+
Tulosta
Etusivu

2018

Tarjouspyynnöt

 • Tarjouspyyntö: Traktoripalvelut viherrakentamiseen

  23.3.2018 klo 13:15

  Tarjous on jätettävä viimesitään 09.04.2018 virka-aikana, klo 15.45.

 • Tarjouspyyntö: Vammaispalvelu- ja sosiaalihuoltolain mukaiset henkilökuljetukset

  19.3.2018 klo 9:05

  Tarjous on jätettävä viimeistään 16.04.2018 klo 12:00 Tarjouspalvelu-toimittajaportaalissa.

  Kysymykset tulee lähettää Tarjouspalvelu-toimittajaportaalista 26.03.2018 klo 14:00 mennessä. Samasta paikasta löytyvät myös kysymyksiin annetut vastaukset 29.03.2018 klo 14:00.
  Tarjoajien tasapuolisen kohtelun takaamiseksi muulla tavoin esitettyihin kysymyksiin ei voida vastata.

  Kysymykset käsitellään nimettöminä. Kysyjän nimeä tai muita tarjoajaa koskevia tietoja ei ilmoiteta kysymysten ja vastausten yhteydessä.

  Tarjoajan vastuulla on käydä katsomassa hankintayksikön julkaisemat mahdolliset muut viestit Tarjouspalvelu-toimittajaportaalissa viimeistään seitsemän (7) päivää ennen tarjouspyynnön määräajan umpeutumista. Mitkään muut lisätiedot kuin Tarjouspalvelu-toimittajaportaalin kautta kirjallisesti annetut lisätiedot eivät sido hankintayksikköä.

 • Tarjouspyyntö: Jakelukuorma-auto

  13.3.2018 klo 12:07

  Tarjouspyyntö 18 039 on julkaistu Hilma-palvelussa ja Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalissa 13.03.2018.

  Tarjoukset on lähetettävä sähköisesti Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalissa https://tarjouspalvelu.fi/seinajoki, viimeistään 05.04.2018 klo 15.45

  Tarjouspyyntöön liittyvät kysymykset tulee lähettää viimeistään 26.03.2018 klo 15.45 em. toimittajaportaalissa. Samasta paikasta löytyvät myös niihin annetut vastaukset. Tarjoajan tulee käydä lukemassa Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalissa kysymykset vastauksineen sekä hankintayksikön julkaisemat muut viestit ennen tarjousajan sulkeutumista.

 • Tarjouspyyntö: Tiehöylä

  12.3.2018 klo 14:59

  Tarjouspyyntö 18035 koskien tiehöylän hankintaa on julkaistu Hilma-palvelussa ja Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalissa 12.03.2018.

  Tarjoukset on lähetettävä sähköisesti Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalissa osoitteessa https://tarjouspalvelu.fi/seinajoki.

  Tarjoukset on jätettävä viimeistään 12.04.2018 klo 15.45.

  Tarjouspyyntöön liittyvät kysymykset on esitettävä viimeistään 26.03.2018 klo 15.45 edellä mainitussa toimittajaportaalissa, josta myös löytyvät kysymyksiin annetut vastaukset ja muut hankintayksikön mahdollisesti julkaisemat viestit. Tarjoajan tulee käydä lukemassa kysymykset vastauksineen ennen tarjousajan sulkeutumisesta Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalista.

 • Siimaleikkurilla tehtävät niitot 2018

  12.3.2018 klo 12:05

 • Tarjouspyyntö: Kalsiumkloridi pölynsidontaan

  12.3.2018 klo 10:37

  Tarjouspyyntö 18032 pölynsidontaan käytettävästä kalsiumkloridista on julkaistu Hilma-palvelussa sekä Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalissa 8.03.2018.

  Tarjoukset on lähetettävä sähköisesti Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalissa osoitteessa https://tarjouspalvelu.fi/seinajoki viimeistään 26.03.2018 klo 15.45.

  Tarjouspyyntöön liittyvät kysymykset on lähetettävä viimeistään 16.03.2018 klo 15.00 mennessä em. toimittajaportaalissa. Samasta paikasta löytyvät myös kysymyksiin annetut vastaukset. Tarjoajan tulee käydä lukemassa kysymykset ja vastaukset sekä muut mahdolliset hankintayksiköt julkaisemat viestit Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalissa ennen tarjousajan sulkeutumista.

 • Tarjouspyyntö: Paikallisliikenne

  28.2.2018 klo 8:26