rahoitusjohtaja Aaro Honkola, p. 040 774 8400


Lue kommentointisäännöt ennen viestin kirjoittamista. Viestejä päivitetään ma─pe klo 8─15.45. Kaikki viestit tarkistetaan ennen julkaisua. Kommentteihin ei vastata.

Oma maa mansikka, muu maa mikä?

Kommentit

Ei kommentteja